Trong các câu tục ngữ dưới đây câu nào có yếu tố biện chứng

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 12/01/2022 |
  • Giáo dục |
  • 93 Lượt xem

Tục ngữ là thể loại văn học dân gian nhằm đúc kết kinh nghiệm, tri thức của nhân dân dưới hình thức những câu nói ngắn gọn, súc tích, có nhịp điệu, dễ nhớ, dễ truyền đạt, thường gieo vần lưng. Vậy các trong các câu tục ngữ dưới đây câu nào có yếu tố biện chứng là câu hỏi được đông đảo độc giả quan tâm tìm kiếm

Câu hỏi: Trong các câu tục ngữ dưới đây câu nào có yếu tố biện chứng

A. Môi hở răng lạnh

B. Qua cầu rút ván.

C. Sông có khúc, người có lúc.

D. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.

Đáp án:

Đáp án đúng cho câu hỏi trong các câu tục ngữ dưới đây câu nào có yếu tố biện chứng là đáp án:

A. Môi hở răng lạnh

Lý giải việc chọn đáp án A là đáp án đúng do:

Phương pháp biện chứng là phương pháp giúp nhận thức đối tượng ở trong các mối liên hệ với nhau, ảnh hưởng nhau, ràng buộc nhau. Phương pháp biện chứng cũng giúp nhận thức đối tượng ở trạng thái vận động biến đổi, nằm trong khuynh hướng chung là phát triển. Đây là quá trình thay đổi về chất của các sự vật, hiện tượng mà nguồn gốc của sự thay đổi ấy là đấu tranh của các mặt đối lập để giải quyết mâu thuẫn nội tại của chúng.

Phương pháp biện chứng thể hiện tư duy mềm dẻo, linh hoạt. Nó thừa nhận trong những trường hợp cần thiết thì bên cạnh cái “hoặc là… hoặc là…” còn có cả cái “vừa là… vừa là…” nữa; thừa nhận một chỉnh thể trong lúc vừa là nó lại vừa không phải là nó; thừa nhận cái khẳng định và cái phủ định vừa loại trừ nhau lại vừa gắn bó với nhau .

 Từ cách hiểu về phương pháp biện chứng thì có thể thấy câu tục ngữ Môi hở răng lạnh chứa yếu tố biện chứng do các sự vật trong câu có sự ràng buộc với nhau trong sự phát triển vận động không ngừng của chúng.

=> Do đó đáp án đúng cho câu hỏi trong các câu tục ngữ dưới đây câu nào có yếu tố biện chứng là đáp án: A. Môi hở răng lạnh.

Lý giải các đáp án còn lại không đúng

Các phương án còn lại không có yếu tố biện chứng.

+ Phương án B: Qua cầu rút ván chỉ việc làm khi đi được qua cầu thì rút ván đi. Hay nghĩa bóng chỉ việc chỉ người vô ơn đối với người có ơn với bản thân mình.

+ Phương án C: Sông có khúc, người có lúc: Sông không phải khúc nào cũng giống nhau, cũng như con người có lúc thăng trầm khác nhau. Do đó khi gặp khó khăn không nên nản chí mà coi đó là động lực vượt qua.

+ Phương án D: Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài: Chỉ con người thường chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh.