Trái phiếu chuyển đổi là gì? Điều kiện phát hành trái phiếu chuyển đổi

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 13/08/2021 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 531 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Trái phiếu chuyển đổi là gì? Để phát hành trái phiếu chuyển đổi cần đáp ứng những điều kiện gì? Nếu đang có những băn khoăn, thắc mắc như trên, bài viết sau sẽ đem đến cho Quý vị những thông tin hữu ích mà Quý vị không nên bỏ lỡ.

Trái phiếu chuyển đổi là gì?

Trái phiếu chuyển đổi là một công cụ tài chính không thể thiếu tại những thị trường phát triển trên thế giới, tuy nhiên tại Việt Nam thì công cụ tài chính này mới chỉ được các doanh nghiệp sử dụng trong vài năm trở lại đây.

Trái phiếu chuyển đổi là một công cụ nợ mà cho phép chủ sở hữu trái phiếu có thể chuyển đổi trái phiếu này thành cổ phiếu nếu đáp ứng đủ điều kiện tại một thời điểm trong tương lai.

Khái niệm về trái phiếu chuyển đổi cũng được quy định tại khoản 4, điều 4, nghị định 163/2018 như sau:

 Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu do công ty cổ phần phát hành, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của doanh nghiệp phát hành theo điều kiện, điều khoản đã được xác định trong phương án phát hành trái phiếu.

Trái phiếu chuyển đổi là một trong những loại trái phiếu do công ty cổ phần phát hành. Cùng như những loaoj trái phiếu khác, trái phiếu chuyển đổi sẽ giúp công ty cổ phần có thể huy động vốn, tuy nhiên loại trái phiếu này có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của công ty nếu đáp ứng đủ các điều kiện nhất định.

Đặc điểm nổi bật của loại trái phiếu này chính là lãi suất khá thấp và ổn định nhưng lại có thể chuyển đổi thành cổ phiếu trong tương lai nên trái phiếu chuyển đổi thường mang đến nhiều lợi ích cho nhà đầu tư hơn là những loại trái phiếu thông thường khác.

Trong khoảng thời gian mà trái phiếu chưa được chuyển đổi thành cổ phiếu thì trái chủ vẫn thực hiện các quyền và nghĩa vụ như một trái phiếu bình thường, được hưởng lãi suất và được hoàn trả nợ gốc khi hết hạn. Hơn nữa, nếu trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu bị phá sản thì trái phiếu chuyển đổi sẽ được ưu tiên thanh toán sớm hơn so với cổ phiếu. Như vậy, có thể nói, trái phiếu chuyển đổi là một công cụ tài chính rất hiệu quả đối với cả doanh nghiệp và chủ đầu tư.

Điều kiện phát hành trái phiếu chuyển đổi?

Trái phiếu chuyển đổi là một công cụ tài chính, công cụ vay nợ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và chủ đầu tư khi từ trái phiếu có thế chuyển thành cổ phiếu phổ thông công ty.

Hiểu được trái phiếu chuyển đổi là gì, tuy nhiên, để trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu thì cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Căn cứ tại điều 10, nghị định 163/2018/NĐ-CP thì điều kiện để phát hành trái phiếu bao gồm:

– Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần;

– Đáp ứng các điều kiện phát hành quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g, khoản 1, điều 10, nghị đinh 63/2018/NĐ-CP, Gồm có:

b) Có thời gian hoạt động tối thiểu từ 01 năm kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật. Đối với doanh nghiệp được tổ chức lại hoặc chuyển đổi, thời gian hoạt động được tính là thời gian hoạt động của doanh nghiệp bị chia (trong trường hợp chia doanh nghiệp), thời gian hoạt động của doanh nghiệp bị tách (trong trường hợp tách doanh nghiệp), thời gian hoạt động dài nhất trong số các doanh nghiệp bị hợp nhất (trong trường hợp hợp nhất doanh nghiệp), thời gian hoạt động của doanh nghiệp nhận sáp nhập (trong trường hợp sáp nhập công ty), thời gian hoạt động của doanh nghiệp trước và sau khi chuyển đổi (trong trường hợp chuyển đổi công ty);

c) Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định này;

d) Đảm bảo tuân thủ giới hạn về số lượng nhà đầu tư khi phát hành, giao dịch trái phiếu theo quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 8 Điều 6 Nghị định này;

đ) Có phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 14 Nghị định này;

e) Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có);

g) Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

“ – Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật trong trường hợp thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoặc thực hiện quyền mua của chứng quyền;

Các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi phải cách nhau ít nhất sáu tháng;

Trái phiếu chuyển đổi, chứng quyền phát hành kèm theo trái phiếu không được chuyển nhượng trong tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Định giá trái phiếu chuyển đổi?

Để định giá trái phiếu, phải dứ trên cơ sở giá trị trái phiếu và quyền mua cổ phiếu. Việc định giá trái phiếu được thực hiện theo công thức:

Giá trị trái phiếu chuyển đổi = Giá trị trái phiếu + Giá trị chuyển đổi

Trong đó:

– Giá trị của trái phiếu được hiểu là giá trị của dòng tiền khi đã được thanh toán gốc lẫn lãi trong suốt kỳ hạn có thể hiểu là giá trị hiện tại của dòng tiền khi thanh toán gốc lẫn lãi trái phiếu trong suốt kỳ hạn.

– Giá trị quyền chuyển đổi hay còn gọi là quyền mua cổ phiếu. Quyền mua cổ phiếu của nhà đầu tư phụ thuộc vào giá của cổ phiếu. Khi giá cổ phiếu tang thì quyền mua của chủ đầu tư sẽ nhiều giá trị và lợi nhuận thu lại sẽ cao hơn. CÒn khi giá cổ phiếu giảm thì quyền mua của nhà đầu tư sẽ có giá trị ít đi và lợi nhuận cũng thấp hơn.

Mẫu trái phiếu chuyển đổi

Mẫu trái phiếu chuyển đổi cũng giống như những loại trái phiếu khác, thường có đầy đủ những thông tin sau:

+ Thông tin về đơn vị phát hành: Tên công ty cổ phần phát hành trái phiêu;

+ Mệnh giá của trái phiếu: Được ghi bằng chữ và số. Mục này để biết được giá trị của trái phiếu là bao nhiêu;

+ Kỳ hạn trái phiếu;

+ Lãi suất của trái phiếu (%);

+ Đầy đủ thông tin về ngày phát hành trái phiếu và ngày hết hạn;

+ Địa điểm phát hành trái phiếu;

+ Ký và đóng dấu của người có thẩm quyền.

Những băn khoăn, thắc mắc khác có liên quan đến trái phiếu chuyển đổi là gì, Quý vị hãy liên hệ ngay TBT Việt Nam để được tư vấn theo số 1900 6560.

5/5 - (5 bình chọn)