Trái phiếu không chuyển đổi là gì?

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 13/08/2021 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 724 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Khái niệm về trái phiếu nói chung cũng như trái phiếu không chuyển đổi nói riêng có lẽ không còn quá xa lạ với cac doanh nghiệp, nhà đầu tư. Hiện nay, để thúc đẩy mục đích kinh doanh và các hoạt động khác, rất nhiều tổ chức cũng như doanh nghiệp lựa chọn phát hành trái phiếu để huy động vốn từ các nhà đầu tư.

Do vậy mà việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ngày càng được các tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn. Tuy vậy, không phải tổ chức, doanh nghiệp nào cũng hiểu rõ về đặc điểm và bản chất của trái phiếu không chuyển đổi. Bài viết dưới đây sẽ giúp cho độc giả hiểu rõ hơn bề loại hình trái phiếu này

Trái phiếu nói chung là một chứng nhận ghi nợ của bên phát hành trái phiếu đối với chủ sở hữu trái phiếu. Với chứng nhận này, bên phát hành trái phiếu sẽ phải trả cho chủ ở hữu trái phiếu một số tiền tương ứng với mệnh giá của trái phiếu, ngoài ra phải trả một mức lợi tức nhất định trong một khoảng thời gian xác định.

Chủ thể có quyền phát hành trái phiếu khá đa dạng, có thể là doanh nghiệp, kho bạc, chính quyền,… Còn người sử hữu trái phiếu có thể là cá nhân, tổ chức hoặc chính phủ.

Trái phiếu chuyển đổi là một trong những loại trái phiếu do công ty cổ phần phát hành. Khác với trái phiếu chuyển đổi thì khi mua trái phiếu không chuyển đổi, nhà đầu tư sẽ không có quyền chuyển đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu của công ty.

Cũng như những loại trái phiếu khác, người cho nhà phát hành trái phiếu không chuyển đổi vay tiền sẽ đuoẹc gọi là trái chủ. Người này không chịu bất cứ quy định nào về kết quả sử dụng vốn vay của người vay. Người phát hành trái phiếu không chuyển đổi phải có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ khoản nợ đac cam kết trong hợp đồng vay.

Khi trái chủ cho nhà phát hành vay tiền, họ sẽ nhận lại được một nguồn lợi tức nhất định cộng với tiền lãi đối với khoản tiền đã cho vay. Đây là khoản thu cố định và không phụ thuộc vào doanh thu và kết quả kinh doanh của nhà phát hành.

– Bản chất của trái phiếu nói chung và trái phiếu không chuyển đổi nói riêng là một khoản nợ. Vì vậy mà trong trường hợp doanh nghiệp bị giải thể hay phá sản thì tài sản của doanh nghiệp đầu tiên phải được thanh toán cho những trái chủ nắm giữ trái phiếu như một nghĩa vụ bắt buộc.

Sau khi trả hết nợ, cổ phần của công ty mới được chia cho các thành viên trong công ty. Chính vì vậy mà việc đầu tư trái phiếu vào các doanh nghiệp có được những lợi thế nhất định so với việc đầu tư cổ phiếu.

5/5 - (5 bình chọn)