Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 10604 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Vi phạm hành chính là những lỗi vi phạm thường gặp trên thực tế. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay lại k có nhiều người biết về những vi phạm hành chính hoặc những nội dung xoay quanh vấn đề này.

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích một số nội dung liên quan nhằm trả lời cho câu hỏi: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các?

Câu hỏi: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các?

A. Quy tắc kỷ luật lao động.

B. Quy tắc quản lý xã hội.

C. Quy tắc quan hệ lao động.

D. Quy tắc quản lý của Nhà nước.

Đáp án: Đáp án đúng là đáp án D. Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lý Nhà nước.

Giải thích nguyên nhân chọn đáp án D:

Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý Nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

– Đặc điểm của những quy tắc quản lý Nhà nước.

+ Tính chính trị sâu sắc.

+ Tính pháp lý và bắt buộc thi hành.

+ Tính khách quan.

+ Tính chủ quan.

+ Tính ổn định.

+ Tính độc lập tương đối với chính trị.

+ Tính hệ thống.

Chính vì tầm quan trọng của nó mà các quy tắc quản lý Nhà nước cần được thực hiện đúng và hạn chế thấp nhất những vi phạm trong quá trình thực hiện.

Do đó, Đáp án D là đáp án đúng cho câu hỏi nêu trên.

Giải thích nguyên nhân không lựa chọn các đáp án còn lại:

Đáp án A. Quy tắc kỷ luật lao động:

– Việc xử lý kỉ luật lao động phải tuân thủ những quy định nhất định, cụ thể:

+ Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động.

+ Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa, trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật.

+ Có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang là thành viên.

+ Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.

– Do đó, có thể thấy rằng quy tắc kỷ luật lao động chỉ được diễn ra giữa người lao động và người sử dụng lao động trong trường hợp có lỗi của người lao động xảy ra. Vì vậy, đáp án A không phải là câu trả lời của câu hỏi trên.

Đáp án B. Quy tắc quản lý xã hội.

Các quy tắc quản lý xã hội xoay quanh các quy tắc sau đây:

– Nguyên tắc quản lý xã hội theo môn hình kiến tạo.

– Nguyên tắc quản lý xã hội hiện đại cần đề cao lợi ích.

– Nguyên tắc quản lý xã hội hiện đại dựa trên quyền lực xã hội.

– Nguyên tắc quản lý xã hội cần có tầm nhìn chiến lược.

Do vậy, đây cũng không phải là đáp án của câu hỏi trên.

Đáp án C. Quy tắc quan hệ lao động:

 Quan hệ lao động giữa người lao động hoặc tập thể người lao động với người sử dụng lao động được xác lập qua đối thoại, thương lượng, thỏa thuận theo nguyên tắc tự nguyện, thiện chí, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau.

Cũng như quan hệ kỉ luật lao động, quan hệ lao động cũng chỉ được thiết lập giữa những người tham gia mối quan hệ lao động. Vì vậy, nó gần như không có mức độ nguy hiểm cho xã hội.

Như vậy, đối với câu hỏi Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các? Chúng tôi đã trả lời và giải thích chi tiết trong bài viết phía trên. Chúng tôi mong rằng nội dung trong bào viết sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

5/5 - (6 bình chọn)