Trong kinh doanh hộ gia đình, lượng sản phẩm mua sẽ phụ thuộc vào?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2208 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Hộ gia đình là một nhóm người có cùng huyết thống, chung số với nhau trong một gia đình. Vậy Trong kinh doanh hộ gia đình, lượng sản phẩm mua sẽ phụ thuộc vào đâu là câu hỏi được bạn đọc quan tâm.

Câu hỏi:

Trong kinh doanh hộ gia đình, lượng sản phẩm mua sẽ phụ thuộc vào?

A. Khả năng bán ra

B. Khả năng của hộ gia đình

C. Nhu cầu bán ra

D. Khả năng và nhu cầu bán ra

Đáp án:

Đáp án đúng cho câu hỏi Trong kinh doanh hộ gia đình, lượng sản phẩm mua sẽ phụ thuộc vào là đáp án: D. Khả năng và nhu cầu bán ra

Trong kinh doanh hộ gia đình, lượng sản phẩm mua sẽ phụ thuộc vào: Khả năng và nhu cầu bán ra.

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng do:

Dưới góc độ pháp lí hộ gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc do quan hệ nuôi dưỡng làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền giữa họ với nhau theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. Gia đình Việt Nam thường bao gồm nhiều thế hệ cùng chung sống như: ông bà, cha mẹ, con cháu… Họ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau về vật chất và tinh thần, sinh đẻ hay nuôi dạy thể hệ trẻ dưới sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để các thế hệ trong gia đình chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Hiện nay hình thức kinh doanh hộ gia đình được sử dụng ngày càng nhiều bởi hình thức kinh doanh hộ gia đình có những ưu thế nhất định. Trong đó kinh doanh hộ gia đình bao gồm các hoạt động như sản xuất, thương mại và tổ chức các hoạt động dịch vụ.

Trong hình thức kinh doanh hộ gia đình có thể thấy kế hoạch bán sản phẩm do hộ gia đình sản xuất ra được thể hiện qua việc mức bán sản phẩm ra thị trường sẽ bằng tổng số lượng sản phẩm sản xuất ra trừ đi số sản phẩm gia đình tự tiêu dùng.

Bên cạnh đó kế hoạch mua gom sản phẩm để bán là hoạt động thương mại và lượng sản phẩm mua sẽ phụ thuộc vào khả năng và nhu cầu bán ra.

=> Như vậy đáp án đúng cho câu hỏi Trong kinh doanh hộ gia đình, lượng sản phẩm mua sẽ phụ thuộc vào là đáp án: D. Khả năng và nhu cầu bán ra.

5/5 - (5 bình chọn)