Tại sao phải mã hóa thông tin?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 10/11/2022 |
  • Giáo dục |
  • 1810 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Câu hỏi:

Tại sao phải mã hóa thông tin?

A. Để thay đổi lượng thông tin

B. Làm cho thông tin phù hợp với dữ liệu trong máy

C. Để chuyển thông tin về dạng câu lệnh của ngôn ngữ máy

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án đúng D.

Phải mã hóa thông tin để thay đổi lượng thông tin, làm cho thông tin phù hợp với dữ liệu trong máy, để chuyển thông tin về dạng câu lệnh của ngôn ngữ, như vậy, tất cả các đáp án đều đúng.

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Thông tin là tất cả các sự kiện, sự việc, ý tưởng, phán đoán làm tăng thêm sự hiểu biết của con người. Thông tin là những hiểu biết có thể có được về một thực thể nào đó, được gọi là thông tin về thực thể đó.

Muốn máy tính hiểu được những thông tin đưa vào máy con người cần phải mã hóa thông tin dưới dạng các câu lệnh của ngôn ngữ máy làm cho thông tin phù hợp với dữ liệu trong máy và thay đổi lượng thông tin đó.

Mỗi sự vật hiện tượng đều được thể hiện bằng 1 lượng thông tin. Đơn vị cơ bản đo lường thông tin là bit. Thuật ngữ bit được dùng để chỉ phần nhỏ nhất của bộ nhớ máy tính để lưu trữ một trong 2 kí hiệu là 0 và 1.

Các dạng thông tin bao gồm loại số (số nguyên, số thực,..) và loại phi số (văn bản, hình ảnh, âm thanh,..). cung tìm hiểu 1 số dạng của loại phi số.

Mã hóa thông tin là quá trình biến đổi thông tin về dạng bit để máy tính có thể hiểu và xử lý được. Thông tin phải được mã hóa về các dạng: văn bản, âm thanh hoặc hình ảnh.

Để mã hóa thông tin dạng văn bản ta dùng bộ mã ASCII để mã hóa các ký tự. Mã ASCII các ký tự đánh số từ: 0 đến 255.

Như vậy, phải mã hóa thông tin để thay đổi lượng thông tin, làm cho thông tin phù hợp với dữ liệu trong máy, để chuyển thông tin về dạng câu lệnh của ngôn ngữ, như vậy, tất cả các đáp án đều đúng => Chọn đáp án D.

5/5 - (6 bình chọn)