Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế nào?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 31003 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Câu hỏi: 

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế nào?

A. Công nghiệp

B. Thủ công nghiệp

C. Thương nghiệp

D. Nông nghiệp

Đáp án đúng D.

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế là nông nghiệp, đặc biệt là các đồn điền cao su, diện tích đồn điền cao su tăng, nhiều công ty cao su ra đời.

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nước Pháp bị tàn phá nặng nề, nền kinh tế bị kiệt quệ. Tư bản độc quyền Pháp vừa tăng cường bóc lột nhân dân lao động trong nước, vừa đẩy mạnh khai thác các thuộc địa để bù đắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra.

=> Chương trình khai thác lần thứ hai đã được chúng ráo riết thi hành ở Đông Dương, trong đó có Việt Nam.

Pháp tăng cường đầu tư vào Việt Nam, bỏ vốn nhiều nhất vào nông nghiệp và khai mỏ.

– Nông nghiệp: được đầu tư vốn nhiều nhất, chủ yếu là lập các đồn điền cao su, diện tích đồn điền cao su tăng, nhiều công ty cao su ra đời.

– Công nghiệp:

+ Chú trọng khai mỏ. Các công ti than có từ trước đều được bỏ vốn thêm và hoạt động mạnh hơn. Nhiều công ti than mới nối tiếp nhau ra đời.

+ Chú ý tới công nghiệp chế biến: Mở thêm một số cơ sở công nghiệp như các nhà máy sợi, nhà máy rượu, diêm, xay xát gạo,…

– Thương nghiệp: tư bản Pháp đánh thuế nặng hàng hoá các nước nhập vào nước ta, chủ yếu là của Trung Quốc và Nhật Bản. Nhờ đó, hàng hoá của Pháp nhập vào Việt Nam tăng lên rất nhanh.

– Giao thông vận tải: được đầu tư để phát triển thêm. Đường sắt xuyên Đông Dương được nối liền nhiều đoạn.

– Tài chính: Ngân hàng Đông Dương, đại diện thế lực của tư bản tài chính Pháp, có cổ phần trong hầu hết các công ti và xí nghiệp lớn, đã nắm quyền chỉ huy các ngành kinh tế ở Đông Dương.

=> Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp không thay đổi: hạn chế công nghiệp phát triển, đặc biệt là công nghiệp nặng; tăng cường thủ đoạn bóc lột, vơ vét tiền của của nhân dân ta bằng cách đánh thuế nặng: thuế ruộng đất, thuế thân, thuế rượu, thuế muối, thuế thuốc phiện và hàng trăm thứ thuế khác.

5/5 - (6 bình chọn)