Vùng nội thủy của quốc gia được giới hạn?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 10/05/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 490 Lượt xem
Đánh giá post

Trắc nghiệm: Vùng nội thủy của quốc gia được giới hạn?

A. Bởi một bên là biển rộng, một bên là đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải
B. Bởi một bên là biển cả, một bên là đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải

C. Bởi một bên là bờ biển, một bên là đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải

D. Bởi một bên là bờ biển, một bên là đường ngoài cùng của lãnh hải

Lời giải:

Đáp án đúng: C. Bởi một bên là bờ biển, một bên là đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải

Cùng Top tài liệu tìm hiểu thêm các kiến thức về vùng nội thủy của Việt Nam nhé!

1. Khái niệm vùng nội thủy

– Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982 quy định: “Các vùng nước ở phía trong đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải là nội thủy của quốc gia ven biển” (Điều 8).
– Theo định nghĩa này, nội thủy bao gồm cửa sông, vũng, vịnh, cảng biển và vùng nước ở phía trong đường cơ sở và giáp với bờ biển; vùng nước lịch sử cũng theo chế độ nội thủy. Nội thủy được coi như là bộ phận lãnh thổ trên đất liền của quốc gia ven biển.
– Vùng nội thủy của một quốc gia có chủ quyền là toàn bộ vùng nước và đường thủy trong phần đất liền, và được tính từ đường cơ sở mà quốc gia đó xác định vùng lãnh hải của mình trở vào. Nó bao gồm toàn bộ các dạng sông, suối và kênh dẫn nước, đôi khi bao gồm cả vùng nước trong phạm vi các vũng hay vịnh nhỏ. Theo Công ước Liên hiệp quốc về luật biển, các quốc gia có biển được tự do trong việc áp dụng luật pháp của mình trong việc điều chỉnh bất kỳ việc sử dụng nào liên quan tới nội thủy cũng như các nguồn tài nguyên trong đó. Tàu thuyền nước ngoài không có quyền tự do đi qua vùng nội thủy, kể cả qua lại không gây hại. Đây là điểm khác biệt chính giữa nội thủy và lãnh hải. Để đi vào vùng nội thủy, tàu thuyền nước ngoài phải xin phép cơ quan chức năng có thẩm quyền và chỉ được đi lại theo đúng hành trình đã được cấp phép.

Xem thêm: Hiệp ước pa tơ nốt là gì? Định nghĩa, khái niệm

Vùng nội thủy của quốc gia được giới hạn?

2. Quy định chung của pháp lý về nội thủy

– Theo quy đỉnh của luật biển quốc tế và pháp lý của những quốc gia, nội thủy thuộc chủ quyển trọn vẹn và tuyệt đối của quốc gia ven biển, chủ quyền lãnh thổ này được thực thi cả ở phần nước nội thuỷ, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển cũng như vùng trời trên nội thủy. Hầu hết những quốc gia đều lao lý tàu thuyền quốc tế muốn vào nội thủy của quốc gia ven biển đều phải xin phép trước, trừ trường hợp tàu thuyền đó đang gặp tai nạn đáng tiếc, rủi ro đáng tiếc rình rập đe dọa sự bảo đảm an toàn của chính phương tiện và những người xuất hiện trên phương tiện đi lại đó. Khi ở trong nội thủy, tàu thuyền dân sự phải chịu sự tài phán của quốc gia ven biển. Tàu quân sự chiến lược khi xuất hiện hợp pháp trong vùng nội thủy được hưởng quyền miễn trừ tuyệt đối về tư pháp và được coi là bất khả xâm phạm. Nếu vi phạm, quốc gia ven bở có quyền ra lệnh cho tàu thuyền quân sự chiến lược đó rời khỏi nội thủy. Quốc gia mà tàu quân sự chiến lược só quốc tịch phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những tổn thất do hành vi vi phạm của tàu đó gây ra tại nội thủy .
– Theo Tuyên bố của nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 12.5.1977, nội thủy của Nước Ta là hàng loạt vùng biển nằm trong đường cơ sở và giáp với bờ biển Nước Ta. nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phát hành Nghị định số 30 / CP ngày 29.01.1980 về Quy chế cho tàu thuyền quốc tế hoạt động giải trí trên những vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong đó pháp luật rõ những thủ tục mà tàu thuyền quốc tế phải tuân thủ khi vào vùng nội thủy của Nước Ta .

+ Điều đáng lưu ý là khi một đường cơ sở thẳng được vạch ra theo đúng phương pháp mà gộp vào nội thủy các vùng nước trước đó chưa được coi là nội thuỷ thì quyền đi qua không gây hại nói trong Công ước vẫn được áp dụng ở các vùng nước đó
Điều 9 của Luật Biển Việt Nam năm 2012 quy định nội thủy là vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở, và là bộ phận lãnh thổ của Việt Nam.
Điều 10 xác định chế độ pháp lý của nội thuỷ: Nhà nước thực hiện chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ đối với nội thuỷ như lãnh thổ đất liền.

3. Cách xác lập và khoanh vùng phạm vi vùng nội thủy

Vùng nội thủy được phân định và căn cứ trên đường cơ sở duyên hải. Khi tính toán nội thủy thì cũng phải cân nhấc đến những cửa sông hay các vịnh nhỏ mà toàn phần thuộc về quốc gia ven biển thì theo quy thức như sau:

– Nếu một con sông chảy trực tiếp ra biển thì đường cơ sở sẽ là đường thẳng đi ngang qua cửa sông, nối những điểm ở mực nước thấp nhất ( tức mực nước ròng đo trung bình trong nhiều năm ) trên hai bờ con sông .
– Nếu một vịnh nhỏ thuộc toàn phần về một quốc gia thì cần xác lập xem đó là một vịnh “ đúng ” ( theo định nghĩa địa hình ) hay chỉ là đoạn thụt vào tự nhiên của bờ biển ( theo khoản 2 điều 10 phần II của Công ước ). Một vũng hay vịnh được coi là “ đúng ” nếu diện tích quy hoạnh của phần lõm vào, bị cắt bởi đường cơ sở, lớn bằng hoặc là hơn diện tích quy hoạnh của hình bán nguyệt được tạo ra với đường kính bằng chính chiều dài của phân đoạn đường cơ sở tại phần lõm vào đó. Nếu trong đoạn lõm vào này có một số ít hòn đảo thì hình bán nguyệt tưởng tượng sẽ có đường kính bằng tổng chiều dài những phân đoạn của những đường cơ sở .
Ngoài ra, chiều dài của đường kính này không vượt quá 24 hải lý. Vùng nước bên trong của đường cơ sở tưởng tượng đó cũng được coi là nội thủy. Quy tắc này không vận dụng cho những vũng, vịnh đã thuộc chủ quyền lãnh thổ của một quốc gia nào đó mang đặc thù “ lịch sử vẻ vang ” hoặc trong bất kể trường hợp nào mà việc vận dụng đường cơ sở thẳng là hài hòa và hợp lý .

Đánh giá post