Tuyển dụng tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 19/08/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 785 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Tuyển dụng là gì?

Tuyển dụng là một quá trình do các nhà tuyển dụng tổ chức nhằm thu hút, chọn lọc những người có đủ các yếu tố về năng lực, phẩm chất, v.v… để vào làm việc tại các tổ chức, công ty, doanh nghiệp hay đơn vị nào đó. Và những người này phải đảm bảo đáp ứng được những điều kiện, yêu cầu của công việc và nhiệm vụ được giao.

Các phương thức tuyển dụng phổ biến của các công ty, tổ chức, đơn vị hiện nay đó là:

– Chính những tổ chức, công ty hay các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng sẽ trực tiếp đứng ra tuyển dụng

– Có thể thuê các đơn vị hoạt động dịch vụ tuyển dụng ở bên ngoài

– Ngoài ra, cũng có thể đăng các bài viết trên những website tìm kiếm công việc hay hỗ trợ tuyển dụng

– Một số phương thức khác…

Vai trò của công tác tuyển dụng nhân sự tại các doanh nghiệp là vô cùng quan trọng, nó giúp cho doanh nghiệp có thêm được nguồn nhân lực mới và tiếp tục đáp ứng được những yêu cầu mới của công việc trong tương lai.

Chính vì thế, nó còn mang tính chất quyết định cho sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Tuyển dụng nhân sự thì có tác động trực tiếp đến doanh nghiệp cũng như người lao động và đặc biệt hơn nữa là nó còn tác động đến sự phát triển của nền kinh tế- xã hội đất nước.

>>> Xem thêm: Kế toán tiếng Anh là gì?

Tuyển dụng tiếng Anh là gì?

Tuyển dụng tiếng Anhrecruitment (n)

Khái niệm tuyển dụng được phiên dịch sang tiếng Anh như sau:

Recruitment is a process organized by employers to attract and select people with all the factors of competence, quality, etc. to work in organizations, companies, businesses or certain units. And these people must ensure they meet the conditions, the requirements of the work and the assigned task.

Common recruitment methods of companies, organizations and units are:

– The organizations, companies or units wishing to recruit will directly stand out to recruit

– It is possible to hire outside recruitment service operation units

– In addition, it is also possible to post articles on job search or employment support websites

– Some other methods …

The role of recruiting personnel in businesses is extremely important, it helps businesses gain new human resources and continue to meet the new requirements of future jobs.

Therefore, it is also crucial for the existence and development of businesses. Recruitment of employees has a direct impact on businesses as well as workers, and more specifically, it also affects the development of the country’s economy and society.

>>> Tham khảo: Nhân viên kinh doanh tiếng Anh là gì?

Danh sách từ tương đương, đồng nghĩa với từ tuyển dụng tiếng Anh là gì?

Bộ phận tuyển dụng tiếng Anh là Recruitment department (n)

Nhân viên tuyển dụng tiếng Anh là Recruitment staff (n)

Ứng tuyển tiếng Anh là apply (v)

Ngày hội tuyển dụng tiếng Anh là Recruitment Day (n)

Danh sách nhân viên tiếng Anh là The list of Employee (n)

Ban chuyên môn tiếng Anh là Specialized Committee (n)

Dự tuyển tiếng Anh là apply (v).

>>> Tham khảo: Thạc sỹ tiếng Anh là gì?

Ví dụ về cụm từ thường sử dụng từ tuyển dụng tiếng anh viết như thế nào?

Một số ví dụ cụ thể có sử dụng những từ liên quan đến nghiệp vụ trong tiếng Anh là:

– Anh ấy đang làm tại bộ phận tuyển dụng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trường Phát Kỳ Tường.

=> He is currently working at the recruiting department of Truong Phat Ky Tuong Company Limited.

– Tôi sẽ làm hồ sơ ứng tuyển vào vị trí trưởng phòng kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và sở hữu trí tuệ Hà Trung.

=> I will apply to apply for the position of Sales Manager at Ha Trung Intellectual Property and Investment Consultancy Co., Ltd

– Chúng tôi sẽ tham gia ngày hội tuyển dụng toàn quốc vào thứ 7 tuần này tại Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội.

=> We will take part in this national recruiting festival this Saturday at the Hanoi Employment Service Center.

>>> Tham khảo: Cộng tác viên tiếng Anh là gì?

5/5 - (6 bình chọn)