Vai trò quan trọng nhất của lao động trong quá trình hình thành loài người là

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 3725 Lượt xem
4.9/5 - (8 bình chọn)

Câu hỏi: Vai trò quan trọng nhất của lao động trong quá trình hình thành loài người là

A. giúp cho đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng ổn định và tiến bộ hơn.

B. giúp con người tự cải biến, hoàn thiện mình, tạo nên bước nhảy vọt từ vượn thành người.

C. giúp con người từng bước khám phá, cải tạo thiên nhiên để phục vụ cuộc sống của mình.

D. giúp cho việc hình thành và cố kết mối quan hệ cộng đồng của con người phát triển nhanh chóng.

Đáp án đúng B.

Vai trò quan trọng nhất của lao động trong quá trình hình thành loài người là giúp con người tự cải biến, hoàn thiện mình, tạo nên bước nhảy vọt từ vượn thành người.

Lý giải việc chọn đáp án B là do:

Xã hội ngày một phát triển, những sản phẩm có sẵn trong tự nhiên thì có hạn mà con người ngày một sinh sôi nảy nở. Vì vậy, để có thể thích nghi với môi trường con người phải lao động sản xuất, cải tạo hoàn cảnh, cải tiến công cụ lao động, phát triển lực lượng sản xuất.

Vì vậy mà vai trò của lao động mang ý nghĩa lớn lao trong quá trình hình thành loài người có thể kể đến như:

– Giúp cho đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng ổn định và tiến bộ hơn.

– Giúp con người từng bước khám phá, cải tạo thiên nhiên để phục vụ cuộc sống của mình.

– Giúp con người tự cải biến, hoàn thiện mình, tạo nên bước nhảy vọt từ vượn thành người.

– Giúp cho việc hình thành và cố kết mối quan hệ cộng đồng trong các thị tộc và bộ lạc.

Thông qua quá trình lao động, chế tạo công cụ và sử dụng công cụ, bán tay con người khéo léo dần. Đây là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự biến đổi về mặt cơ thể. Do yêu cầu của lao động nên cơ thể cần thay đổi cho phù hợp với tư thế lao động. Trong lao động cũng cần trao đổi với nhau nên tiếng nói của con người cũng thuần thục hơn.

→ Con người đã dần dần tự cải biến, hoàn thiện mình từng bước nhờ lao động, tạo nên bước phát triển nhảy vọt từ vượn thành người.

4.9/5 - (8 bình chọn)