Triết học được hiểu là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và?

  • Tác giả: nam tran |
  • Cập nhật: 17/01/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 251 Lượt xem
5/5 - (7 bình chọn)

Triết học là một môn học mà chúng ta được học ở bậc đại học. Đây cũng là môn học gây nhiều khó khăn cho rất nhiều thế hệ sinh viên. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ Triết học được hiểu là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và?

Câu hỏi: Triết học được hiểu là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và?

A. Vai trò của con người trong thế giới đó

B. Ví trí của con người trong thế giới đó

C. Cách nhìn của con người về thế giới đó

D. Nhận thức của con người về thế giới đó

Đáp án đúng là đáp án B. Triết học được hiểu là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và Ví trí của con người trong thế giới đó.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng

Triết học là bộ môn nghiên cứu về những vấn đề chung và cơ bản của con người, thế giới quan và vị trí của con người trong thế giới quan, những vấn đề có kết nối với chân lý, sự tồn tại, kiến thức, giá trị, quy luật, ý thức và ngôn ngữ.

Như vậy Triết học được hiểu là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và ví trí của con người trong thế giới đó.

Những vấn đề của triết học bao gồm:

+ Vấn đề về bản chất: Vật chất và ý thức là gì? Mối quan hệ giữa chúng như thế nào?

+ Vấn đề về chân lý: Làm thế nào để xác định được một luận cứ đi từ tiền đề đến kết luận có hiệu lực hay không? Làm thế nào để biết được một phát biểu là đúng sai? Ta có thể trả lời những loại câu hỏi nào?

+ Vấn đề về nhận thức: Quá trình nhận thức diễn ra thế nào? Chúng ta có thể nhận thức chính xác Thế giới khách quan hay không? Thực tại là gì? Chúng ta nhận thức thực tại như thế nào, có nhận thức toàn bộ thực tại hay không? Nhận thức có đời sống riêng của nó không?

+ Vấn đề đạo đức: Thế nào là “tốt”, thế nào là xấu hay thế nào là giá trị, thế nào là phi giá trị? Sự khác biệt giữa tốt và xấu? Hành động như thế nào là đúng? Các giá trị có tính chất tuyệt đối hay tương đối? Thế nào là các quy tắc tự nhiên? Hạnh phúc là gì?

+ Vấn đề về thẩm mỹ: Đẹp là gì, xấu là gì? Nghệ thuật là gì?

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án A. Triết học được hiểu là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và vai trò của con người trong thế giới đó là đáp án chưa chính xác. Bởi vì vai trò của con người trong thế giới là chưa đầy đủ, bao quát, phải là vị trí của con người trong thế giới mới thể hiện tính bao quát đầy đủ, chính xác của triết học.

+ Phương án C. Triết học được hiểu là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và Cách nhìn của con người về thế giới đó là đáp án chưa chính xác bởi vì cách nhìn của con người về thế giới chưa thể hiện được đầy đủ, khái quát của triết học, phải dùng từ đúng là vị trí của con người trong thế giới mới thể hiện tính bao quát đầy đủ, chính xác của triết học.

+ Phương án D. Triết học được hiểu là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và Nhận thức của con người về thế giới đó là đáp án chưa chính xác, bởi vì chỉ dùng nhận thức của con người về thế giới là chưa đủ, chưa bao quát được tất cả các vấn đề của triết học, phải là vị trí của con người trong thế giới mới thể hiện đầy đủ, chính xác nhất.

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án B. Triết học được hiểu là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và Ví trí của con người trong thế giới đó.

5/5 - (7 bình chọn)