Uỷ viên chi đoàn là gì

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 08/05/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 368 Lượt xem
Đánh giá post

HUYỆN ĐOÀN ÂN THI

ĐOÀN TRƯỜNG THPT ÂN THI

Số: 01 QĐ /ĐT

Bạn đang đọc: Uỷ viên chi đoàn là gì

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHÂn Thi, ngày 22 tháng 10 năm 2020

——- và ——

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phân công nhiệm vụ cho Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường

THPT Ân Thi, nhiệm kỳ 2020 – 2021

BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG THPT ÂN THI

– Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn triển khai Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ;- Căn cứ vào quan điểm chỉ huy của Chi bộ, Lãnh đạo nhà trường và Đoàn cấp trên .- Căn cứ vào tình hình trong thực tiễn của đơn vị chức năng và chức vụ, năng lượng, sở trường của từng chiến sỹ trong BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2020 – 2021 .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong BCH Đoàn trường như sau:

A. BAN THƯỜNG VỤ

I. Nhiệm vụ chung:

– Trực xử lý việc làm theoLịch trực của BTV Đoàn trường và lịch công tác làm việc theo tuần của BCH Đoàn trường .- Thay mặt BCH Đoàn trường dự những cuộc họp do Đoàn cấp trên hoặc chỉ huy nhà trường triệu tập .- Dự không thiếu, trang nghiêm tổng thể những buổi họp lệ của Ban chấp hành Đoàn trường, Ban thường vụ Đoàn trường .- Phối hợp những chiến sỹ trong BCH quản trị nề nếp học viên .

II. Nhiệm vụ riêng:

1. Đ/c Vũ Văn Tiến Bí thư

– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Chi bộ, với Nhà trường và Đoàn cấp trên về toàn bộ những hoạt động giải trí của Đoàn trường .- Lập kế hoạch tổng thể những hoạt động giải trí của Đoàn trường .- Làm báo cáo giải trình gửi Chi bộ, Lãnh đạo nhà trường và Đoàn cấp trên .- Thay mặt Ban Chấp hành Đoàn trường điều động lực lượng tham gia những hoạt động giải trí, trào lưu do Đoàn cấp trên và Ngành Giáo dục đào tạo và huấn luyện và đào tạo tổ chức triển khai .- Duyệt thu, chi kinh phí đầu tư tổng thể những mặt hoạt động giải trí của Đoàn trường .- Tổ chức và chủ trì tổng thể những cuộc họp của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đoàn trường .- Phân công những chiến sỹ Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường thực thi những trách nhiệm chung của Đoàn trường .- Phụ trách công tác làm việc đối nội, đối ngoại, giao lưu kết nghĩa .- Phụ trách công tác làm việc tăng trưởng Đảng viên trong Đoàn viên người trẻ tuổi .- tin tức kế hoạch hoạt động giải trí tuần tiếp theo của Đoàn trường trong toàn thể học viên và kế hoạch phối hợp với GVCN, những tổ chức triển khai đoàn thể khác trong Nhà trường .- Ký, kiểm tra sổ Đoàn viên khối 12 ; cùng GVCN duyệt hạnh kiểm học sinh khối 12 .

2. Đ/c Lê Cao Thắng – Phó bí thư

– Chủ trì và xử lý những việc làm khi Đ / c Bí thư đi vắng .- Phụ trách công tác làm việc nề nếp, quản trị đội Cờ đỏ, tổng hợp và xếp hạng thi đua của học viên và thông tin thi đua tới những bộ phận theo pháp luật .- Trực tiếp đảm nhiệm hoạt động giải trí khen thưởng, kỷ luật và giải quyết và xử lý học viên vi phạm .- Quản lí kinh tế tài chính, thủ quỹ của Đoàn trường .- Phụ trách những hoạt động giải trí, nội dung văn hóa truyền thống văn nghệ của Đoàn trường .- Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đ / c Bí thư về trách nhiệm được phân công .- Làm thêm 1 số ít việc khác do Đ / c Bí thư giao .- Cố vấn hoạt động giải trí cho CLB sách và hành vi .- Ký, kiểm tra sổ Đoàn viên khối 11 ; cùng GVCN duyệt hạnh kiểm học sinh khối 11 .

3. Đ/c Nguyễn Đình Duy- Phó bí thư

– Chủ trì và xử lý những việc làm khi Đ / c Bí thư và Đ / c Lê Cao Thắng đi vắng .- Trực tiếp quản lý cơ sở vật chất của Đoàn trường .

  • Phụ trách công tác làm việc lao động, vệ sinh, trang trí, âm thanh trong toàn bộ những hoạt động giải trí của Đoàn trường .

  • Phụ trách công tác làm việc thể dục – thể thao của Đoàn trường. Phối hợp với Tổ TD GDQP khi triển khai trách nhiệm có tương quan .

– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đ / c Bí thư về trách nhiệm được phân công .- Làm thêm một số ít việc khác do Đ / c Bí thư giao .- Cố vấn hoạt động giải trí cho CLB Võ thuật truyền thống Ân Thi .- Ký, kiểm tra sổ Đoàn viên khối 10 ; cùng GVCN duyệt hạnh kiểm học sinh khối 10 .

4. Đ/c Hoàng Thị Thúy – Ủy viên Ban Thường vụ

– Phụ trách trực tiếp CLB truyền thôngTHPT Ân Thi. Đưa những thông tin những hoạt động giải trí Đoàn trường lên Fanpage Đoàn trường Ân Thi, lên Website của trường bảo vệ lôi cuốn, kịp thời, đúng chuẩn .

– Chỉ đạo đoàn viên tham gia các phong trào, cuộc thi qua mạng.

Xem thêm: ‘biên cương’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

– Hỗ trợ Đ / c Lê Cao Thắng trong những hoạt động giải trí, trào lưu văn hóa truyền thống văn nghệ của Đoàn trường .- Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đ / c Bí thư về trách nhiệm được phân công .- Làm thêm một số ít việc khác do Đ / c Bí thư giao .

5. Đ/c Đoàn Thị Nguyên – Ủy viên Ban Thường vụ

– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về công tác làm việc quản trị hồ sơ Đoàn viên, tăng trưởng Đoàn viên mới, chuyển hoạt động và sinh hoạt Đoàn và phân loại Đoàn viên, Chi đoàn theo đúng pháp luật .- Phụ trách quản trị hồ sơ công văn đến và đi trên ứng dụng Quản lí Đoàn viên .- Thư kí những cuộc họp của BCH, BTV Đoàn trường. –

– Phụ trách công tác hậu cần của Đoàn trường, hỗ trợ đồng chí Nguyễn Đình Duy trong công tác quản lý cơ sở vật chất, lao động, vệ sinh của Đoàn trường.

– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đ / c Bí thư về trách nhiệm được phân công .- Làm thêm một số ít việc khác do Đ / c Bí thư giao .

B. UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN

I. Nhiệm vụ chung

– Nhận những trách nhiệm đơn cử từ chiến sỹ Bí thư, những Phó Bí thư, ủy viên BTV khác .- Dự khá đầy đủ, tráng lệ toàn bộ những buổi họp lệ của Ban Chấp hành Đoàn trường .

II. Nhiệm vụ riêng

1. Đ/c Nguyễn Thùy Giang (10A1) – Ủy viên Ban Chấp hành

– Hỗ trợ chiến sỹ Lê Cao Thắng trong công tác làm việc làm điểm thi đua học viên .- Trực tiếp thông tin những kế hoạch của BCH Đoàn trường cho những chi đoàn Khối 10 .- Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đ / c Bí thư về trách nhiệm được phân công .

2. Đ/c Lê Thị Ngọc Anh (10A3) – Ủy viên Ban Chấp hành

– Hỗ trợ chiến sỹ Đoàn Thị Nguyên trong công tác làm việc hồ sơ, tăng trưởng Đoàn viên ; chuyển hoạt động và sinh hoạt Đoàn và phân loại Đoàn viên .- Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đ / c Bí thư về trách nhiệm được phân công .

3. Đ/c Đoàn Thùy Dương (10A4) – Ủy viên Ban Chấp hành

– Hỗ trợ chiến sỹ Nguyễn Đình Duy – PBT trong công tác làm việc quản trị cơ sở vật chất của VP Đoàn .- Theo dõi, thống kê số liệu những hoạt động giải trí tình nguyện, quyên góp, ủng hộ của Đoàn trường .- Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đ / c Bí thư về trách nhiệm được phân công .

4. Đ/c Nguyễn Quang Linh (11A5) – Ủy viên Ban Chấp hành

– Trong buổi tập trung chuyên sâu sinh hoạt thể, chào cờ : Hỗ trợ chiến sỹ Vũ Văn Tiến và chiến sỹ Lê Cao Thắng hướng dẫn học viên lớp được phân công chuẩn bị sẵn sàng và thu dọn bục chào cờ, bàn, ghế ngồi của Lãnh đạo và giáo viên .- Hỗ trợ chiến sỹ Nguyễn Đình Duy trong công tác làm việc lao động và vệ sinh môi trường tự nhiên .- Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đ / c Bí thư về trách nhiệm được phân công .

5. Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang (11A8) – Ủy viên Ban Chấp hành

– Hỗ trợ chiến sỹ Lê Cao Thắng và Hoàng Thị Thúy trong công tác làm việc văn nghệ .- Trực tiếp thông tin những kế hoạch của BCH Đoàn trường cho những chi đoàn Khối 11 .- Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đ / c Bí thư về trách nhiệm được phân công .

6. Đ/c Lê Thị Nhật Ánh (11A9) – Ủy viên Ban Chấp hành

– Hỗ trợ chiến sỹ Đoàn Thị Nguyên trong công tác làm việc hồ sơ, tăng trưởng Đoàn viên ; chuyển hoạt động và sinh hoạt Đoàn và phân loại Đoàn viên .- Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đ / c Bí thư về trách nhiệm được phân công .

7. Đ/c Nguyễn Thị Thủy Ngân (12A1) – Ủy viên Ban Chấp hành

– Nhóm trưởng 01 nhóm chấm Cờ đỏ- Trực tiếp thông tin những kế hoạch của BCH Đoàn trường cho những chi đoàn Khối 12 .- Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đ / c Bí thư về trách nhiệm được phân công .

8. Nguyễn Thị Thu Hòa (12A6) – Ủy viên Ban Chấp hành

– Nhóm trưởng 01 nhóm chấm Cờ đỏ- Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đ / c Bí thư về trách nhiệm được phân công .

9. Đ/c Vũ Xuân Kiều (12A9) – Ủy viên Ban Chấp hành

– Nhóm trưởng 01 nhóm chấm Cờ đỏ- Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đ / c Bí thư về trách nhiệm được phân công .

10. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Trà (12A10) – Ủy viên Ban Chấp hành

– Nhóm trưởng 01 nhóm chấm Cờ đỏ- Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đ / c Bí thư về trách nhiệm được phân công .

Điều 2.Các chi đoàn trực thuộc, đoàn viên, thanh niên trong toàn trường chấp hành sự quản lí điều hành của Bí thư, các Phó Bí thư, các ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường theo các lĩnh vực được phân công.

Điều 3.Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3 ;- Chi bộ Đảng, Hiệu trưởng ;- BTV Huyện Đoàn ;- Các chi đoàn ;- Lưu : VP Đoàn trường ,niêm yết trên bản tin Đoàn TN .

BÍ THƯĐOÀN TRƯỜNG

Vũ Văn Tiến

Đánh giá post

Táo đỏ có tác dụng gì?

Cập nhật: 08/05/2022

Nấm linh chi có tác dụng gì?

Cập nhật: 08/05/2022

Lá vối có tác dụng gì?

Cập nhật: 08/05/2022

Hoa đậu biếc có tác dụng gì?

Cập nhật: 08/05/2022

Dầu dừa có tác dụng gì?

Cập nhật: 08/05/2022