Văn phòng đại diện có được ký hợp đồng không?

 • Tác giả: admin |
 • Cập nhật: 07/09/2022 |
 • Tư vấn doanh nghiệp |
 • 191 Lượt xem
5/5 - (21 bình chọn)

Văn phòng đại diện thực hiện chức năng của một văn phòng liên lạc, nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường và các đối tác. Vậy thành lập văn phòng đại diện cần những gì? Văn phòng đại diện có được ký hợp đồng không?

Khái niệm văn phòng đại diện

Theo quy định tại Điều 44 luật Doanh nghiệp quy định như sau:

Điều 44. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

 1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinhdoanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.
 3. Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.”

Như vậy, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, không thực hiện chức năng kinh doanh và chỉ thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền.

Theo quy định về pháp nhân, một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện:

– Được thành lập theo quy định của luật Dân sự và các luật khác có liên quan;

– Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 Bộ luật Dân sự;

– Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

– Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Từ những quy định trên, có thể thấy, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp, mọi hoạt động đều phụ thuộc vào doanh nghiệp và thông qua việc ủy quyền, chính vì thế nó không thể tham gia các quan hệ pháp luật với tư cách độc lập nên văn phòng đại diện không có tư cách pháp nhân.

Thành lập văn phòng đại diện như thế nào?

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện gồm:

– Thông báo thành lập văn phòng đại diện;

– Biên bản họp của hội đồng thành viên/hội đồng cổ đông về việc thành lập văn phòng đại diện;

– Quyết định của chủ sở hữu công ty/quyết định của chủ tịch hội đồng thành viên/chủ tịch hội đồng cổ đông về việc thành lập văn phòng;

– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện nếu người đứng đầu văn phòng đại diện không đồng thời là người đại diện theo pháp luật hoặc cổ đông, thành viên, chủ sở hữu công ty

– Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu văn phòng đại diện.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty mẹ

– Hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền cá nhân/tổ chức đại diện thực hiện thành lập văn phòng đại diện;

Văn phòng đại diện có được ký hợp đồng không?

Câu hỏi đặt ra khi thành lập văn phòng đại diện là văn phòng đại diện có được ký hợp đồng không? Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Điều 84 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như sau:

“1. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.

 1. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.
 2. Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện trong phạm vi do pháp nhân giao, bảo vệ lợi ích của pháp nhân.
 3. Việc thành lập, chấm dứt chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân phải được đăng ký theo quy định của pháp luật và công bố công khai.
 4. Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.
 5. Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện.”

Như vậy, người đứng đầu của văn phòng đại diện vẫn được ký kết hợp đồng khi có sự ủy quyền từ phía người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, phạm vi ủy quyền sẽ do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp quyết định. Công ty Luật Hoàng Phi chuyên tư vấn soạn thảo hợp đồng nhanh nhất hiện nay.

Trên đây là nội dung bài viết văn phòng đại diện có được ký hợp đồng không? Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

->>>> Tham khảo thêm: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

->>>> Tham khảo thêm: Thành lập địa điểm kinh doanh

5/5 - (21 bình chọn)