Tư vấn đăng ký sáng chế tại TBT Việt Nam năm 2023

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 08/05/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 521 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Sáng chế hay giải pháp hữu ích ra đời nhằm giải quyết hiệu quả hơn một công việc nào đó và nó là sản phẩm của trí tuệ nhân loại.

Sáng chế là một đối tượng bảo hộ của sở hữu trí tuệ dưới dạng sản phẩm sở hữu công nghiệp. Thủ tục đăng ký sáng chế không giống với các đối tượng khác nhưng vẫn có những khó khăn nhất định.

Và để hỗ trợ cho khách hàng nắm rõ hơn về thủ tục và làm dịch vụ, nội dung bài viết này chúng tôi sẽ tư vấn đăng ký sáng chế tại TBT Việt Nam.

Tư vấn điều kiện đăng ký sáng chế

Quy định tại Khoản 12, Điều  Luật Sở hữu trí tuệ thì sáng chế là một giải pháp kỹ thuật được thể hiện dưới dạng một sản phẩm, quy trình, ra đời nhằm mục đích giải quyết một vấn đề bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Đăng ký sáng chế là việc cá nhân, tổ chức có sáng chế thực hiện các bước theo thủ tục đã được pháp luật quy định tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đề nghị bảo hộ cho sáng chế của mình.

Một sáng chế sẽ được bảo hộ nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ:

Bảo hộ sáng chế dưới hình thức cấp bằng độc quyền sáng chế khi đáp ứng các điều kiện:

– Sáng chế phải có tính mới.

– Sáng chế có trình độ sáng tạo.

– Sáng chế có khả năng ứng dụng công nghệ.

Bảo hộ sáng chế dưới hình thức bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường phải đáp ứng các điều kiện về tính mới và có khả năng ứng dụng công nghệ.

Tính mới của sáng chế được xác định nếu chưa được thể hiện công khai sử dụng, mô tả bằng văn bản hay bất kỳ hình thức nào khác trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế. Sáng chế chỉ có một số người biết và giữ bí mật được coi là chưa được thể hiện.

Sáng chế được cho là có trình độ sáng tạo nếu dựa theo các giải pháp kỹ thuật đã được thể hiện công khai khi sử dụng, mô tả hay hình thức khác trước ngày nộp đơn đăng ký, đó là một sáng tạo không thể chế tạo ra một cách dễ dàng với những người có hiểu biết trung bình tương ứng về kỹ thuật.

Sáng chế có khả năng ứng dụng công nghệ nếu sáng chế đó có thể thực hiện được giải quyết vấn đề, chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm và có kết quả ổn định.

Như vậy, một sáng chế sẽ được bảo hộ nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên và không thuộc trường hợp không được bảo hộ tại Điều 59 Luật Sở hữu trí tuệ.

Tư vấn hồ sơ đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế là một thủ tục hành chính được thực hiện nhằm đề nghị bảo hộ cho sản phẩm trí tuệ một cách hiệu quả nhất. Hồ sơ đề nghị bảo hộ sáng chế bao gồm:

– Đơn yêu cầu đăng ký bảo hộ sáng chế được đánh máy theo mẫu mới nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

– Bản vẽ, sơ đồ hoạt động của sáng chế (nếu có).

– Bản tóm tắt sáng chế (không quá 150 từ).

– Mô tả sáng chế: bản mô tả phải đầy đủ, rõ ràng được tính chất của sáng chế. Bản mô tả được viết theo nội dung như sau:

+ Đặt tên sáng chế.

+ Sáng chế được sử dụng trong lĩnh vực nào.

+ Tình trạng ứng dụng kỹ thuật của lĩnh vực sẽ sử dụng sáng chế.

+ Tính chất, bản chất kỹ thuật của sáng chế.

+ Mô tả vắn tắt những bản vẽ của sáng chế (nếu có).

+ Mô tả chi tiết phương án thực hiện, cách thức hoạt động của sáng chế.

+ Đưa ra ví dụ thực hiện ứng dụng sáng chế vào giải quyết công việc.

+ Đưa ra những lợi ích mà việc ứng dụng sáng chế có thể mang lại.

Đưa ra yêu cầu bảo hộ sáng chế: ngắn gọn, xác định phạm vi quyền sở hữu công nghiệp và đưa ra được tính mới của sáng chế.

– Hóa đơn, chứng từ nộp lệ phí đăng ký sáng chế.

Và một số tài liệu khác: tài liệu ủy quyền đăng ký sáng chế, tài liệu hưởng thừa kế, giấy tờ chứng minh hưởng quyền ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế…

Trên đây là nội dung tư vấn đăng ký sáng chế tại TBT Việt Nam về các điều kiện và hồ sơ đăng ký sáng chế cho các cá nhân, tổ chức có sáng chế.

Tư vấn quy trình đăng ký sáng chế

Sáng chế là sản phẩm trí tuệ của con người và không phải ai cũng có đủ kiến thức, khả năng để có thể làm được. Vì thế, việc bảo vệ khỏi những kẻ có ý đồ xấu muốn đánh cắp sáng chế một cách trắng trợn là rất quan trọng và cần thiết. Cách duy nhất hiệu quả hiện nay đó là đăng ký bảo hộ với cơ quan nhà nước.

Để đăng ký bảo hộ cho sáng chế, quý vị có thể làm theo quy trình như sau:

Bước 1: Tra cứu, đánh giá khả năng sáng chế được bảo hộ.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký sáng chế và nộp đơn đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Theo dõi và thực hiện các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký sáng chế của cơ quan nhà nước.

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ sáng chế và thực hiện duy trì văn bằng hàng năm.

Dịch vụ đăng ký sáng chế tại TBT Việt Nam

Dịch vụ đăng ký sáng chế là một thủ tục hành chính về sở hữu trí tuệ, cũng như các đối tượng khác cuẩ sở hữu trí tuệ, việc đăng ký bảo hộ cho sáng chế mất rất nhiều thời gian và phải rất cẩn trọng trong việc làm hồ sơ. Vì thế rất cần có kinh nghiệm trong thủ tục này.

Và để hỗ trợ khách hàng dễ dàng thành công đăng ký bảo hộ sáng chế, TBT Việt Nam hỗ trợ dịch vụ đăng ký sáng chế. Khách hàng đến với dịch vụ của TBT sẽ được hưởng những ưu đãi:

– Tư vấn pháp lý sở hữu trí tuệ, tư vấn đăng ký sáng chế.

– Hỗ trợ khách hàng làm hồ sơ đăng ký sáng chế, làm bản mô tả sáng chế hoàn thiện.

– Hỗ trợ tra cứu sáng chế trên cổng thông tin và đánh giá khả năng đăng ký.

– Nộp hồ sơ và thực hiện theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

– Nhận văn bằng bảo hộ sáng chế, giao lại cho khách hàng và tư vấn duy trì hàng năm.

Khi có nhu cầu đăng ký sáng chế, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới Công ty Luật Hoàng Phi để tham khảo thông tin và yêu cầu sử dụng dịch vụ.

5/5 - (5 bình chọn)