Lãnh hải là gì ? Quy định vùng lãnh hải như thế nào ?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 10/05/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 302 Lượt xem
Đánh giá post
Vùng biển Nước Ta gồm có nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng độc quyền kinh tế tài chính và thềm lục địa thuộc chủ quyền lãnh thổ, quyền chủ quyền lãnh thổ và quyền tài phán vương quốc của Nước Ta, được xác lập theo pháp lý Nước Ta, điều ước quốc tế về biên giới chủ quyền lãnh thổ mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và tương thích với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Vậy, lãnh hải là gì ? Và có những lao lý như thế nào về vùng lãnh hải ?

Lãnh hải là gì ?

Căn cứ theo Điều 11 của Luật Biển Nước Ta năm 2012, Lãnh hải được hiểu là vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển. Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới vương quốc trên biển của Nước Ta.

Đối với Việt Nam, vùng lãnh hải có chiều rộng tối đa là 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía ngoài, trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết với các quốc gia láng giềng có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế, lãnh hải của Việt Nam bao gồm:

+ Lãnh hải của phần đất liền ; + Lãnh hải của những hòn đảo, quần đảo. Việc xác lập bề rộng trong thực tiễn và ranh giới phía ngoài của lãnh hải nhờ vào vào vạch đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải. Đường cơ sở này sẽ được xác lập theo ngấn nước thủy triều thấp nhất. Các hòn đảo ven bờ hoàn toàn có thể được chọn làm điểm cơ sở để vạch đường cơ sở lãnh hải. Chủ quyền trên lãnh hải không phải là tuyệt đối như trên những vùng nước nội thủy, do sự thừa nhận quyền qua lại vô hại của tàu thuyền quốc tế ttong lãnh hải. Chủ quyền của vương quốc ven biển được lan rộng ra một cách trọn vẹn và riêng không liên quan gì đến nhau đến vùng ười trên lãnh hải cũng như đến đáy và lòng đất dưới đáy của vùng biển này. Trong vùng trời bên trên lãnh hải không sống sót quyền qua lại không gây hại cho những phương tiện đi lại bay.

Quy định quốc tế về vùng lãnh hải

Trong vùng lãnh hải, những vương quốc được triển khai chủ quyền lãnh thổ trọn vẹn và không thiếu, ngoại trừ quyền “ đi qua không gây hại ” của tàu thuyền quốc tế theo nguyên tắc tự do đi lại hàng hải. Luật biển quốc tế được coi như là một “ chủ quyền lãnh thổ chìm ”, một bộ phận của chủ quyền lãnh thổ vương quốc, trên đó vương quốc ven biển triển khai thẩm quyền riêng không liên quan gì đến nhau về yếu tố phòng thủ vương quốc, về công an, thuế quan, khai thác tài nguyên vạn vật thiên nhiên, … Quyền đi qua không gây hại là nguyên tắc tập quán của luật quốc tế, được thừa nhận bằng thực tiễn của những vương quốc. Tàu thuyền được hưởng quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Nước Ta, trừ tàu quân sự chiến lược cần phải có thông tin trước.

Về cơ bản đi qua không gây hại được xem là các hành vi không làm, trật tự, an ninh quốc gia ven biển. Đối với Việt Nam cũng đã ký các văn bản pháp luật về biên giới quốc gia cũng như các văn bản quốc tế liên quan, cụ thể như các hành vi của tàu thuyền nước ngoài đi qua cần đảm bảo an toàn hàng hải, điều phối giao thông biển, bảo vệ các sinh vật và môi trường sinh thái biển.

Chiều rộng của lãnh hải

Theo lao lý tại Điều 3 Công ước Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 pháp luật : “ Mọi vương quốc đều có quyền ấn định chiều rộng lãnh hải của mình ; chiều rộng này không vượt quá 12 hải lý kể từ đường cơ sở được vạch ra theo đúng Công ước ”. Từ lao lý trên, hoàn toàn có thể thấy Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 đã thống nhất pháp luật : vương quốc ven biển có quyền ấn định chiều rộng lãnh hải không quá 12 hải lý tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải. Ranh giới ngoài của lãnh hải được coi là đường biên giới vương quốc trên biển. Ngoài ra, tại Điều 11 Luật Biển Nước Ta năm 2012 cũng đã chứng minh và khẳng định “ Lãnh hải là vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển. Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới vương quốc trên biển của Nước Ta ”.

Chế độ pháp lý của Lãnh hải

Căn cứ theo Điều 12 của Luật Biển Nước Ta năm 2012, lao lý vùng lãnh hải có chính sách pháp lý sau : + Nhà nước thực thi chủ quyền lãnh thổ không thiếu và toàn vẹn so với lãnh hải và vùng trời, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của lãnh hải tương thích với Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. + Tàu thuyền của tổng thể những vương quốc được hưởng quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Nước Ta. Đối với tàu quân sự chiến lược quốc tế khi triển khai quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Nước Ta, thông tin trước cho cơ quan có thẩm quyền của Nước Ta. + Việc đi qua không gây hại của tàu thuyền quốc tế phải được thực thi trên cơ sở tôn trọng độc lập, độc lập, chủ quyền lãnh thổ, pháp lý Nước Ta và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. + Các phương tiện đi lại bay quốc tế không được vào vùng trời ở trên lãnh hải Nước Ta, trừ trường hợp được sự đồng ý chấp thuận của nhà nước Nước Ta hoặc triển khai theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

+ Nhà nước có chủ quyền đối với mọi loại hiện vật khảo cổ lịch sử trong lãnh hải Việt Nam.

Như vậy, trải qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình diễn những pháp luật về vùng lãnh hải của Nước Ta.

Luật Hoàng Anh

Đánh giá post

Táo đỏ có tác dụng gì?

Cập nhật: 10/05/2022

Nấm linh chi có tác dụng gì?

Cập nhật: 10/05/2022

Lá vối có tác dụng gì?

Cập nhật: 10/05/2022

Hoa đậu biếc có tác dụng gì?

Cập nhật: 10/05/2022

Dầu dừa có tác dụng gì?

Cập nhật: 10/05/2022