Trị giá hải quan là gì?

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 13/08/2021 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 702 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa lưu thông trên thị trường bằng cách chuyển vào hoặc chuyển ra khỏi biên giới của một nước đều phải chịu thuế khấu khẩu và thuế nhập khẩu. Trong đó, xác định được trị giá hải quan thì mới có căn cứ để tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu của hàng hóa. Vậy, để giúp quý độc giả hiểu rõ hơn về trị giá hải quan là gì?, TBT Việt Nam xin gửi những thông tin hữu ích qua bài viết sau đây:

Trị giá hải quan là gì?

Trị giá hải quan là trị giá giao dịch thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC sửa đổi bởi thông tư 60/2019/TT-BTC phục vụ cho mục đích tính thuế, thống kê hải quan.

Cách tính trị giá hải quan nhập khẩu?

Ngoài thắc mắc trị giá hải quan là gì?, Quý vị còn băn khoăn về cách thức xác định trị giá hải quan. Theo Thông tư 39/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 60/2019, các phương pháp xác định trị giá hải quan của hàng hoá nhập khẩu được quy định như sau:

– Phương pháp xác định bằng trị giá giao dịch thực tế của hàng hóa nhập khẩu, theo các điều kiện bình thường trong giao dịch thương mại quốc tế.

Giá bán hàng hóa trong phương pháp này chính là giá bán hàng hóa mà các bên thỏa thuận quy đinh trong hợp đồng hoặc các hóa đơn, chứng từ có kèm theo chi phí phát sinh có liên quan

Giá tính thuế nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên theo hợp đồng, được xác định theo quy định của pháp luật về trị giá hải quan đối với hàng nhập khẩu

Khi có một hàng hóa được xuất khẩu, thì giá hàng hóa tại cửa khẩu xuất là giá giao dịch thực tế được ghi trong hợp đồng. Khi hàng hóa từ 1 nước khác, trải qua quá trình vận chuyển, nhập khẩu vào cửa khẩu nhập đầu tiền theo hợp đồng thì giá hàng hóa đó đã được tính thêm phí vận chuyển và bảo hiểm, khi đó giá của hàng hóa đã tăng lên do chi phí vận chuyển + bảo hiểm nên giá tính thuế nhập khẩu phải là giá thực tế phải trả.

– Phương pháp trị giá giao dịch thực tế của hàng hóa nhập khẩu cùng loại hay giống hệt, được bán hay chào bán vào cùng thời điểm và cùng địa điểm, theo tiến trình giao dịch bình thường của hàng hóa trong điều kiện cạnh tranh đầy đủ.

Phương pháp này được áp dụng khi không xác định được trị giá hải quan theo phương pháp trị giá giao dịch trên thì trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu được xác định theo phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt.

Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt được thực hiện như phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự.

– Phương pháp trị giá của hàng hóa giao dịch thực tế của hàng hóa nhập khẩu tương tự được áp dụng nếu không xác định được trị giá hải quan theo 2 phương pháp nêu trên.

Trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu tại các cơ sở dữ liệu trị giá hải quan được xác định từ khi giá bán của hàng hoá xuất khẩu giống hệt hoặc tương tự tại cơ sở dữ liệu trị giá hải quan sau được khi quy đổi về giá bán của hàng hoá tính đến cửa khẩu xuất tại cùng thời điểm hay gần nhất so với ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu lô hàng đang cần được xác định giá.

– Xác định theo phương pháp trị giá khấu trừ.

Nếu không xác định được trị giá hải quan theo các phương pháp trên. Thì trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu được xác định theo phương pháp trị giá khấu trừ. Tuy nhiên, các hàng hóa thuộc các trường hợp sau thì không thể lựa chọn phương pháp này:

+ Chưa được bán trên thị trường nội địa Việt Nam hoặc việc bán hàng hóa chưa được hạch toán trên chứng từ, sổ sách kế toán.

+ Hàng hóa có liên quan đến các khoản trợ giúp do bất kỳ người nào cung cấp.

– Xác định theo phương pháp trị giá tính toán.

Phương pháp này áp dụng khi không xác định được trị giá hải quan theo các phương pháp trên. Trị giá tính toán của hàng hóa nhập khẩu bao gồm:

+ Chi phí trực tiếp để sản xuất ra hàng hóa nhập khẩu

+ Chi phí chung và lợi nhuận phát sinh trong hoạt động bán hàng hóa cùng phẩm cấp hoặc cùng chủng loại với hàng hóa nhập khẩu đang xác định trị giá, được sản xuất ở nước xuất khẩu để bán hàng đến Việt Nam. Bao gồm tất cả các loại chi phí trực tiếp hay gián tiếp trong quá trình sản xuất và bán để xuất khẩu hàng hóa, nhưng chưa được tính toán theo quy định.

+ Các chi phí vận tải, bảo hiểm và chi phí khác có liên quan.

– Xác định theo phương pháp suy đoán và theo phương pháp tính toán hợp lí của cơ quan hải quan phù hợp với các nguyên tắc chung về trị giá tính thuế.

Nếu không thể xác định được trị giá hải quan theo tất cả các phương pháp trên thì trị giá hải quan được xác định theo phương pháp suy luận. Trị giá hải quan theo phương pháp này được xác định bằng cách áp dụng tuần tự và linh hoạt từng phương pháp xác định trị giá hải quan.

Ví dụ về trị giá hải quan?

Công ty R của Mỹ đặt mua 5.000.000 chiếc khẩu trang do công ty A tại Việt Nam sản xuất. Hai bên thỏa thuận giao hàng theo điều kiện FOB. Trị giá tính hải quan trong trường hợp này là giá bán 5.000.000 chiếc khẩu trang tại cửa khẩu xuất theo hợp đồng hai bên đã thỏa thuận, giá FOB. Giá này không bao gồm cước phí vận chuyển và phí bảo hiểm, được xác định theo quy định của pháp luật về trị giá hải quan đối với hàng xuất khẩu.

Mẫu tờ khai trị giá hải quan

Download Tại đây

Qua bài viết trị giá hải quan là gì?, TBT Việt Nam mong rằng phần nào đã tháo gỡ được những vướng mắc cho Quý vị. Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm, Quý vị vẫn có thể liên hệ tới chúng tôi theo số 1900 6560 để được tư vấn.

->>>> Tham khảo thêm : Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

5/5 - (5 bình chọn)