Xã hội hóa giáo dục là gì? Bản chất, vai trò và ý nghĩa

 • Tác giả: admin |
 • Cập nhật: 21/04/2022 |
 • WIKI hỏi đáp |
 • 153 Lượt xem
5/5 - (8 bình chọn)

05/02/2020

0
Quản lý giáo dục

5
/
5
(
2
bầu chọn
)

Xã hội hóa giáo dục là gì? Bản chất và vai trò của xã hội hóa giáo dục như thế nào đối nên giáo dục của nước ta? Đây là một trong những vấn đề đang được Đảng và Nhà nước rất chú ý đến. Cùng Khóa Luận tốt Nghiệp tìm hiểu ngay những vấn đề này qua bài viết dưới đây.

hinh-anh-xa-hoi-hoa-giao-duc-la-gi-1

1. Xã hội hoá giáo dục là gì?

Xã hội hoá giáo dục là kêu gọi toàn xã hội làm giáo dục, động viên những những tầng lớp nhân dân góp phần kiến thiết xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản trị của Nhà nước để kiến thiết xây dựng một xã hội học tập ; là việc triển khai mối liên hệ phổ cập giữa hoạt động giải trí giáo dục và hội đồng xã hội, làm cho giáo dục tương thích với sự tăng trưởng của xã hội, thích ứng với xã hội, duy trì sự cân đối giữa hoạt động giải trí giáo dục và xã hội .
Xã hội hoá giáo dục là làm cho hoạt động giải trí giáo dục mang tính xã hội. Trong đó người đi giáo dục và người được giáo dục trong mọi hoạt động giải trí về nội dung và phương pháp triển khai, tác dụng đạt được đều mang tính xã hội, tính chuẩn mực xã hội rất cao. Giáo dục nhằm mục đích bồi đắp cho người học tư tưởng, hình thành ý thức chính trị, nhân cách, bản lĩnh dân tộc bản địa cùng với những tri thức khoa học, kỹ thuật, văn hoá, đạo đức, lối sống .

Công tác xã hội hoá giáo dục là đa dạng hoá các loại hình giáo dục; là quá trình trao đổi những kinh nghiệm, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp, hình thức, phương tiện giáo dục một cách phù hợp với đối tượng và điều kiện nước ta. 

Xem thêm: Công ty hợp danh là gì ? Khái niệm và đặc điểm của công ty hợp danh

Tại Nước Ta, công tác làm việc xã hội hóa giáo dục là điều kiện kèm theo thiết yếu và tất yếu để tăng trưởng giáo dục và đào tạo và giảng dạy ; là chủ trương đúng đắn mang tính kế hoạch của Đảng. “ xã hội hóa công tác làm việc giáo dục là chủ trương kêu gọi mọi nguồn lực của nhân dân, của những tổ chức triển khai kinh tế tài chính – xã hội tham gia vào sự nghiệp giáo dục, góp vốn đầu tư vào hoạt động giải trí giáo dục trên cơ sở tương thích với năng lực kinh tế tài chính và trình độ trình độ nhằm mục đích kiến thiết xây dựng xã hội học tập ” .
Văn kiện Đại hội IX của Đảng có nêu : “ Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, tăng trưởng phong phú những hình thức đào tạo và giảng dạy, tăng nhanh việc kiến thiết xây dựng những quỹ khuyến khích tăng trưởng kĩ năng, những tổ chức triển khai khuyến học, bảo trợ giáo dục ” .
Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ X nhấn mạnh vấn đề : “ Đổi mới cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, nội dung, chiêu thức dạy và học theo hướng “ Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa ”. Phát huy trí phát minh sáng tạo, năng lực vận dụng, thực hành thực tế của người học. Đề cao nghĩa vụ và trách nhiệm của mái ấm gia đình, nhà trường và xã hội. Chuyển dần quy mô giáo dục lúc bấy giờ sang quy mô giáo dục mở – quy mô xã hội học tập với mạng lưới hệ thống học tập suốt đời ” .
Như vậy xã hội hóa công tác làm việc giáo dục là một quy trình mà cả hội đồng và xã hội cùng tham gia vào giáo dục. Trong đó mọi tổ chức triển khai xã hội, mái ấm gia đình và công dân có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc sự nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường thực thi những tiềm năng giáo dục, kiến thiết xây dựng môi trường tự nhiên giáo dục lành mạnh và bảo đảm an toàn .

hinh-anh-xa-hoi-hoa-giao-duc-la-gi-2

2. Bản chất và vai trò của công tác xã hội hóa giáo dục 

2.1. Bản chất của xã hội hóa công tác giáo dục 

Mác ý niệm : “ Con người là tổng hòa những mối quan hệ xã hội ”, nhân cách con người hình thành dưới tác động ảnh hưởng những mối quan hệ xã hội và trải qua những hoạt động giải trí giáo dục. Đó là cơ sở khoa học để chứng tỏ rằng xã hội hóa công tác làm việc giáo dục là việc làm thích hợp để trả lại cho giáo dục thực chất xã hội vốn có của nó .
Xã hội được xem như sự hợp thành của những thành phần là nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội. Trong cấu trúc xã hội, giáo dục nằm trong những thành phần này, cho nên vì thế giáo dục không còn là nghĩa vụ và trách nhiệm riêng một mình ngành giáo dục mà là của tổng thể mọi thành phần, yên cầu có sự tham gia, gánh vác của toàn xã hội .
Cho nên đa dạng hóa những mô hình phân phối dịch vụ và kêu gọi, lôi cuốn những tổ chức triển khai chính trị – xã hội, những ngành đoàn thể, những doanh nghiệp, những tổ chức triển khai, cá thể, … cùng tham gia vào sự nghiệp tăng trưởng giáo dục dưới sự quản trị của Nhà nước để góp thêm phần giáo dục cho trẻ nhỏ trong độ tuổi. Đó là thực chất của xã hội hóa công tác làm việc giáo dục .

2.2. Vai trò của xã hội hóa công tác giáo dục

 • Xã hội hoá công tác giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 
 • Xã hội hoá công tác giáo dục huy động được các nguồn lực, tiềm năng của xã hội, khắc phục khó khăn trong quá trình phát triển giáo dục. 
 • Xã hội hoá công tác giáo dục tạo sự công bằng, trách nhiệm, dân chủ trong hưởng thụ. 
 • Xã hội hoá công tác giáo dục góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước về giáo dục… 

2.3. Ý nghĩa của việc thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục 

Thực hiện xã hội hóa công tác làm việc giáo dục là tạo ra một “ xã hội học tập ” góp thêm phần nâng cao dân trí, giảng dạy nhân lực và tu dưỡng nhân tài cho hội đồng. Mở rộng hình thức giáo dục tiếp tục, tăng cường quy mô, hình thức dạy học cho toàn dân phấn đấu triển khai tốt giáo dục tổng lực : đức, trí, thể, mỹ, lao động .
Coi trọng giáo dục tư tưởng chính trị, chú ý quan tâm hình thành tư duy phát minh sáng tạo và năng lượng thực hành thực tế cho người học … xã hội hóa công tác làm việc giáo dục góp thêm phần nâng cao chất lượng giáo dục và huấn luyện và đào tạo, tạo nên những điều kiện kèm theo vật chất và niềm tin để nâng cao chất lượng giáo dục ; làm cho giáo dục thực sự ship hàng đắc lực cho sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ở địa phương, ship hàng trực tiếp quyền lợi cho từng cá thể ; tạo điều kiện kèm theo cho mục tiêu của giáo dục tương thích với mục tiêu của từng cá thể tham gia giáo dục .
Tạo điều kiện kèm theo làm nhiều mẫu mã hơn cho nội dung và giải pháp giáo dục ; thực thi công minh xã hội và dân chủ hoá giáo dục, nhờ dân chủ hóa mà lan rộng ra LLXH tham gia giáo dục, làm cho mọi người hiểu được giáo dục không chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà nước mà còn là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn xã hội, của mỗi mái ấm gia đình, từng cá thể người đi học .

hinh-anh-xa-hoi-hoa-giao-duc-la-gi-3

3. Điều kiện thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục 

Xã hội hoá giáo dục thực ra là nhằm mục đích xóa bỏ mọi hình thức áp đặt của chính sách tập trung chuyên sâu, quan liêu, bao cấp, khơi dậy tiềm năng phát minh sáng tạo, năng động và nội lực to lớn trong mọi những tầng lớp nhân dân để thôi thúc sự tăng trưởng của giáo dục và đào tạo và giảng dạy tương thích và phân phối sự tăng trưởng của thời đại. Các điều kiện kèm theo triển khai Xã hội hoá công tác làm việc giáo dục :

 • Dân chủ, công khai quá trình tổ chức và quản lý 
 • Nâng cao nhận thức và thực hiện các văn bản, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa công tác giáo dục 
 • Đa dạng hóa giáo dục và đào tạo 
 • Xây dựng và phát triển các tổ chức khuyến học 
 • Xây dựng và đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa xã hội với nhà trường và gia đình 
 • Tổ chức Đại hội ban đại diện cha mẹ học sinh các cấp 

Trên đây là tham khảo giúp bạn đọc hiểu chi tiết hơn về khái niệm xã hội hóa giáo dục là gì cũng như ý nghĩa, vai trò và bản chất của công tác xã hội hóa giáo dục. Nếu trong quá trình làm bài luận bạn còn gặp bất kì thắc mắc gì, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 096.999.1080 đề được tư vấn giải đáp.

Nguồn: Khoaluantotnghiep.com

Hình ảnh avatar admin kltn

Tôi là Nguyễn Thủy Tiên, tôi theo học chuyên ngành kinh tế nhưng lại rất yêu thích viết lách. Đến nay, tôi đã có hơn 5 năm kinh nghiệm viết bài cũng như trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện tại tôi là người đảm nhiệm vị trí Content Leader tại Khóa Luận Tốt Nghiệp, tất cả nội dung trên website đều được tôi lên kế hoạch và kiểm duyệt.

Hy vọng với vốn kỹ năng và kiến thức và trình độ của mình, tôi hoàn toàn có thể giúp những bạn tiếp cận thêm được thật nhiều những kiến thức và kỹ năng hữu dụng nhất !

5/5 - (8 bình chọn)