#1 Tìm hiểu Trung tâm dịch vụ việc làm An Giang

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 16/08/2021 |
  • Tư vấn bảo hiểm xã hội |
  • 855 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Trung tâm dịch vụ việc làm An Giang được thành lập và tổ chức theo quy định nghị định số 120/2020/NĐ-CP, theo đó đây là đơn vị sự nghiệp công lập có những chức năng, vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, kết nối giữa người lao động đang có nhu cầu tìm việc với người sử dụng lao động đang tìm kiếm nguồn lao động, chế độ bảo hiểm thất nghiệp,….

Ở trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cụ thể về một số thông tin cũng như một số quy định của pháp luật về trung tâm dịch vụ việc làm An Giang.

Địa điểm trung tâm dịch vụ việc làm An Giang

Trụ sở chính địa chỉ là: số 77, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành Phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Điện thoại: 02963.853.566;

Fax: 02963.856.700;

Website: www.vlangiang.vieclamvietnam.gov.vn

Email: gtvlag@gmail.com.

Thời gian làm việc của trung tâm dịch vụ việc làm An Giang

Thời gian làm việc của trung tâm dịch vụ việc làm An Giang tại địa chỉ: Số 77, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành Phố Long Xuyên, tỉnh An Giang là:

Thứ Hai: 07:00 – 17:00;

Thứ Ba: 07:00 – 17:00;

Thứ Tư: 07:00–17:00;

Thứ Năm: 07:00–17:00;

Thứ Sáu: 07:00–17:00

Thứ Bảy: Đóng cửa;

Chủ Nhật: Đóng cửa.

Như vậy, trung tâm dịch vụ việc làm An giang làm việc từ thứ 2 – thứ 6 và chỉ làm việc trong giờ hành chính.

Cơ cấu, tổ chức trung tâm dịch vụ việc làm An Giang

Căn cứ tại khoản 2 điều 6 nghị định 196/2013/NĐ-CP Quy định về thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm thì dựa vào nội dung trong đó ta có thể đưa ra về cơ cấu tổ chức của trung tâm dịch vụ việc làm An Giang:

– Lãnh đạo trung tâm dịch vụ việc làm, trong đó:

Giám đốc: Phạm Văn Thước

Phó giám đốc: Hồ Hoàng Tuấn

– Bộ máy giúp việc cho giám đốc:

+ Các phòng chuyên môn:

Phòng tổ chức – hành chính – kế toán, bao gồm:

Phó trưởng phòng là: Bà Khưu Thị Mỹ Tiến

Kế toán trưởng là: Bà Phan Dương Huệ Loan

Số điện thoại liên hệ: 02963 955 496

Phòng tư vấn và hướng dẫn lao động:

Trưởng phòng: Ông lê Văn Nam

Số điện thoại liên hệ: 02963 957 759

Phòng đào tạo – việc làm

Trường phòng: Ông Nguyễn Hoàng Tú

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Dung

Phó Trưởng phòng: Bà đào Thị Thu Hồng

Số điện thoại liên hệ: 02963 955 155 hoặc 02963 853 566

Phòng bảo hiểm thất nghiệp:

Trưởng phòng là : ông Võ Quang Tân

Phó Trưởng phòng: Đoàn Huỳnh Thị Lan Trinh

Số điện thoại liên hệ là: 02963 913 914

Phòng thông tin thị trường lao động

Trưởng phòng: Ông Lâm Trung Toàn

Phó trưởng phòng: Hồ Thị Kim Hồng

Số điện thoại: 02963 831 123

Các văn phòng đại diện

+ Các phòng phục vụ

Theo đó, tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm và khối lượng của công việc cụ thể nhất định thì khi đó số lượng, tên gọi các phòng chuyên môn và phòng phục vụ phải phù hợp với nhiệm vụ và chức năng được giao.

Nhiệm vụ và chức năng trung tâm dịch vụ việc làm An Giang

Nhiệm vụ và chức năng của trung tâm dịch vụ việc làm ở An Giang căn cứ tại điều 5 của nghị định 196/2013/NĐ-CP Quy định về thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm, có quy định về nhiệm vụ, chức năng của trung tâm dịch vụ việc làm An Giang cụ thể như sau:

– Đối với chức năng của trung tâm dịch vụ việc làm tại An Giang

+ Thu thập, phân tích và dự báo về thông tin thị trường lao động

+ Tư vấn thông tin về học nghề

+ Giới thiệu việc làm, cung ứng nguồn lao động cho doanh nghiệp ( cả doan nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và đơn vị, doanh nghiệp mà cấp phép đưa những lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài.)

+ Thực hiện các chính sách về bảo hiểm thất nghiệp

+ Tổ chức đào tạo, nâng cao về năng lực tìm kiếm việc làm.

+ Đào tạo về kỹ năng và dạy nghề khác theo quy định pháp luật

– Đối với nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm tại An Giang quy định trong điều 5 ghị định 196/2013/NĐ-CP

“ Điều 5. Nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ việc làm

1. Hoạt động tư vấn, bao gồm:

a) Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

b) Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;

d) Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

2. Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

d) Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

5. Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

6. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

7. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

8. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.”

5/5 - (5 bình chọn)