Trên thị trường, các chủ thể kinh tế tác động qua lại lần nhau để xác định

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2920 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Thị trường xuất hiện và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá. Vậy trên thị trường, các chủ thể kinh tế tác động qua lại lần nhau để xác định làm gì là câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm tìm hiểu.

Câu hỏi: trên thị trường, các chủ thể kinh tế tác động qua lại lần nhau để xác định

A. Chất lượng và số lượng hàng hóa

B. Giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa

C. Giá cả và giá trị sử dụng của hàng hóa

D. Giá cả và số lượng hàng hóa

Đáp án: Đáp án đúng là đáp án D: Trên thị trường, các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng do:

Thị trường là lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ.

Thị trường xuất hiện và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá. Thị trường ở dạng giản đơn, sơ khai là nơi diễn ra việc trao đổi, mua bán hàng hoá gắn với một không gian, thời gian nhất định như các chợ, tụ điểm mua bán, cửa hàng… Sản xuất hàng hoá ngày càng phát triển thì thị trường ngày càng mở rộng, đa dạng và phong phú.

Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, việc trao đổi hàng hoá, dịch vụ diễn ra một cách linh hoạt thông qua các hình thức môi giới, trung gian, quảng cáo, tiếp thị… để khai thông các quan hệ mua – bán và kí kết các hợp đồng kinh tế.

Các nhân tố cơ bản của thị trường là: hàng hoá ; tiền tệ ; người mua ; người bán. Từ đó hình thành các quan hệ : hàng hoá – tiền tệ, mua – bán, cung – cầu, giá cả hàng hoá.

Do đó đáp án đúng cho câu hỏi trên thị trường, các chủ thể kinh tế tác động qua lại lần nhau để xác định là đáp án D. Trên thị trường, các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ.

5/5 - (6 bình chọn)