Viên chức là gì? Viên chức có được thành lập doanh nghiệp không?

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 28/03/2024 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 572 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Viên chức có được thành lập doanh nghiệp không?  Nội dung bài viết này của TBT Việt Nam sẽ giải đáp tới Quý vị thắc mắc trên. Mời Quý vị theo dõi các nội dung của bài viết:

Viên chức là gì?

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật theo quy định tại Điều 2 Luật Viên chức 2010.

Hiểu rõ được khái niệm viên chức, Quý vị sẽ có thêm thông tin xác định viên chức, từ đó giải đáp: Viên chức có được thành lập doanh nghiệp không?

Viên chức có được thành lập doanh nghiệp không?

Theo quy định tại điểm khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014, viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức không được phép thành lập và quản lý doanh nghiệp.

Như vậy, viên chức theo Luật Viên chức hiện hành (cá nhân là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật) không được phép thành lập doanh nghiệp.

Viên chức có được làm giám đốc doanh nghiệp không?

Theo quy định tại điểm khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014, viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức không được phép thành lập và quản lý doanh nghiệp.

Theo khoản 3 Điều 14 Luật Viên chức 2010 quy định quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy, theo đó: “Viên chức được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác”.

Cùng với đó, tại khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty”.

Nếu viên chức giữ chức danh Giám đốc của doanh nghiệp tức là viên chức đóng vai trò là người quản lý doanh nghiệp, tham gia hoạt động quản lý doanh nghiệp thì đã vi phạm quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật viên chức.

Vì vậy, viên chức không được giữ chức danh Giám đốc doanh nghiệp.

Ngoài thắc mắc: Viên chức có được thành lập doanh nghiệp không? Khi thành lập doanh nghiệp, Quý vị không tránh khỏi những băn khoăn khác. Để được giải đáp những thắc mắc đang gặp phải một cách nhanh chóng, Quý vị hãy liên hệ tới TBT Việt Nam để được hỗ trợ theo Tổng đài 1900 6560, trân trọng!

 

5/5 - (5 bình chọn)