Văn phòng Thừa phát lại có chức năng gì?

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 13/08/2021 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 319 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam đã thí điểm thành công mô hình văn phòng Thừa phát lại. Đến nay, Văn phòng thừa phát lại đã được thành lập ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh, bước đầu đạt được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, khi nhắc đến Văn phòng Thừa phát lại còn gây nhiều khó khăn, lúng túng cho nhiều người. Để tìm hiểu, mời quý bạn đọc theo dõi bài viết Văn phòng thừa phát lại có chức năng gì?

Văn phòng Thừa phát lại là gì?

Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại để thực hiện các công việc được giao theo quy định pháp luật hiện hành. Trong đó, Thừa phát lại là người được Nhà nước bổ nhiệm để làm các công việc về thi hành án dân sự, tống đạt giấy tờ, lập vi bằng và các công việc khác.

Văn phòng Thừa phát lại do 01 Thừa phát lại thành lập được tổ chức theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Văn phòng Thừa phát lại do 02 Thừa phát lại trở lên thành lập được tổ chức theo loại hình công ty hợp danh.

Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng Thừa phát lại là Trưởng Văn phòng Thừa phát lại. Trưởng Văn phòng Thừa phát lại phải là Thừa phát lại.

Văn phòng Thừa phát lại có thể có Thừa phát lại là thành viên hợp danh, Thừa phát lại làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và thư ký nghiệp vụ.

Thư ký nghiệp vụ giúp Thừa phát lại thực hiện nghiệp vụ pháp lý theo quy định. Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

– Là công dân Việt Nam không quá 65 tuổi, thường trú tại Việt Nam, chấp hành tốt Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt.

– Phải có trình độ từ trung cấp luật trở lên;

– Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 của Nghị định 08/2020/NĐ-CP.

Văn phòng Thừa phát lại có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính.

Cần lưu ý, Văn phòng Thừa phát lại không được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch ngoài trụ sở của Văn phòng Thừa phát lại; không được thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài phạm vi hoạt động của Thừa phát lại theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP.

Vậy, Văn phòng Thừa phát lại có nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào, mời quý bạn đọc theo dõi phần tiếp theo của bài viết Văn phòng Thừa phát lại có chức năng gì.

>>>>> Tìm hiểu bài viết: Vi bằng là gì?

Chức năng của Văn phòng Thừa phát lại

Theo quy định hiện hành, Văn phòng Thừa phát lại có các chức năng sau:

– Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo quy định  và pháp luật có liên quan.

Tống đạt là việc thông báo, giao nhận giấy tờ, hồ sơ, tài liệu do Thừa phát lại thực hiện theo quy định . Thừa phát lại có chức năng tống đạt các loại văn bản sau:

+ Giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự;

+ Giấy tờ, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

– Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định.

 Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định .

– Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

– Tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

Qua nội dung nêu trên, quý bạn đọc đã hiểu được văn phòng thừa phát lại có chức năng năng gì. Dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vụ các quyền và nghĩa vụ của Văn phòng Thừa phát lại theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của Văn phòng Thừa phát lại

Văn phòng Thừa phát lại được quy định tại điều 18, Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2020 quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Theo đó, Văn phòng Thừa phát lại có các quyền sau đây:

– Ký hợp đồng lao động với Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ làm việc cho Văn phòng mình;

– Thu, quản lý, sử dụng chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại theo quy định của pháp luật;

– Ký hợp đồng, thỏa thuận với người yêu cầu theo quy định của Nghị định này;

– Các quyền khác theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

 Văn phòng Thừa phát lại có các nghĩa vụ sau đây:

– Quản lý Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ của Văn phòng mình trong việc tuân thủ pháp luật và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại;

– Chấp hành quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, báo cáo, thống kê;

– Niêm yết lịch làm việc, thủ tục, chi phí thực hiện công việc Thừa phát lại, nội quy tiếp người yêu cầu tại trụ sở Văn phòng;

– Thu đúng chi phí đã thỏa thuận với người yêu cầu;

– Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Thừa phát lại của Văn phòng mình; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật;

– Tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi và quản lý người tập sự trong thời gian tập sự tại Văn phòng mình;

– Tạo điều kiện cho Thừa phát lại của Văn phòng mình tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại;

– Thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra, cung cấp thông tin về hợp đồng dịch vụ, hồ sơ nghiệp vụ Thừa phát lại;

– Lập, quản lý, sử dụng sổ sách, hồ sơ nghiệp vụ và thực hiện lưu trữ theo quy định;

– Bảo đảm trang phục cho Thừa phát lại của Văn phòng mình theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

– Các nghĩa vụ khác theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Qua bài viết Văn phòng Thừa phát lại có chức năng gì, quý bạn đọc đã có được những thông tin hữu ích về Văn phòng thừa phát lại. Cảm ơn quý bạn đọc đã theo dõi bài viết của chúng tôi.

->>> Tham khảo thêm : Chi cục thuế quận 1

->>> Tham khảo thêm : Chi cục thuế quận 2

->>> Tham khảo thêm : Chi cục thuế quận 3

5/5 - (5 bình chọn)