Yêu cầu bản mô tả kiểu dáng công nghiệp?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 14/12/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 337 Lượt xem
5/5 - (4 bình chọn)

Hiện nay khi thực hiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp, việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ là điều rất quan trọng, trong đó, yêu cầu bản mô tả kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện nhất định. Vậy pháp luật quy định như thế nào về Yêu cầu bản mô tả kiểu dáng công nghiệp? Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp như thế nào? Cùng chúng tôi giải đáp thắc mắc trên trong nội dung bài viết dưới đây.

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019: “Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này”.

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp

Yêu cầu bản mô tả kiểu dáng công nghiệp?

Yêu cầu bản mô tả kiểu dáng công nghiệp? Theo quy định tại Điều 103 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019:

Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Bộc lộ đầy đủ tất cả các đặc điểm tạo dáng thể hiện bản chất của kiểu dáng công nghiệp và nêu rõ các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt so với kiểu dáng công nghiệp ít khác biệt nhất đã biết, phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ;

b) Trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm nhiều phương án thì phần mô tả phải thể hiện đầy đủ các phương án và chỉ rõ các đặc điểm khác biệt giữa phương án cơ bản với các phương án còn lại;

c) Trường hợp kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn đăng ký là kiểu dáng của bộ sản phẩm thì phần mô tả phải thể hiện đầy đủ kiểu dáng của từng sản phẩm trong bộ sản phẩm đó.

Lưu ý thêm về Yêu cầu bản mô tả kiểu dáng công nghiệp?:

+ Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp phải nêu rõ các đặc điểm tạo dáng cần được bảo hộ, bao gồm các đặc điểm mới, khác biệt với các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.

+ Bộ ảnh chụp, bản vẽ phải thể hiện đầy đủ các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp

+ Tên kiểu dáng công nghiệp phải dùng từ ngữ thông dụng, không mang tính chất quảng cáo, không chứa ký hiệu, chú thích, chỉ dẫn thương mại

Điều kiện đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có tính mới

+ Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

+ Hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt đáng kể với nhau nếu chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó.

+ Kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó.

+ Kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố:

a) Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này;

b) Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này công bố dưới dạng báo cáo khoa học;

c) Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

2. Có tính sáng tạo: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

3. Có khả năng áp dụng công nghiệp: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Thời gian bảo hộ kiểu dáng công nghiệp bao lâu?

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, 2019:

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần năm năm.

Như vậy, trả lời cho câu hỏi thời gian bảo hộ kiểu dáng công nghiệp bao lâu đó là một kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ tối đa trong thời hạn 15 năm (nếu gia hạn liên tiếp cho đến khi hết hạn).

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

+ Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo mẫu  số 03-KDCN  Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN

+ Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp

+ Bộ ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp

+ Giấy ủy quyền (nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp)

+ Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn (nếu có)

+ Tài liệu chứng minh quyền đăng ký

+ Chứng từ nộp phí và lệ phí

Khi có đầy đủ hồ sơ, bạn có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thắc mắc Yêu cầu bản mô tả kiểu dáng công nghiệp? để bạn đọc tham khảo. Nếu Quý khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

>>>>>> Tham khảo thêm bài viết liên quan: Đăng ký sáng chế

5/5 - (4 bình chọn)