5 Lynn Nottage (trái) và Christopher Wheeldon là những người giữ vai trò quan trọng trong vở nhạc kịch lấy cảm hứng từ Michael Jackson.

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 21/06/2018 |
  • |
  • 99 Lượt xem

Michael Jackson

Michael Jackson

Đánh giá attachment