Ưu điểm, nhược điểm khi thành lập công ty cổ phần

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 15/03/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 536 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Mỗi một loại hình công ty đều mang những đặc điểm, đặc trưng vốn có của mình. Theo đó là những ưu điểm và nhược điểm trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bài viết Ưu điểm, nhược điểm khi thành lập công ty cổ phần Công ty TBT Việt Nam lựa chọn loại hình Công ty cổ phần để phân tích vấn đề nói trên.

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là công ty đối vốn, vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu gọi là cổ đông.

Cổ đông trong công ty cổ phần chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty cho đến hết giá trị cổ phần mà họ sở hữu. Mỗi một cổ phần mang lại cho cổ đông những quyền lợi và nghĩa vụ nhất định trong công ty với tư cách họ là những người sở hữu công ty.

Công ty cổ phần mang những đặc trưng nổi bật sau đây:

Thứ nhất: Về tính chất khi thành lập

Công ty cổ phần là loại  công ty đối vốn, điều đó có nghĩa là khi thành lập công ty chủ yếu quan tâm đến vốn góp, còn việc ai góp vốn không quan trọng. Vì vậy , công ty cổ phần được coi là có cấu trúc vốn mở.

Thứ hai: Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần

Giá trị của mỗi cổ phần được gọi là mệnh giá cổ phần và được phản ánh trong cổ phiếu. Việc góp vốn có thể phản án mệnh giá của một hoặc nhiều cổ phần, Việc góp vốn vào công ty được thực hiện bằng cách mua cổ phần, mỗi cổ đông có thể mua nhiều cổ phần của công ty.

Pháp luật hoặc điều lệ công ty có thể giới hạn tối đa số cổ phần mà một số cổ động  có thể mua nhằm chống lại việc một cổ đông nào đó có thể nắm quyền kiểm soát công ty do có nhiều vốn góp ( Ví dụ hạn chế nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của các công ty trong nước)

Thứ ba: Về thành viên công ty

Là loại hình công ty đối vốn nên pháp luật quy định số thành viên tổi thiểu phải có khi thành lập cũng như trong quá trình hoạt động. Pháp luật doanh nghiệp quy định như sau: Số thành viên tối thiểu trong công ty cổ phần là 03, cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân.

Thứ tư: tính chuyển do chuyển nhượng phần vốn góp là đặc điểm chỉ có ở công ty cổ phần  do bản chất đối vốn tạo nên.

Phần vốn góp hay còn gọi là cổ phần được  thể hiện bằng hình thức cổ phiếu. Cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành là một loại hàng hóa. Người có cổ phiếu được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Việc chuyện nhượng được thực hiện theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Thứ năm: Về tính chịu trách nhiệm trong kinh doanh

Công ty cổ phần chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty. Các cổ đông thì chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Thứ sáu: Về huy động vốn

Trong quá tình hoạt động công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại, có quyền phát hành trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Thứ bảy: Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân vì vậy công ty cũng có tư cách tư nhân

Các cổ đông hay những người quản trị công ty đều không có tư cách thương nhân, Người có quyền giao dịch với bên ngoài là những người đại diện cho công ty. Công ty cổ phần có cơ cấu tổ chức rất chặt chẽ.

->>>>>> Tham khảo thêm : thành lập hộ kinh doanh cá thể

Công ty cổ phần có ưu điểm gì?

Mỗi loại hình công ty đều mang những  ưu điểm riêng có của mình. Ưu điểm của công ty cổ phần như sau:

Thứ nhất: Về tổ chức hoạt động

Hiện nay, Luật Doanh nghiệp năm 2014 thiết kế hai mô hình cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần để các cổ đông khi thành lập công ty này có quyền lựa chọn:

 Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc/Tổng giám đốc;

 – Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (bao gồm các thành viên độc lập và Ban kiểm toán nội bộ); Giám đốc/Tổng giám đốc

Như vậy ta thấy rằng cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần hết sức chặt chẽ và so với các loại hình doanh nghiệp khác có phần hoàn thiện hơn về mặt này giúp cho việc vận hành công ty dễ dàng và có thể kiểm soát tốt hơn

Thứ hai: Khả năng huy động vốn

Một trong những ưu điểm nổi bật của công ty cổ phần đó là khả năng huy động vốn đa dạng từ nhiều nguồn khác nhau thông qua việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Trong quá trình hoạt động, công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu để kêu gọi đầu tư, điều này ở các loại hình doanh nghiệp khác không có.

Thứ ba: Trách nhiệm tài sản

Như đã phân tích ở trên, trách nhiệm tài sản của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn. Cổ công chỉ chịu trách nhiệm tài sản trong phạm vi số vốn đã góp. Quy định này phần nào giúp ổn định nhà đầu tư trong chế độ tài sản sau này của công ty.

Thứ tư: Tính ổn định của công ty cổ phần

Tính ổn định trong hoạt động kinh doanh: công ty cổ phần có tư cách pháp nhân độc lập nên nếu có sự rút lui, phá sản của cổ đông thì công ty vẫn tồn tại mà không bị ảnh hưởng.

Công ty không phụ thuộc và một cá nhân thực tế, công ty có tài sản riêng của mình  trong quá trình kinh doanh. Chính vì vậy đã tạo nên tính ổn định của loại hình doanh nghiệp  này.

Phần tiếp theo của bài viết Ưu điểm, nhược điểm khi thành lập công ty cổ phần Tổng đài 1900 6557 Thuộc Công ty TBT Việt Nam cung cấp thông tin về nhược điểm của công ty cổ phần.

->>>>>> Tham khảo thêm : thành lập địa điểm kinh doanh

Công ty cổ phần có nhược điểm gì?

Thứ nhất: Quá trình quản lý, điều hành tương đối phức tạp do ràng buộc về chế độ tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật.

Thứ hai: Với những công ty có số lượng cổ đông lớn thì việc tiến hành họp đại hội đồng cổ đông là tương đối khó khăn dẫn đến việc đưa ra quyết định chậm trễ và không đem lại hiệu quả cao.

Từ những phân tích trên Công ty TBT Việt Nam mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Ưu điểm, nhược điểm khi thành lập công ty cổ phần Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại 19006560.

->>>>>> Tham khảo thêm : thành lập văn phòng đại diện

5/5 - (5 bình chọn)