Triết học Mác – Lê Nin khái quát vận động thành bao nhiêu hình thức cơ bản?

  • Tác giả: Nguyễn Nam |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 4677 Lượt xem
5/5 - (16 bình chọn)

Sự vật và hiện tượng luôn hiện hữu trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Sự vật, hiện tượng tồn tại và thể hiện đặc tính của mình thông qua vận động. Vậy Triết học Mác – Lê Nin khái quát vận động thành bao nhiêu hình thức cơ bản?

Câu hỏi: Triết học Mác – Lê Nin khái quát vận động thành bao nhiêu hình thức cơ bản?

A. 3 hình thức

B. 4 hình thức

C. 5 hình thức

D. 6 hình thức

Đáp án đúng là đáp án C. Triết học Mác – Lê Nin khái quát vận động thành 5 hình thức cơ bản.

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng

Ăngghen định nghĩa: “Vận động hiểu theo nghĩa chung nhất, – tức được hiểu là một phương thức tồn tại của vật chất, là một thuộc tính cố hữu của vật chất – thì bao gồm tất cả mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ, kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy”

Các hình thức vận động nói trên được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao tương ứng với trình dộ kết cấu của vật chất bao gồm: Vận động cơ học, Vận động vật lí, Vận động hóa học, Vận động sinh học, Vận động xã hội

+ Vận động cơ học: sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian.

+ Vận động vật lý: vận động của các phân tử, các hạt cơ bản…

+ Vận động hóa học: quá trình hóa hợp và phân giải các chất.

+ Vận động sinh học: sự trao đổi chất giữa cơ thể sống với môi trường.

+ Vận động xã hội: sự biến đổi, thay thế của các xã hội trong lịch sử.

Các hình thức vận động nói trên khác nhau về chất. Từ vận động cơ học đến vận động xã hội là sự khác nhau về trình độ của sự vận động, những trình độ này tương ứng với trình độ của các kết cấu vật chất. và trong sự tồn tại của mình, mỗi sự vật có thể gắn liền với nhiều hình thức vận động khác nhau. Dù vậy, bản thân sự tồn tại của sự vật đó thường đặc trưng bằng một hình thức vận động cơ bản.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án A: Triết học Mác – Lê Nin khái quát vận động thành 3 hình thức vận động cơ bản là đáp án sai bởi vì Triết học Mác – Lê Nin khái quát vận động thành 5 hình thức.

+ Phương án B: Triết học Mác – Lê Nin khái quát vận động thành 4 hình thức vận động cơ bản là đáp án sai bởi vì Triết học Mác – Lê Nin khái quát vận động thành 5 hình thức.

+ Phương án D: Triết học Mác – Lê Nin khái quát vận động thành 6 hình thức vận động cơ bản là đáp án sai bởi vì Triết học Mác – Lê Nin khái quát vận động thành 5 hình thức.

Như vậy đáp án trả lời cho câu hỏi Triết học Mác – Lê Nin khái quát vận động thành bao nhiêu hình thức cơ bản? đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án C. Triết học Mác – Lê Nin khái quát vận động thành 5 hình thức cơ bản.

5/5 - (16 bình chọn)