Trái phiếu Chính phủ là gì

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 13/08/2021 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 476 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Cùng với những băn khoăn về trái phiếu nói chung, TBT Việt Nam còn nhận được những câu hỏi về trái phiếu Chính phủ như: trái phiếu Chính phủ là gì? Đặc điểm của trái phiếu chính phủ? Các loại trái phiếu Chính phủ?… Nếu đang có cùng những băn khoăn trên, Quý vị hãy theo dõi ngay nội dung bài viết dưới đây.

Trái phiếu Chính phủ là gì?

Trái phiếu Chính phủ là loại trái phiếu do Bộ Tài chính phát hành nhằm huy động vốn cho ngân sách nhà nước hoặc huy động vốn cho chương trình, dự án đầu tư cụ thể thuộc phạm vi đầu tư của nhà nước theo khoản 1, điều 2, nghị định 11/2011/NĐ-CP.

Trái phiếu nói chung là một loại chứng khoán xác nhận nợ của một bên là người nắm giữ trái phiếu (Trái chủ) và một bên là tổ chức phát hành trái phiếu (có thể là doanh nghiệp hoặc một tổ chức nhà nước thuộc Chính phủ). Trong đó, người ở hữu trái phiếu sẽ được hưởng một khoản lợi nhuận nhất định mà không bị phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh của tổ chức phát hành trái phiếu.

Dựa trên chủ thể phát hành trái phiếu, trái phiếu có thể chia làm 2 loại là trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, ttrái phiếu Chính phủ là loại trái phiếu luôn được các nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn do Chính phủ luôn được coi là nhà phát hành uy tín nhất. Vì vậy mà những rủi ro của loại trái phiếu này là rất thấp.

Theo quy định của pháp luật thì cá nhân, tổ chức trong nước hay nước ngoài đều có thể mua trái phiếu Chính phủ

Trái phiếu Chính phủ được phát hành qua các phương thức sau:

– Phát hành qua phương thức đấu thầu

– Phát hành trực tiếp cho ngân hàng nhà nước.

Đặc điểm của trái phiếu Chính phủ?

Ngoài việc tư vấn trái phiếu Chính phủ là gì? Chúng tôi xin lưu ý Quý vị về các đặc điểm của trái phiếu Chính phủ.

Trái phiếu Chính phủ cũng mang những đặc điểm chung của trái phiếu nói chung, bao gồm:

– Trái phiếu Chính phủ là một chứng nhận nợ của trái chủ đổi với cơ quan nhà nước phát hành trái phiếu. Do vậy, trái phiếu Chính phủ có quy định về thời hạn và lãi suất.  Người sở hữu trái phiếu và cho bên phát hành trái phiếu vay gọi là trái chủ. Vồn của khaorn nợ vay đó cũng chính là mệnh giá của trái phiếu. Lãi trên mệnh giá của trái phiếu được gọi là trái tức.

– Trái phiếu Chính phủ cũng có thể được phát hành dưới hình thực là một chứng chỉ (Giấy tờ có giá). Trị trường trái phiếu là một bộ phận của thị trường vốn. Do vậy mà trái phiếu thường có thời hạn trong vòng 1 năm trở lên.

Ngoài những đặc điểm chung của một trái phiếu thì trái phiếu Chính phủ còn có một số đặc điểm riêng sau:

– Chủ thể phát hành trái phiếu Chính phủ: Cơ quan thuộc Chính phủ (Bộ tài chính)

 Khác với nhưng loại trái phiếu khác, chủ thể phát hành trái phiếu Chính phủ không được phép là doanh nghiệp mà là Chính phủ hay còn gọi là cơ quan nhà nước.

– Tính chất của trái phiếu Chính phủ: Trái phiếu là một hình thức vay nợ. Do vậy, bản chất của trái phiếu Chính phủ là một hình thức vay nợ của nhà nước.

– Sự kiểm duyệt của cơ quan nhà nước

Việc phát ahnfh trái phiếu Chính phủ phải trải qua quá trình khắt khe về trình tự thủ tục, xem điều kiện của nhà đầu tư.

– Được đảm bảo bởi Chính phủ – Ngân sách nhà nước

Chính vì đặc điểm này nên trái phiếu Chính phủ được các nhà đầu tư tin tưởng. Đây được coi là loại trái phiếu uy tín nhất trên thị trường. Nếu như đầu tư trái phiếu vào doanh nghiệp, các nhà đầu tư sẽ phải đắn đo vì những rủi ro có thể xảy ra thì khi đầu tư trái phiếu Chính phủ, nhà đầu tư phải đảm bảo bởi nhà nước, rủi ro là rất nhỏ so với các loại trái phiếu khác.

Các loại trái phiếu Chính phủ?

Tại nghị định 01/2011/NĐ-CP quy định rõ về các loại trái phiếu Chính phủ. Mặc dù nghị định này đã được thay thế bằng nghị định 95/2018 và nghị định này không có quy định về phân loại trái phiếu. Tuy nhiên, trên thực tế, việc phan loại trái phiếu Chính phủ vẫn được phân loại theo nghị định 01/2011. Cụ thể tại điều 10 quy định về các loại trái phiếu Chính phủ như sau:

“1. Tín phiếu kho bạc là loại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 13 tuần, 26 tuần hoặc 52 tuần và đồng tiền phát hành là đồng Việt Nam. Các kỳ hạn khác của tín phiếu kho bạc do Bộ Tài chính quyết định tùy theo nhu cầu sử dụng vốn và tình hình thị trường nhưng không vượt quá 52 tuần.

2. Trái phiếu kho bạc là loại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn từ một (01) năm trở lên và đồng tiền phát hành là đồng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi.

3. Công trái xây dựng Tổ quốc là loại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn từ một (01) năm trở lên, đồng tiền phát hành là đồng Việt Nam và được phát hành nhằm huy động nguồn vốn để đầu tư xây dựng những công trình quan trọng quốc gia và các công trình thiết yếu khác phục vụ sản xuất, đời sống, tạo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho đất nước”.

Ưu nhược điểm của trái phiếu Chính phủ?

– Ưu điểm:

+ Trái phiếu Chính phủ được coi là loại trái phiếu uy tín nhất, hơn hẳn những loại trái phiếu khác. Vì chủ thể phát hành là nhà nước nên khi nhà đầu tư quyết định đầu tư trái phiếu, họ sẽ không mất thời gian tìm hiểu về mức độ tin cậy của nhà phát hành trái phiếu vì nó sẽ được bảo đảm bằng uy tín nhà nước và cụ thể là nguồn tài chính được đảm bảo bằng nguồn ngân sách nhà nước.

+ Thông tin về trái phiếu Chính phủ được đăng tải thường xuyên, liên tuc trên trang sở giao dịch chứng khoán một cách công khai nên trái chủ không phải mất thời gian và công sức để tìm kiếm các nguồn thông tin về trái phiếu.

+ Trái phiếu chinshd phủ là loại trái phiếu mà không phải bất cứ nhà đầu tư nào cũng có thể mua được. Khi đầu tư trái phiếu, nhà đầu tư sẽ mua trái phiếu bằng hình thức đấu thầu hoặc phát hành trực tiếp cho ngân hàng nhà nước. Qua các hình thức này, nhà phát hành sẽ chọn ra những nhà đâu tư có đầy đủ điều kiện để thực hiện các giao dịch tiếp theo.

Ngoài những ưu điểm hơn hẳn những loại trái phiếu khác thì trái phiếu Chính phủ vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:

+ Lãi suất của trái phiếu Chính phủ so với các chủ thể phát hành trái phiếu khác thường có mức thấp hơn. Mục tiêu cùa nhà phát hành là đầu tư vào ngân sách nhà nước để phục vụ nhu cầu phát triển quốc gia còn mục địch chủ yếu của nhà đàu tư khi mua trái phiếu là lợi nhuận nhận được. Vì vậy đây là điểm hạn chế của trái phiếu Chính phủ

+ Quy trình để đầu tư vào trái phiếu Chính phủ phải trải qua thủ tục khắt khe, phải trái qua thủ tục như luật định và không phải nhà đầu tư nào cũng dễ dàng để đầu tư trái phiếu Chính phủ.

Trên đây là những nội dung liên quan đến trái phiếu Chính phủ là gì? TBT Việt Nam muốn gửi đến Quý vị, trong trường hợp cần được tư vấn thêm, Quý vị vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ theo số 1900 6557, trân trọng!

5/5 - (5 bình chọn)