Trường hợp nào không được thành lập và quản lý doanh nghiệp

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 19/01/2022 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 71 Lượt xem

Quyền tự do thành lập doanh nghiệp là một trong những quyền tự do kinh doanh. Các tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn loại hình doanh nghiệp, ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh,… Với nhiều lý do khách quan, quyền thành lập doanh nghiệp bị hạn chế ở một số đối tượng nhất định. Cùng theo dõi bài viết Theo Luật doanh nghiệp trường hợp nào không được thành lập và quản lý doanh nghiệp của chúng tôi qua nội dung bài viết dưới đây.

Đối tượng được quyền thành lập doanh nghiệp

Đối tượng được quyền thành lập doanh nghiệp là những tổ chức, cá nhân được pháp luật công nhận quyền thành lập doanh nghiệp. Trường hợp đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp, cá nhân đó phải đủ năng lực hành vi dân sự để chịu trách nhiệm đối với doanh nghiệp do mình thành lập hoặc góp vốn thành lập.

Nếu đối tượng được quyền thành lập doanh nghiệp là tổ chức thì tổ chức đó phải có tư cách pháp nhân. Bởi lẽ như vậy là do tổ chức chỉ có thể đầu tư thành lập doanh nghiệp nếu có tài sản độc lập và có khả năng chịu trách nhiệm độc lập bằng tài sản đó.

Mời quý bạn đọc theo dõi phần tiếp theo của bài viết Theo Luật doanh nghiệp trường hợp nào không được thành lập và quản lý doanh nghiệp để xem pháp luật có hạn chế việc thành lập doanh nghiệp không nhé.

Trường hợp không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật

Theo quy định tại điều 17, Luật doanh nghiệp 2020, quy định về quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

– Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

– Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

– Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

– Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Như vậy, theo Luật doanh nghiệp các trường hợp trên không được thành lập và quản lý doanh nghiệp, phần tiếp theo của bài viết sẽ mang đến thông tin về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp mới nhất

Để đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thành lập công ty trước tiên cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định, cụ thể như sau:

– Đối với doanh nghiệp tư nhân

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

– Đối với công ty hợp danh

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+ Điều lệ công ty.

+ Danh sách thành viên.

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

– Đối với công ty TNHH hai thành viên

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên

+ Điều lệ công ty.

+ Danh sách thành viên.

+ Bản sao các giấy tờ sau đây:

1/ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

2/ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

3/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

– Đối với công ty cổ phần

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+ Điều lệ công ty.

+ Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

+ Bản sao các giấy tờ sau đây:

1/ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tưnước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

2/ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

3/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Sau đó, Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

– Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;

– Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;

– Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Thông qua bài viết Theo Luật doanh nghiệp trường hợp nào không được thành lập và quản lý doanh nghiệp, hy vọng quý bạn đọc đã có được những thông tin hữu ích về các trường hợp hạn chế thành lập và quản lý doanh nghiệp cũng như trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

->>> Tham khảo thêm: Thủ tục thành lập công ty tnhh

->>> Tham khảo thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần

->>> Tham khảo thêm: Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh