Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 11/12/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 492 Lượt xem
Đánh giá post

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội gồm những nội dung gì?

Khi lựa chọn dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội của TBT Việt Nam chúng tôi, quý khách hàng sẽ được luật sư của chúng tôi tư vấn các nội dung sau:

– Điều kiện hợp pháp để thành lập doanh nghiệp;

– Hồ sơ hợp lệ thành lập doanh nghiệp;

– Thủ tục nhanh gọn, chính xác, hợp pháp để được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp;

– Chi phí thành lập doanh nghiệp;

– Báo giá dịch vụ tư vấn và dịch vụ thành lập doanh nghiệp của TBT Việt Nam.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội

1/ Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định tại Điều 21Nghị định 78/2015-NĐ/CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 108/2018-NĐ/CP, hồ sơ để thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. (Lưu ý, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phải theo mẫu được quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư 02/2019TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)

– Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân (Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương).

->>>>>> Tham khảo thêm : thành lập doanh nghiệp tư nhân

2/ Hồ sơ thành lập công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 78/2015-NĐ/CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 108/2018-NĐ/CP, hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. (Lưu ý, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phải theo mẫu được quy định tại Phụ lục I-3, I-4, I-5 Thông tư 02/2019 TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)

– Dự thảo Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

– Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác. Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

->>>>>> Tham khảo thêm : Thành lập công ty tnhh 2 thành viên

3/ Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Theo quy định tại Điều 23Nghị định số 78/2015-NĐ/CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 108/2018-NĐ/CP, hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm:

Đối với thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. (Lưu ý, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phải theo mẫu được quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư 02/2019 TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)

– Dự thảo Điều lệ công ty

– Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên.

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên.

– Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước)

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối

Đối với thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. (Lưu ý, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phải theo mẫu được quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 02/2019 TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)

– Dự thảo Điều lệ công ty

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương.

->>>>>> Tham khảo thêm : Thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Các bước thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội

Theo quy định tại Điều 27, 28, 29 Nghị đinh số 78/2015-NĐ/CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 108/2018-NĐ/CP), thủ tục thành lập doanh nghiệp gồm các bước như sau:

– Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ đề nghị dăng ký thành lâp doanh nghiệp.

– Bước 2: Điền thông tin vào mẫu hồ sơ trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và scan Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương để thực hiện thao tác đăng ký doanh nghiệp trực tuyến.

– Bước 3: Sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thành công, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo văn bản ủy quyền nộp bản cứng bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo thời gian được yêu cầu và lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội.

– Bước 4: Sau 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

->>>>>> Tham khảo thêm : thành lập hộ kinh doanh cá thể

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội

TBT Việt Nam chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thành lập doanh nghiệp đối với từng loại hình doanh nghiệp, trong gói dịch vụ sẽ có những mức hỗ trợ khác nhau. Dưới đây là những lợi ích khi khách sử dụng gói dịch vụ cơ bản về thành lập doanh nghiệp của Công ty chúng tôi:

– Được tư vấn thành lập công ty tại Hà Nội trực tiếp;

– Được báo giá dịch vụ chọn gói và hướng dẫn chuẩn bị các loại giấy tờ sao cho hợp lệ và cần thiết để tiến hành thành lập doanh nghiệp.

– Được các chuyên viên bên công ty chúng tôi trực tiếp hoặc hướng dẫn soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

– Được các chuyên viên bên công ty chúng tôi nộp hồ sơ, tiến hành toàn bộ các thủ tục khi thành lập doanh nghiệp khi khách hàng có nhu cầu.

– Trả tận tay kết quả thành lập doanh nghiệp một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Để được hỗ trợ nhanh chóng về tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội, Quý vị hãy liên hệ Tổng đài của TBT Việt Nam theo số 1900 6560, trân trọng!

->>>>>> Tham khảo thêm : thủ tục tạm ngừng kinh doanh

->>>>>> Tham khảo thêm : thành lập văn phòng đại diện

Đánh giá post