Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố nào dưới đây là quan trọng nhất?

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 11292 Lượt xem
4.3/5 - (6 bình chọn)

Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của con người. Vậy trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố nào dưới đây là quan trọng nhất là câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm.

Câu hỏi:

Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố nào dưới đây là quan trọng  nhất?

A. Kết cấu hạ tầng của sản xuất.

B. Công cụ lao động.

C. Hệ thống bình chứa của sản xuất.

D. Cơ sở vật chất.

Đáp án:

Đáp án đúng cho câu hỏi là đáp án B. Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, công cụ lao động là quan trọng nhất.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do:

– Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của con người.

– Tư liệu lao động được chia thành ba loại :

+ Công cụ lao động hay công cụ sản xuất như : cày, cuốc, máy móc,…

+ Hệ thống bình chứa của sản xuất như : ống, thùng, hộp…

+ Kết cấu hạ tầng của sản xuất như : đường sá, bến cảng, sân bay… là điều kiện rất cần thiết đối với sản xuất. Do vậy, phát triển kết cấu hạ tầng của sản xuất phải đi trước một bước so với sản xuất trực tiếp.

– Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động thì công cụ lao động là yếu tố quan trọng nhất. Nó là một trong những căn cứ cơ bản để phân biệt các thời đại kinh tế. Theo như C. Mác viết : “Những thời đại kinh tế khác nhau không phải là ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì, mà là ở chỗ chúng. sẵn xuất bằng cách nào, với những tư liệu lao động nào”.  

Một vật nào đó là tư liệu lao động hay là đối tượng lao động tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng gắn với chức năng mà nó đảm nhận trong, quá trình sản xuất.

– Ví dụ: Cây gỗ là đối tượng lao động của người thợ mộc, nhưng là tư liệu lao động của người thợ chống lò trong hầm mỏ.

=> Do đó đáp án B. Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, công cụ lao động là quan trọng nhất là đáp án đúng của câu hỏi. Các đáp án còn lại không phải yếu tố quan trọng nhất cấu thành tư liệu lao động.

4.3/5 - (6 bình chọn)