Trong bản vẽ lắp thể hiện mấy nội dung?

  • Tác giả: Nguyễn Nam |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 5131 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi:

Trong bản vẽ lắp thể hiện mấy nội dung?

A.2

B.3

C.4

D.5

Đáp án đúng C.

Trong bản vẽ lắp thể hiện mấy nội dung 4 nội dung là hình biểu diễn, kích thước, bảng kê, khung tên, đọc bản vẽ lắp là thông qua các nội dung của bản vẽ lắp để biết được hình dạng, bản vẽ lắp là tài liệu kĩ thuật chủ yếu dùng trong thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm.

Giải thích việc chọn đáp án đúng là C do:

– Bản vẽ lắp là tài liệu kĩ thuật chủ yếu dùng trong thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm.

– Bản vẽ lắp diễn tả hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết máy của sản phẩm.

+ Hình biểu diễn: Gồm hình chiếu và hình cắt diễn tả hình dạng, kết cấu và vị trí các chi tiết máy của bộ vòng đai.

+ Kích thước: Gồm kích thước chung của sản phẩm, kích thước lắp của các chi tiết.

+ Bảng kê: Gồm số thứ tự, tên gọi chi tiết, số lượng,vật liệu …

+ Khung tên: Tên sản phẩm, tỷ lệ, kí hiệu bản vẽ, cơ sở thiết kế …

– Đọc bản vẽ lắp là thông qua các nội dung của bản vẽ lắp để biết được hình dạng. Kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.

Khi đọc thường theo trình tự nhất định: Khung tên, bảng kê, bình biểu diễn, kích thước, hân tích chi tiết, tổng hợp.

Lưu ý:

– Cho phép vẽ một phần hình cắt (hình cắt cục bộ) ở trên hình chiếu.

– Kích thước chung: Kích thước chiều dài, chiều cao và chiều rộng của sản phẩm.

– Kích thước lắp: Kích thước chung của hai chi tiết ghép với nhau như đường kính của trục và lỗ, đường kính ren.

– Vị trí của chi tiết: Mỗi chi tiết được tô một màu để xác định vị trí của nó ở trên bản vẽ.

– Trình tự tháo lắp: Ghi số chi tiết theo trình tự tháo và lắp.

– So sánh nội dung bản vẽ lắp với bản vẽ chi tiết

Bản vẽ lắp dùng để: Dùng để cho biết thành phần cấu tạo bên trong của vật mẫu.

+ Giống nhau: Đều là bản vẽ kĩ thuật, đều có các hình biểu diễn các kích thước và khung tên, đều có khung tên, kích thước, hình biểu diễn. 

Bản vẽ chi tiết có yêu cầu kĩ thuật, bản vẽ lắp có bảng kê.

5/5 - (5 bình chọn)