Vốn điều lệ tối thiểu công ty cổ phần

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 16/12/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 413 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Khi thành lập doanh nghiệp, chủ thể có yêu cầu cần phải tìm hiểu các thông tin liên quan đến thành  lập doanh nghiệp đó như cơ cấu tổ chức, vốn, hoạt động cũng như trách nhiệm tài sản.

Trong bài viết này TBT Việt Nam cung cấp thông tin Vốn điều lệ tối thiểu công ty cổ phần  tới Qúi vị.

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Vốn điều lệ hay còn được gọi là vốn thực góp, chỉ tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, vốn điều lệ được quy định là số vốn mà các thành viên, cổ đông cam kết góp hoặc đăng  ký mua vào công ty.

Trong trường hợp sau thời hạn nếu trên mà thành viên đã cam kết không thực hiện các nghĩa vụ thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần cam kết góp hoặc đăng ký mua thì công ty phải điều chỉnh số vốn bằng số vốn thực góp của các thành viên đã thực hiện đúng như cam kết.

Vốn điều lệ có các đặc điểm như sau:

Thứ nhất: Vốn điều lệ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là vốn do các thành viên, cổ đông cam kết góp trong một thời gian nhất định.

Theo quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký doanh nghiệp, trong thời hạn 90 ngày kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các thành viên phải thanh toán số cổ phần, vốn góp cho công ty đủ  và đúng loại như đã cam kết hoặc đăng ký mua.

Thứ hai: Vốn điều lệ có thể được hình thành từ nhiều loại tài sản khác nhau

Pháp luật hiện hành quy định, vốn điều lệ có thể được góp là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi,vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật hoặc các tài sản khác có  thể được định giá bằng đồng Việt Nam.

Trong công ty cổ phần, vốn điều lệ được hiểu là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại, số cổ phần này phải thuộc diện số cổ phần thuộc diện được chào bán của công ty.

Pháp luật quy định, số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động số vốn điều lệ.

Vốn điều lệ tối thiểu công ty cổ phần là bao nhiêu?

Theo quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký thành lập công ty cổ phần không có quy định về số vốn tối thiểu  khi thành lập công ty cổ phần. Mà thay vào đó, tùy từng ngành nghề kinh doanh có điều kiện sẽ có quy định về vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập ( nếu có).

Chính vì vậy, khi thành lập doanh nghiệp với loại hình là công  ty cổ phần hay bất cứ một loại hình công ty nào khác cần phải nắm rõ được các quy định của ngành nghề  công ty đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vì từng loại hình kinh doanh có điều kiện pháp luật có quy định khác nhau  để chủ thể thành lập có thể đi vào kinh doanh sản xuất trên thực tế. Trong bài viết này, TBT Việt Nam sẽ lấy ví dụ về điều kiện về vốn khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện về vốn của doanh nghiệp khi thành lập công ty bất động sản được quy định như sau:

“ Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp  luật có quy định khác.”

Như vậy ta thấy rằng, trong trường hợp này pháp luật không quy định cụ thể là loại hình công ty nào khi thành lập phải có số vốn tối thiểu mà quy định doanh nghiệp thành lập bất kể loại hình nào. Trong đó Công ty cổ phần thuộc một trong các loại hình doanh nghiệp được pháp luật quy định. Chính vì vậy khi thành lập công ty cổ phần có đăng ký ngành nghề kinh doanh là kinh doanh bất động sản là phải có số vốn tối thiểu là 20 tỷ đồng.

Từ những phân tích trên ta thấy được rằng khi thành lập công ty cổ phần cần được tư vấn rõ ràng về các ngành nghề mà chủ thể dự định đăng ký kinh doanh.

Phần tiếp theo của bài viết Vốn điều lệ tối thiểu công ty cổ phần  TBT Việt Nam cung cấp thông tin về tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Pháp luật về Doanh nghiệp quy định công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ thông qua các phương thức sau:

– Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Đây chính là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ cổ phần nào đó cho tất cả cổ động theo tỷ lệ cổ phần hiện hữu có của chủ thể đó tại công ty.

Cách huy động này không  làm tăng số lượng cô đông của công ty song vẫn làm tăng vốn điều lệ, đó  được coi là chính sách ưu tiên của công ty dành cho những người đã gắn bó  với công ty. Hình thức này còn được gọi là huy động vốn từ nội bộ công ty.

– Chào bán cổ phần ra công chúng

Phương thức chào bán cổ phần ra công chúng được thực hiện của pháp luật về Chứng khoán của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện. Đây là hình thức huy động  vốn từ bên ngoài một cách rộng rãi. Phương thức này không chỉ làm tăng số lượng vốn điều lệ trong công ty mà còn làm tăng số lượng thành viên cổ đông trong công ty.

– Chào bán cổ phần riêng lẻ

Phương thức này dành cho loại hình công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng huy động vốn từ bên ngoài

Từ những phân tích trên TBT Việt Nam mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Vốn điều lệ tối thiểu công ty cổ phần Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại 1900 6560.

->>> Tham khảo thêm : tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

5/5 - (6 bình chọn)