Trong các chất sau đây chất nào là đơn chất?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1130 Lượt xem
Đánh giá post

Câu hỏi: Trong các chất sau đây chất nào là đơn chất?

A Nước cất.

B Muối ăn.

C Sắt.

D Khí cacbonic.

Đáp án đúng C.

Sắt là đơn chất bởi Nước là hợp chất tạo thành từ 2nguyên tử H và 1 nguyên tử O, Muối là hợp chất tạo thành từ 1 nguyên tố Na và 1 Nguyên tử Cl, Khí cacbonic CO2 là hợp chất tạo thành từ 1 nguyên tử C và 2 nguyên tử 2O

Lý giải việc chọn đáp án đúng C là do:

Đơn chất là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học.

Đặc điểm cấu tạo

Đặc điểm cấu tạo của đơn chất có sự khác nhau giữa các loại, vì thế chúng ta sẽ đi chi tiết từng loại để biết cấu tạo của nó như thế nào.

Đơn chất kim loại: có đặc điểm các nguyên tử sắp xếp vô cùng khít nhau, không có kẽ hở và theo một trật tự nhất định.

Đơn chất phi kim: các đơn chất của phi kim liên kết với nhau theo một trật tự nhất định và thường là 2. Ví dụ khí oxi, nó có cấu tạo từ 2 nguyên tử O kết hợp với nhau, hay khí hiđro cũng vậy.

Khí hiđro, lưu huỳnh,…, các kim loại natri, nhôm,… đều được tạo nên từ các nguyên tố hóa học tương ứng là H, S,… Na, Al,… chúng được gọi là đơn chất. Thường tên của đơn chất trùng với tên của nguyên tố, trừ một số rất ít trường hợp. Một số nguyên tố có thể tạo nên 2, 3… dạng đơn chất, thí dụ từ nguyên tố cacbon tạo nên than (than chì, than muội, than gỗ…) và cả kim cương.

Ngoài ra, các kim loại như nhôm, đồng, sắt… đều có ánh kim, dẫn được điện và nhiệt. Đó là những tính chất vật lí chung của các đơn chất kim loại.

Đánh giá post