Trích lục là gì? Giá trị pháp lý của bản trích lục, có sao y được không?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 21/04/2022 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 100 Lượt xem
Đánh giá post

Trích lục là gì ? Giá trị pháp lý của bản trích lục, có sao y được không ? Hồ sơ xin trích lục. Thẩm quyền xin trích lục. Giá trị pháp lý của bản trích lục như thế nào ? Trình tự những bước xin trích lục .

Trong trong thực tiễn đời sống có rất nhiều sách vở, hồ sơ tất cả chúng ta thiết yếu phải xin trích lục. Ví dụ như trích lục khai sinh, trích lục kết hôn, trích lục khai tử, trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con, … Với lao lý pháp lý, nhiều cá thể, tổ chức triển khai chưa thực sự hiểu rõ trích lục là gì ? Những điều cần chú ý quan tâm khi xin bản sao trích lục hộ tịch.

1. Trích lục là gì?

Theo quy định khoản 9 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014, trích lục được hiểu là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.

Trong thực tiễn đời sống thì có rất nhiều sách vở và hồ sơ tất cả chúng ta thiết yếu phải xin trích lục – không chỉ riêng hộ tịch. Ví dụ : Ghi chú ly hôn, Giấy tờ đất, hồ sơ hành chính bên cạnh những loại trích lục khai sinh, khai tử, và kết hôn. Dựa theo định nghĩa về “ trích lục ” ở phía trên thì trích lục được hiểu như thể việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại bản sao những sách vở và những thông tin của cá thể có nhu yếu. Bản sao trích lục có giá trị ngang với bản chính.

2. Trích lục trong tiếng Anh là gì?

Trích lục trong tiếng Anh được hiểu là Excerpts.

Định nghĩa trích lục trong tiếng Anh được hiểu là : “ The extract is understood as a document issued by a competent state agency to prove the civil status sự kiện of an individual registered at the civil status registration agency. Original civil status extracts are issued immediately after the civil status sự kiện has been registered. Copies of civil status extracts include a copy of civil status extracts issued from the civil status database and a certified copy of civil status extracts from the original. ” Tuy nhiên, trên đây chỉ là cách hiểu đơn thuần của thủ tục trích lục. Mặc dù có nhiều nghành, nhiều văn bản pháp luật về những loại trích lục khác nhau nhưng lúc bấy giờ, pháp lý Nước Ta chưa đưa ra một định nghĩa đơn cử, thống nhất nào cho thủ tục này. Trong trường hợp bị mất sách vở gốc, công dân có quyền nhu yếu cơ quan nhà nước cấp bản trích lục. Về hình thức, bản trích lục không giống với bản chính nhưng sẽ có giá trị tương tự với bản chính. Cụ thể, theo lao lý tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP có lao lý : Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong những thanh toán giao dịch, trừ trường hợp pháp lý có lao lý khác. Hiện nay, có rất nhiều thủ tục cần xin trích lục, ví dụ như : Trích lục khai sinh ; Trích lục khai tử ; Trích lục kết hôn ; Trích lục map địa chính …

Xem thêm: Sao lục là gì? Phân biệt sao y, sao lục và trích sao văn bản?

3. Hồ sơ xin trích lục

Người có nhu yếu về xin trích lục cần nộp những sách vở như sau :

  • Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu đối với các trường hợp người yêu cầu là cá nhân.
  • Văn bản yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nêu rõ lý do trong trường hợp người yêu cầu là cơ quan và tổ chức.
  • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong các trường hợp ủy quyền thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch.
  • Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà,mẹ, cha, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng hay chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ đó với người ủy quyền.
  • Bên cạnh những giấy tờ cần nộp và người có yêu cầu trích lục cần xuất trình hộ chiếu hoặc có thể chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và các thông tin cá nhân đuọce cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu về việc cấp bản sao trích lục hộ tịch ( trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).
  • Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì cần phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

Trên đây là hàng loạt hồ sơ mà cá thể hay cơ quan và tổ chức triển khai cần chuẩn bị sẵn sàng cho thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch.

4. Thẩm quyền xin trích lục

Theo lao lý Điều 63 Luật Hộ tịch năm năm trước về thẩm quyền cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch không nhờ vào vào nơi cư trú. Cá nhân có quyền nhu yếu Cơ quan quản trị Cơ sở tài liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được ĐK. Theo khoản 1 Điều 64 Luật Hộ tịch năm trước lao lý như sau : ” Người nhu yếu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc trải qua người đại diện thay mặt gửi tờ khai theo mẫu pháp luật cho Cơ quan quản trị Cơ sở tài liệu hộ tịch. ” Theo khoản 5 Điều 4 Luật Hộ tịch năm trước có lý giải như sau : ” Cơ quan quản trị Cơ sở tài liệu hộ tịch gồm cơ quan ĐK hộ tịch, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và cơ quan khác được giao thẩm quyền theo lao lý của pháp lý. ” Đối chiếu những lao lý trên, thẩm quyền xin trích lục thuộc về Cơ quan quản trị Cơ sở tài liệu hộ tịch .

Xem thêm: Họ tên cha trên giấy khai sinh của con không trùng khớp trên sổ hộ khẩu

Theo đó, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch gồm Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Bộ Tư pháp, Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và cơ quan khác được giao thẩm quyền. Như vậy, căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, thẩm quyền cấp bản sao trích lục hộ tịch không phụ thuộc vào nơi cư trú. Cá nhân có quyền yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch tại bất kỳ Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch nào.

5. Giá trị pháp lý của bản trích lục như thế nào?

Với những nội dung chúng tôi đã nghiên cứu và phân tích ở trên, bản sao trích lục có 02 loại là bản sao trích lục được cấp từ sổ gốc và bản sao trích lục được xác nhận từ bản chính. Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP, bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong những thanh toán giao dịch, trừ trường hợp pháp lý có lao lý khác. Ngoài ra theo khoản 2 Nghị định nêu trên có lao lý, bản sao được xác nhận từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để so sánh xác nhận trong những thanh toán giao dịch, trừ trường hợp pháp lý có lao lý khác. Như vậy, bản sao trích lục có giá trị tương tự như như bản chính được sử dụng thay cho bản chính trong những thanh toán giao dịch.

6. Trình tự những bước xin trích lục

Bước 1 : Nộp hồ sơ xin trích lục tại cơ quan có thẩm quyền Người có nhu yếu cấp bản sao trích lục hộ tịch không phụ thuộc vào vào nơi cư trú chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ như đã hướng dẫn trên, thực thi nộp hồ sơ tại Cơ quan quản trị Cơ sở tài liệu hộ tịch có thẩm quyền. Đối với trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền đề xuất cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá thể thì phải gửi văn bản nhu yếu nêu rõ nguyên do cho Cơ quan quản trị Cơ sở tài liệu hộ tịch .

Xem thêm: Trích lục là gì? Giá trị pháp lý của bản trích lục theo quy định mới nhất

Bước 2 : Kiểm tra hồ sơ xin trích lục Sau khi tiếp đón hồ sơ xin trích lục, cán bộ đảm nhiệm hồ sơ kiểm tra và so sánh thông tin trong tờ khai và tính hợp lệ của những sách vở tương quan. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp đón hồ sơ viết giấy đảm nhiệm ghi rõ ngày, giờ trả tác dụng. Những sách vở xuất trình khi xin trích lục, cán bộ đảm nhiệm so sánh với thông tin trong Tờ khai cấp bản sao trích lục. Sau đó trả lại cho người xin trích lục và không được nhu yếu người xin trích lục nộp thêm bản sao sách vở đó. Cán bộ đảm nhiệm hoàn toàn có thể chụp 01 bản sách vở xuất trình hoặc ghi lại thông tin của sách vở xuất trình để lưu hồ sơ. Trường hợp nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ đảm nhiệm có nghĩa vụ và trách nhiệm phải hướng dẫn người xin trích lục bổ trợ, triển khai xong hồ sơ theo lao lý pháp lý. Trong trường hợp, không hề bổ trợ, triển khai xong hồ sơ ngay thì cán bộ đảm nhiệm hồ sơ xin trích lục phải lập thành văn bản nêu rõ loại sách vở, nội dung cần hoàn thành xong. Đồng thời, cán bộ đảm nhiệm phải ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của mình. Đối với những hồ sơ xin trích lục sau khi đã được hướng dẫn mà không được bổ trợ không thiếu, hoàn thành xong thì cán bộ đảm nhiệm có quyền phủ nhận tiếp đón hồ sơ xin trích lục. Tuy nhiên, việc khước từ tiếp đón hồ sơ phải được bộc lộ bằng văn bản, trong đó ghi rõ nguyên do phủ nhận. Người đảm nhiệm ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên của mình. Bước 3 : Tiến hành cấp bản sao trích lục theo nhu yếu Sau khi hồ sơ xin trích lục khá đầy đủ và tương thích lao lý pháp lý, công chức làm công tác làm việc hộ tịch địa thế căn cứ vào Cơ sở tài liệu hộ tịch, ghi nội dung bản sao trích lục hộ tịch cho người có nhu yếu. Đồng thời báo cáo giải trình Thủ trưởng cơ quan quản trị cơ sở tài liệu hộ tịch ký cấp bản sao trích lục cho người nhu yếu cấp bản sao trích lục hộ tịch.

Thời gian giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày tiếp đón hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác định hồ sơ. Nếu việc ĐK lại khai sinh là đúng theo pháp luật của pháp lý thì công chức tư pháp – hộ tịch triển khai ĐK lại khai sinh

Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất, Ủy ban nhân dân nơi đã ĐK khai sinh trước kia triển khai kiểm tra, xác định và vấn đáp bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch. Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được hiệu quả xác định về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã ĐK khai sinh, nếu thấy hồ sơ rất đầy đủ, đúng mực, đúng lao lý pháp lý công chức tư pháp – hộ tịch triển khai việc ĐK lại khai sinh. Kết luận : Trích lục là một thủ tục phổ cập, trên đây đã nêu ra 1 số ít yếu tố cơ bản có tương quan trong thủ tục này. Các chủ thể có tương quan nên quan tâm để bảo vệ quyền hạn của mình.

Đánh giá post