Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về cạnh tranh?

  • Tác giả: Nguyễn Nam |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1946 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hoá nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận.

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa hoạt động cạnh tranh có hai mặt là mặt tích cực và mặt tiêu cực. Vậy Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về cạnh tranh? là câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm tìm hiểu.

Câu hỏi:

Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về cạnh tranh?

A. Cạnh tranh là quy luật kinh tế khách quan.

B. Mặt tích cực của cạnh tranh là cơ bản.

C. Cạnh tranh có hai mặt: mặt tích cực và mặt hạn chế.

D. Mặt hạn chế của cạnh tranh là cơ bản.

Đáp án đúng D: Ý kiến mặt hạn chế của cạnh tranh là cơ bản là không đúng khi bàn về cạnh tranh.

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng do:

Trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, “cạnh tranh” được dùng để gọi tắt của cụm từ “cạnh tranh kinh tế”. Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hoá nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận.

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa hoạt động cạnh tranh có hai mặt là mặt tích cực và mặt tiêu cực. Mặt tích cực của cạnh tranh biểu hiện ở việc cạnh tranh giữ vai trò là một động lực kinh tế của sản xuất và lưu thông hàng hoá. Điều đó được biểu hiện ở chỗ :

+ Kích thích lực lượng sản xuất, khoa học – kĩ thuật phát triển và năng suất lao động xã hội tăng lên.

+ Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước vào việc đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

+ Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nên kinh tế, góp phần chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Mọi sự cạnh tranh diễn ra theo đúng pháp luật và gắn liền với các mặt tích cực nói trên là cạnh tranh lành mạnh. Chỉ có cạnh tranh lành mạnh mới thực sự là động lực kinh tế của sản xuất và lưu thông hàng hoá.

Ngược lại, sự cạnh tranh nào vi phạm pháp luật và các chuẩn mực đạo đức là cạnh tranh không lành mạnh, và thường gắn với những mặt hạn chế của cạnh tranh.

Bên cạnh mặt tích cực là chủ yếu, cạnh tranh không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Đó là :

+ Chạy theo mục tiêu lợi nhuận một cách thiếu ý thức, vi phạm quy luật tự nhiên trong khai thác tài nguyên làm cho môi trường, môi sinh suy thoái và mất cân bằng nghiêm trọng.

+ Để giành giật khách hàng và lợi nhuận nhiều hơn, một số người không từ thủ đoạn phi pháp và bất lương. Việc sản xuất và kinh doanh hàng giả là sử dụng những thủ đoạn phi pháp, bất lương của cạnh tranh.

+ Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường từ đó nâng giá cao lên làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Mặt tích cực của cạnh tranh là cơ bản, mang tính trội. Còn mặt hạn chế của cạnh tranh sẽ được Nhà nước điều tiết. Do đó đáp án đúng cho câu hỏi ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về cạnh tranh là đáp án D: ý kiến mặt hạn chế của cạnh tranh là cơ bản là ý kiến không đúng khi bàn về cạnh tranh.

5/5 - (5 bình chọn)