Trách nhiệm pháp lý là gì? So sánh các trách nhiệm pháp lý?

 • Tác giả: admin |
 • Cập nhật: 21/04/2022 |
 • WIKI hỏi đáp |
 • 97 Lượt xem
Đánh giá post

Trách nhiệm pháp lý là gì ? Đặc điểm và phân loại trách nhiệm pháp lý ? Các loại trách nhiệm pháp lý : Trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính, …

Nó gắn liền với những giải pháp cưỡng chế của nhà nước đồng thời được pháp luật rõ ràng trọng những chế tài vi phạm và giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý. So sánh với những trách nhiệm mang tính tự nguyện khác thì trách nhiệm pháp lý là bắt buộc. Trách nhiệm pháp lý là loại sản phẩm đông thời cũng là hậu quả bất lợi mà người vi phạm những yếu tố theo lao lý phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, chịu thiệt hại về gia tài và quyền hạn bởi những vi phạm đó theo lao lý của pháp lý.

1. Trách nhiệm pháp lý là gì?

Trách nhiệm pháp lý đó là một loạt trách nhiệm, nghĩa vụ mà người tham gia cần phải thực hiện theo quy định. Nghĩa là dù muốn hay không muốn thì cá nhân, tổ chức đó vẫn phải thực hiện, nếu không thực hiện cơ quan có thẩm quyền sẽ thi hành những biện pháp cưỡng chế. Điều này khác biệt với các trách nhiệm mang tính tự nguyện không bắt buộc như trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm công việc, trách nhiệm tôn giáo, …

Thuật ngữ “ trách nhiệm pháp lý ” hoàn toàn có thể được xem xét theo nhiều nghĩa, dưới nhiều góc nhìn. Trong khoanh vùng phạm vi môn học Lý luận chung về nhà nước và pháp lý, trách nhiệm pháp lý đa phần được xem xét dưới góc nhìn là trách nhiệm của chủ thể vi phạm pháp lý, gắn liền với vi phạm pháp lý. Dưới góc nhìn này, trách nhiệm pháp lý là sự bắt buộc chủ thể vi phạm pháp lý phải gánh chịu những hậu quả pháp lý bất lợi biểu lộ qua việc chủ thể này phải gánh chịu những giải pháp cưỡng chế nhà nước đã được pháp luật trong phần chế tài của những quy phạm pháp luật vì sự vi phạm pháp lý của họ. Có thể hiểu Trách nhiệm pháp lí : là một loại quan hệ đặc biệt quan trọng giữa nhà nước ( trải qua những cơ quan có thẩm quyền ) và chủ thể vi phạm, trong đó nhà nước có quyền vận dụng những giải pháp cưỡng chế có đặc thù trừng phạt được pháp luật ở chế tài quy phạm pháp luật so với chủ thể vị phạm pháp luật và chủ thể đó phải gánh chịu hậu quả bất lợi về vật chất, niềm tin do hành vi của mình gây ra. Ví dụ : Sinh viên A sử dụng tài liệu làm bài thi khi Quy chế thi không được cho phép nên bị Giám thị B lập biên bản vi phạm và ra Quyết định đình chỉ thi, như vậy có nghĩa là sinh viên A đã phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý.

2. Đặc điểm của trách nhiệm pháp lý :

– Trách nhiệm pháp lý là 1 loại trách nhiệm do lao lý pháp luật. Đây chính là độc lạ lớn nhất giữa loại trách nhiệm đặc biệt quan trọng này với những loại trách nhiệm xã hội khác như : trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm chính trị, trách nhiệm tôn giáo … – Trách nhiệm pháp lý luôn gắn liền với những giải pháp cưỡng chế được Nhà nước Nước Ta pháp luật rõ ràng trong phần chế tài của những quy phạm pháp luật. Đây cũng được coi là 1 điểm độc lạ lớn giữa trách nhiệm pháp lý và những giải pháp cưỡng chế khác của Nhà nước như : bắt buộc chữa bệnh, giải phóng mặt phẳng … – Trách nhiệm pháp lý luôn là hậu quả pháp lý bất lợi so với chủ thể, nó bộc lộ rõ qua việc chủ thể phải chịu những thiệt hại nhất định về gia tài, về tự do … theo đúng như lao lý của Nhà nước khi họ vi phạm pháp lý ,

Xem thêm: Trách nhiệm là gì? Biểu hiện và cách trở thành người có trách nhiệm?

– Trách nhiệm pháp lý chỉ phát sinh khi có chủ thể vi phạm pháp lý hoặc có thiệt hại xảy ra do những nguyên do khác. Trách nhiệm pháp lý là loại trách nhiệm do pháp lý lao lý. Đây là điểm độc lạ cơ bản giữa trách nhiệm pháp lý với những loại trách nhiệm xã hội khác như trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm tôn giáo, trách nhiệm chính trị … Trách nhiệm pháp lý luôn gắn liền với những giải pháp cưỡng chế nhà nước được lao lý trong phần chế tài của những quy phạm pháp luật. Đây là điểm độc lạ giữa trách nhiệm pháp lý với những giải pháp cưỡng chế khác của nhà nước như bắt buộc chữa bệnh, giải phóng mặt phẳng … Trách nhiệm pháp lý luôn là hậu quả pháp lý bất lợi so với chủ thể phải gánh chịu bộc lộ qua việc chủ thể phải chịu những sự thiệt hại nhất định về gia tài, về nhân thân, về tự do … mà phần chế tài của những quy phạm pháp luật đã pháp luật. Trách nhiệm pháp lý phát sinh khi có vi phạm pháp lý hoặc có thiệt hại xảy ra do những nguyên do khác được pháp lý lao lý.

3. Phân loại trách nhiệm pháp lý :

Dựa vào đặc thù mà trách nhiệm pháp lý hoàn toàn có thể được phân thành những loại sau đây :

Trách nhiệm hình sự:

Trách nhiệm hình sự là trách nhiệm của 1 người đã phạm tội và phải chịu sự trừng phạt thích đáng theo quy định của Nhà nước. Việc xử phạm những kẻ có tội là 1 cách để bảo vệ an ninh đất nước, bảo vệ an toàn cho người dân.

Trách nhiệm dân sự:

Trách nhiệm dân sự là trách nhiệm gánh chịu những giải pháp cưỡng chế Nhà nước khi 1 chủ thể xâm phạm đến tính mạng con người, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, gia tài hoặc quyền và quyền lợi hợp pháp của những chủ thể khác. Biện pháp cưỡng chế thường được vận dụng trong trường hợp này là bồi thường thiệt hại.

Trách nhiệm hành chính:

Xem thêm: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra

Trách nhiệm hành chính là trách nhiệm của 1 cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai đã tạo ra 1 vi phạm hành chính và phải gánh chịu giải pháp cưỡng chế hành chính. Loại hình cưỡng chế sẽ đổi khác tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm của cá thể / tổ chức triển khai ấy. Biện pháp cưỡng chế sẽ do 1 cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động.

Trách nhiệm hiến pháp:

Trách nhiệm hiến pháp là trách nhiệm mà 1 chủ thể phải gánh chịu khi họ vi phạm hiến pháp, chế tài đi kèm trách nhiệm này. Trách nhiệm hiến pháp vừa là trách nhiệm pháp lý đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị. Chủ thể phải chịu trách nhiệm hiến pháp thường là những cơ quan Nhà nước hoặc những quan chức cấp cao thao tác cho Nhà nước.

Trách nhiệm kỷ luật:

Trách nhiệm kỷ luật là trách nhiệm của 1 chủ thể khi họ vi phạm kỷ luật lao động, học tập, công tác làm việc mà cơ quan nơi họ thao tác đã đề ra. Họ sẽ phải chịu 1 hình thức kỷ luật nào đó theo pháp luật của pháp lý nói chung và cơ quan quản trị họ nói riêng.

Trách nhiệm pháp lý của quốc gia trong quan hệ quốc tế:

Quốc gia cũng hoàn toàn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý quốc tế trong quan hệ quốc tế. Trách nhiệm này hoàn toàn có thể phát sinh từ hành vi vi phạm luật quốc tế của vương quốc. Ví dụ, vương quốc không triển khai những cam kết quốc tế mà mình đã công nhận ( CEDAW ) hoặc phát hành luật trái với luật quốc tế, không ngăn ngừa kịp thời những hành vi cực đoan tiến công cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao quốc tế của những người biểu tình … Trách nhiệm này cũng hoàn toàn có thể phát sinh khi có hành vi mà luật quốc tế không cấm. Ví dụ, Quốc gia sử dụng tên lửa thiên hà, tàu nguồn năng lượng hạt nhân, nhà máy sản xuất điện nguyên tử … gây ra thiệt hại cho vật chất cho những chủ thể khác của luật quốc tế. Tùy theo đặc thù, mức độ của hành vi vi phạm pháp lý mà cá thể, tổ chức triển khai vi phạm phải gánh chịu những loại trách nhiệm pháp lý khác nhau như trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm bồi thường dân sự. nặng

Xem thêm: Thời điểm chịu rủi ro trong hợp đồng mua bán tài sản

So sánh các trách nhiệm pháp lý cơ bản:

– Điểm giống nhau giữa những loại trách nhiệm pháp lý Đều là hậu quả bất lợi do Nhà nước vận dụng so với những cá thể, tổ chức triển khai vi phạm pháp lý, theo đó cá thể, tổ chức triển khai vi phạm pháp lý phải chịu những chế tài được pháp luật tại phần chế tài của quy phạm pháp luật – Điểm khác nhau giữa những loại trách nhiệm pháp lý

Trách nhiệm dân sự Trách nhiệm dân sự Trách nhiệm hành chính Trách nhiệm kỷ luật
Khái niệm Trách nhiệm hình sự là trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với các cá nhân, pháp nhân thương mại vi phạm pháp luật phải chịu những hậu quả pháp lý bất lợi về hành vi phạm tội của mình. Trách nhiệm dân sự là trách nhiệm pháp lý mang tính tài sản được áp dụng đối với người vi phạm pháp luật dân sự nhằm bù đắp về tổn thất vật chất, tinh thần cho người bị hại. Trách nhiệm hành chính là loại trách nhiệm pháp lý đặt ra đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính hay nói cách khác TNHC là trách nhiệm thi hành nghĩa vụ do pháp luật hành chính quy định và trách nhiệm phát sinh do vi phạm nghĩa vụ đó. Trách nhiệm kỷ luật là trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức do vi phạm kỷ luật, vi phạm quy tắc hay nghĩa vụ trong hoạt động công vụ hoặc vi phạm pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chủ thể áp dụng Nhà nước Nhà nước Nhà nước Thủ trưởng, cơ quan đơn vị, xí nghiệp.
Chủ thể bị áp dụng Cá nhân, pháp nhân thương mại có hành vi vi phạm pháp luật hình sự bị coi là tội phạm theo quy định của luật hình sự. Áp dụng đối với chủ thể vi phạm pháp luật dân sự luật dân sự Các chủ thể trong trách nhiệm hành chính là Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật hành chính. Cá nhân khi thực hiện hành vi vi pham kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật khác mà theo quy định phải chịu trách nhiệm kỷ luật.
 Mục đích Trừng trị người, pháp nhân thương mại phạm tội mà còn giáo dục họ ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa họ phạm tội mới,… Buộc người có hành vi vi phạm pháp luật vào nghĩa vụ bồi thường cho người bị tổn hại do hành vi đó gây ra nhằm khắc phục những tổn thất đã gây ra. Xử lý vi phạm hành chính, loại trừ những vi phạm pháp luật, ổn định trật tự quản lý trên các lĩnh vực vực quản lý hành chính nhà nước. Đảm bảo trật tự nội bộ của cơ quan, tổ chức
Các hình thức xử lý
 • Phạt chính
 • Phạt bổ sung
 • Các biện pháp khắc phục
 • Bồi thường thiệt hại
 • Các biện pháp khắc phục
 • Cảnh cáo
 • phạt tiền
 • Khiển trách
 • Cảnh cáo
 • Hạ bậc lương
 • Hạ ngạch
 • Cắt chức
 • Buộc thôi việc
Trình tự áp dụng Được áp dụng theo trình tự tư pháp. Được áp dụng theo trình tự tư pháp. Là trình tự hành chính

Đánh giá post