Xác định khả năng của doanh nghiệp dựa trên yếu tố nào?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2715 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Xác định khả năng của doanh nghiệp là một trong các yếu tố quan trọng trong việc xây dựng phương án kinh doanh cho một doanh nghiệp. Vậy Xác định khả năng của doanh nghiệp dựa trên yếu tố nào là câu hỏi được đông đảo độc giả quan tâm tìm kiếm

Câu hỏi:

Xác định khả năng của doanh nghiệp dựa trên yếu tố nào?

A. Xác định nguồn lực của doanh nghiệp ( vốn, nhân sự, cơ sở vật chất).

B. Xác định được lợi thế của doanh nghiệp.

C. Xác định khả năng tổ chức, quản lí của doanh nghiệp.

D. Cả 3 yếu tố trên

Đáp án:

Đáp án đúng cho câu xác định khả năng của doanh nghiệp dựa trên yếu tố nào là đáp án: D. Cả 3 yếu tố trên

Việc xác định khả năng của doanh nghiệp dựa trên yếu tố: Xác định nguồn lực của doanh nghiệp ( vốn, nhân sự, cơ sở vật chất). Xác định được lợi thế của doanh nghiệp. Xác định khả năng tổ chức, quản lí của doanh nghiệp.

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng do:

Căn cứ theo quy định tại theo mục 7 điều 1 chương 1 luật doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp được hiểu là: Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Xác định khả năng kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm các yếu tố sau:

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu thị trường để xác định khả năng kinh doanh của doanh nghiệp. Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp được xác định bởi:

+ Nguồn lực của doanh nghiệp (vốn, nhân sự và cơ sở vật chất kĩ thuật).

+ Lợi thế tự nhiên của doanh nghiệp.

+ Khả năng tổ chức quản lí doanh nghiệp.

Như vậy có thể thấy việc xác định khả năng của doanh nghiệp dựa trên cả ba yếu tố: Xác định nguồn lực của doanh nghiệp ( vốn, nhân sự, cơ sở vật chất). Xác định được lợi thế của doanh nghiệp. Xác định khả năng tổ chức, quản lí của doanh nghiệp.

=> Do đó đáp án đúng cho câu xác định khả năng của doanh nghiệp dựa trên yếu tố nào là đáp án: D. Cả 3 yếu tố trên.

5/5 - (6 bình chọn)