Tư vấn thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện công ty 100% vốn nước ngoài

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 01/06/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 368 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Trong tình hình giao lưu kinh tế với bên ngoài ngày càng phát triển, tại Việt Nam các doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% vốn nước ngoài   được thành lập ngày càng nhiều và không còn là lạ lẫm. Trong quá trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh các đơn vị  này  có nhiều nhu cầu mở rộng sản xuất như thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong và ngoài nước.

Trong bài viết Tư vấn thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện công ty 100% vốn nước ngoài  TBT Việt Nam sẽ cung cấp các thông tin hữu ích liên quan tới Quí vị.

Thành lập chi nhánh của công ty, Văn phòng đại diện của công ty có 100% vốn nước ngoài cần gì?

Công ty có vốn 100% vốn nước ngoài,  chủ thể này muốn được thành lập chi nhánh, văn phòng đại điện thì  sẽ tiếp tục thông báo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thông  báo thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện bao gồm:

Thứ nhất: Mã số doanh nghiệp;

Thứ hai: Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

Thứ ba: Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập;

Thứ tư: Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện;

Thứ năm: Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

Thứ sáu: Thông tin đăng ký thuế;

Thứ bảy: Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

Thứ tám: Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo  này cần phải có thêm những tài liệu sau:

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công
ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Như vậy trong thông báo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các  chủ thể có yêu cầu phải nêu được đầy đủ những thông tin cơ  bản của pháp luật hiện hành quy định có liên quan tới chi nhánh và văn phòng đại điện.

Khi đó chủ thể có yêu cầu phải đáp ứng được các điều kiện nêu trên, từ đó  cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các chủ thể có liên quan sẽ tiến hành các thủ tục hành chính tiếp theo trong quy trình thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện  công ty 100% vốn nước ngoài.

 Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Phần tiếp theo của bài viết Tư vấn thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện công ty 100% vốn nước ngoài  TBT Việt Nam cung cấp thông tin về quy trình thủ tục thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện công ty 100% vốn nước ngoài,…

->>> Tham khảo thêm : thành lập công ty có vốn nước ngoài

Quy trình thủ tục thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện công ty 100% vốn nước ngoài như thế nào?

Quy trình thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng  đại diện công ty 100% vốn nước ngoài như sau:

Thứ nhất: Chủ thể có yêu cầu thành lập chi nhánh công ty, văn phòng đại điện công ty 100% vốn nước ngoài nộp thông báo, hồ sơ như đúng theo quy định của pháp luật tới Phòng đăng ký kinh doanh nghiệp thuộc Sở kế hoạch và đầu tư  theo trường hợp thực tế của pháp luật.

 Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Lưu ý: Việc lập chi nhánh, vãn phòng ðại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tiếp theo: Chủ thể có yêu cầu tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan tới thủ thục thành lập chi nhánh,văn phòng đại diện của công ty 100% vốn nước ngoài như: Thông báo, thay đổi, hủy bỏ sử dụng con mẫu  dấu…

Từ những phân tích trên TBT Việt Nam mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Tư vấn thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện công ty 100% vốn nước ngoài. Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Luật Hoàng Phi vào số điện thoại 1900 6560.

>>> Tham khảo thêm : thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

5/5 - (5 bình chọn)