Ví dụ về sử dụng pháp luật

 • Tác giả: admin |
 • Cập nhật: 21/04/2022 |
 • Tư vấn pháp luật |
 • 122 Lượt xem
5/5 - (4 bình chọn)
Ví dụ về sử dụng hợp pháp. Sử dụng pháp luật là một trong bốn hình thức thi hành pháp luật, pháp luật được vận dụng thống nhất trong nhân dân. Dữ liệu lớn việt nam gửi một số ít ví dụ về sử dụng hợp pháp.

1. Sử dụng pháp luật là gì?

Chúng tôi sử dụng pháp luật và làm những gì những cá thể và tổ chức triển khai sử dụng quyền của họ và làm những gì được pháp luật được cho phép. => Việc sử dụng pháp luật được biểu lộ dưới dạng những hành vi là việc thực thi những quyền của công dân.

2. Ví dụ sử dụng luật

Như đã định nghĩa trong Phần 1 của bài viết này, đây là một số ví dụ về việc sử dụng phương pháp này.

 • Ví dụ về việc sử dụng luật 1:

A 18 tuổi, chưa mất năng lực nhận ra và điều khiển và tinh chỉnh hành vi. Vào ngày bầu cử, A thực thi những quyền của mình và bỏ phiếu cho người đại diện thay mặt mà mình tin yêu.

 • Ví dụ sử dụng luật 2:

Công dân có quyền khởi kiện ra Tòa án nhu yếu bồi thường thiệt hại nếu quyền lợi của họ bị xâm phạm trong thanh toán giao dịch dân sự. B bị thiệt hại do A không triển khai đúng nghĩa vụ và trách nhiệm trong hợp đồng, B kiện A ra tòa nhu yếu bồi thường.

 • Ví dụ sử dụng luật 3:

Mọi công dân được pháp luật bảo vệ bí hiểm thông tin liên lạc và những quyền bất khả xâm phạm về thân thể và nơi ở. C đã báo công an nếu phát hiện có người xâm phạm quyền riêng tư của mình.

 • Các ví dụ khác về sử dụng hợp pháp:

Ví dụ 1 : Công dân không mất năng lực nhận thức, không làm chủ được hành vi của mình thì có quyền tham gia thanh toán giao dịch dân sự. A tham gia những thanh toán giao dịch dân sự ( không vi phạm pháp luật ) : mua và bán thực phẩm, mua và bán kim khí quý, trang sức đẹp. Ví dụ 2 : Công dân có quyền xây dựng doanh nghiệp ( trừ những người không được xây dựng doanh nghiệp tư nhân ). B xây dựng công ty CP và lựa chọn ngành nghề kinh doanh thương mại được pháp luật được cho phép ( kinh doanh thương mại đồ gia dụng, v.v. )

3. Các hình thức thực thi pháp luật khác

Ngoài việc sử dụng pháp luật, còn có những hình thức thực thi pháp luật khác : thực thi pháp luật, tuân thủ pháp luật, vận dụng pháp luật :

 • Thực thi pháp luật là hành vi của một cá nhân hoặc tổ chức thực hiện nghĩa vụ của mình và tích cực làm những gì mà pháp luật yêu cầu.
 • Áp dụng pháp luật là việc cơ quan có thẩm quyền và cá nhân ra quyết định theo quy định của pháp luật làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt một số quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức.
 • Tuân thủ pháp luật nghĩa là cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm.

Hoa tiêu cho thấy một ví dụ về việc sử dụng luật. Xem những thông tin hữu dụng khác trong phần tài liệu Thư Viện Hỏi Đáp việt nam

Bài viết liên quan:

 • Nếu xã hội không có luật thì sao?
 • Thực thi pháp luật là gì? Một ví dụ về thực thi pháp luật.
 • Một ví dụ về thực thi pháp luật.

..

Thông tin thêm

Ví dụ về sử dụng pháp luật

[rule_3_plain] [ rule_3_plain ]

Ví dụ về sử dụng pháp luật. Sử dụng pháp luật là một trong 4 hình thức thực hiện pháp luật, khiếp pháp luật được ứng dụng thống nhất trong nhân dân. Thư Viện Hỏi Đáp VN gửi đến bạn đọc một số ví dụ về sử dụng pháp luật.
1. Sử dụng pháp luật là gì?
Sử dụng pháp luật và việc cá nhân, tổ chức sử dụng các quyền của mình, làm những việc mà pháp luật cho phép.
=> Sử dụng pháp luật được biểu hiện dưới dạng hành động, là việc thực hiện quyền của các công dân.
2. Ví dụ về sử dụng pháp luật
Với định nghĩa tại mục 1 bài này, dưới đây là một số ví dụ về sử dụng pháp luật.

Ví dụ về sử dụng pháp luật 1 : A đủ 18 tuổi và không bị mất năng lượng nhận thức, làm chủ hành vi. Đến ngày bầu cử, A thực thi quyền hạn của mình, đi bầu cử cho vị đại biểu mà mình tin cậy Ví dụ về sử dụng pháp luật 2 : Công dân có quyền khởi kiện ra tòa án nhân dân đòi bồi thường thiệt hại khi bị xâm phạm quyền lợi trong những thanh toán giao dịch dân sự. B bị thiệt hại do A không thực thi đúng những nghĩa vụ và trách nhiệm trong hợp đồng, do đó, B đã khởi kiện A ra tòa để đòi bồi thường thiệt hại Ví dụ về sử dụng pháp luật 3 : Mọi công dân đều được pháp luật bảo vệ quyền bí hiểm thư tín, bất khả xâm phạm về thân thể và chỗ ở, khi phát hiện có người xâm phạm quyền riêng tư của mình, C đã trình báo công an. Một số ví dụ khác về sử dụng pháp luật :

Ví dụ 1: Công dân không mất khả năng nhận thức, làm chủ hành vi đều có quyền tham gia giao dịch dân sự. A tham gia các giao dịch dân sự (không trái quy định pháp luật): Mua bán thực phẩm, mua bán kim khí quý đá quý
Ví dụ 2: Công dân có quyền được thành lập doanh nghiệp (trừ những đối tượng không được thành lập doanh nghiệp tư nhân). B thành lập công ty cổ phần, lựa chọn ngành nghề kinh doanh được pháp luật cho phép (Kinh doanh đồ gia dụng,…)
3. Một số hình thức thực hiện pháp luật khác
Bên cạnh sử dụng pháp luật còn có các hình thức thực hiện pháp luật khác: Thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật, áp dụng pháp luật:

Thi hành pháp luật là hành vi cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định.
Áp dụng pháp luật là việc các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức.
Tuân thủ pháp luật là việc cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm.

Hoa Tiêu đã đưa đến cho bạn đọc các ví dụ về sử dụng pháp luật.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thư Viện Hỏi Đáp VN
Các bài viết liên quan:

Nếu một xã hội không có pháp luật?
Thi hành pháp luật là gì? Ví dụ về thi hành pháp luật.
Ví dụ thực hiện pháp luật.

Tagshọc tập [rule_2_plain] [ rule_2_plain ]# Ví # dụ # về # sử # dụng # pháp # luật

 • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
 • Nguồn: https://bigdata-vn.com/vi-du-ve-su-dung-phap-luat-2/

5/5 - (4 bình chọn)