Trưởng phòng tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: Cẩm Tú |
  • Cập nhật: 19/08/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2634 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Trưởng phòng là gì?

Trưởng phòng là người đứng đầu phòng ban, đứng đầu một đơn vị công ty, doanh nghiệp cũng như các đơn vị hành chính sự nghiệp công lập. Người giữ chức vụ trưởng phòng sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của phòng, thực hiện phân công công việc, giám sát, điều hành, kiểm tra mọi hoạt động của phòng dưới sự chỉ đạo của người đứng đầu đơn vị nơi mình làm việc.

>>> Tham khảo: Diện Tích Tiếng Anh Là Gì?

Trưởng phòng tiếng Anh là gì?

Trưởng phòng tiếng Anh là Manager hoặc Chief of department.

Trưởng phòng được hiểu như sau theo tiếng Anh:

Manager is the head of a department, the head of a company or enterprise unit as well as the public administrative and non-business units. The head of the department will be responsible for the entire operation of the room, perform work assignments, supervise, administer and inspect all room activities under the direction of the head of the unit where he / she works. job.

>>> Tham khảo: Khu Phố Tiếng Anh Là Gì? Tổ Dân Phố Tiếng Anh Là Gì?

Chức danh quản lý khác tiếng Anh là gì?

Chức danh quản lý khác tiếng Anh là Other managerial titles

+ Giám đốc điều hành tên viết tắt tiếng Anh: CEO, dịch đầy đủ tiếng Anh nghĩa là: Chief Executive Officer

+ Hội đồng quản trị tên viết tắt tiếng Anh: BOD, dịch đầy đủ tiếng Anh là: Board of Directors

+ Giám đốc thông tin tên viết tắt tiếng Anh: CIO, dịch đầy đủ tiếng Anh là: Chief Information Officer

+ Giám đốc tài chính tên viết tắt tiếng Anh: CFO, dịch đầy đủ tiếng anh là: Chief Financial Officer.

+ Tổng giám đốc dịch đầy đủ theo tiếng Anh là: General Director

+ Phó giám đốc dịch đầy đủ theo tiếng Anh là: Deputy hoặc Vice Director

+ Giám đốc được dịch đầy đủ theo tiếng Anh là: Director

+ Chủ tịch được dịch đầy đủ theo tiếng Anh là: President

+ Cổ đông được dịch đầy đủ theo tiếng Anh là: Shareholder

>>> Tham khảo: Nghỉ phép tiếng Anh là gì?

 

Ví dụ về cụm từ trưởng phòng khi sử dụng tiếng Anh

Cụm từ trưởng phòng được sử dụng rất nhiều khi giao tiếp hằng ngày, một số câu nói mà chúng ta hay sử dụng được dịch sang tiếng Anh như sau:

+ Phòng làm việc của trưởng phòng ở đâu? Câu hỏi này được dịch sang tiếng Anh là: Where is the office room for the manager?

+ Trưởng phòng nhân sự là gì? Câu hỏi này được dịch sang tiếng Anh là: What is human resource manager?

+ Mức lương trưởng phòng là bao nhiêu? Câu hỏi này được dịch sang tiếng Anh là: What is the salary of the manager?

+ Một công ty có bao nhiêu phòng ban? Có bao nhiêu trưởng phòng? Câu hỏi này được dịch sang tiếng Anh là: How many departments does a company have? How many manager?

+ Làm trưởng phòng nhiều bộ phận của một công ty được không?  Câu hỏi này được dịch sang tiếng Anh là: Can you be a department manager in many divisions of a company?

>>> Tham khảo: Chi nhánh tiếng Anh là gì?

5/5 - (6 bình chọn)