Tổng hợp mẫu hợp đồng nguyên tắc mới nhất năm 2024

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 09/01/2024 |
  • Biểu mẫu |
  • 26290 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Trong quá trình giao dịch, thương thảo thương mại, khi bên bán và bên mua có những thay đổi về nội dung thỏa thuận sẽ được điều chỉnh bằng hợp đồng nguyên tắc. Hợp đồng này sẽ được dùng để thay thế cho hợp đồng chính thức khi các bên chưa muốn hoặc chưa xác định khối lượng hàng hóa, dịch vụ giao dịch cụ thể.

Hợp đồng nguyên tắc được quy định theo bộ luật dân sự. Việc ký kết hợp đồng nguyên tắc có tính chất định hướng, trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc, các bên có thể tiến tới ký kết hợp đồng kinh tế chính thức hay chỉ cần bổ sung thêm các phụ lục hợp đồng của hợp đồng nguyên tắc.

Bài viết sau đây Tổng đài 19006560 sẽ tư vấn cho Quý vị về các vấn đề liên quan đến mẫu hợp đồng nguyên tắc.

>>> Tham khảo: Tổng hợp mẫu hợp đồng dịch vụ mới nhất

Hợp đồng nguyên tắc là gì?

Hợp đồng nguyên tắc là hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận gữa các bên về nguyên tắc mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, tuy nhiên việc ký kết hợp đồng chỉ mang tính chất định hướng làm nền tảng cho hợp đồng chính.

Nội dung của hợp đồng nguyên tắc sẽ được xác lập tùy vào sự thỏa thuận của các bên và nội dung giao dịch cụ thể trong từng giao dịch nhưng thông thường thì một văn bản thỏa thuận bao gồm tất cả các điều khoản như một hợp đồng chính thức.

Cần lưu ý rằng, hợp đồng nguyên tắc chỉ quy định các vấn đề chung nên khi xảy ra tranh chấp rất khó để giải quyết nhất là khi các bên không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình.

Theo quy định của pháp luật thì giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Vì vậy hợp đồng nguyên tắc có thể được giao kết theo các hình thức đó phù hợp với quy định pháp luật.

Những nội dung cơ bản trong hợp đồng nguyên tắc bao gồm:

Thông tin của các bên tham gia hợp đồng,

+ Nguyên tắc chung,

+ Đối tượng hợp đồng,

+ Giá trị hợp đồng,

+ Phương thức thanh toán,

+ Quyền và nghĩa vụ các bên,

+ Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng,

+ Phương thức giải quyết tranh chấp.

>>> Tham khảo: Tổng hợp mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất

Download Tại đây

Lưu ý gì trước khi ký hợp đồng nguyên tắc

Về cơ bản hợp đồng nguyên tắc có nhiều điểm tương đồng so với hợp đồng kinh doanh. Tuy nhiên, thỏa thuận ghi trong hợp đồng nguyên tắc chỉ mang tính chất định hướng, có thể nói hợp động nguyên tắc được coi như một bản liên kết trước đó giữa hai bên.

Dù vậy, hợp đồng nguyên tắc cũng có ý nghĩa rất to lớn với các doanh nghiệp, nó có tác dụng thay thế chức năng của hợp đồng chính, giúp các bên có thể ký kết hợp đồng trong một khoản thời gian nhất định mà không cần phải ký kết nhiều hợp đồng khác.

 Trong thời gian đàm phán hợp đồng chính nếu có tranh chấp thì căn cứ vào hợp đồng nguyên tắc ban đầu để giải quyết các vấn đề chưa được thỏa thuận trong hợp đồng chính. Chính vì vây, để đảm bảo tính pháp lý, cũng như không bị ảnh hưởng từ các rủi ro, khi ký kết hợp đồng nguyên tắc cần phải chú ý các vấn đề sau đây:

Hợp đồng nguyên tắc phải đảm bảo về hình thức, nội dung theo quy định của pháp luật. Không vi phạm các quy định cấm, có giá trị bắt buộc đối với các bên

Nội dung của hợp đồng nguyên tắc phải căn cứ trên mục đích của hợp đồng là xác định nguyên tắc, hướng dẫn mang tính định hướng để thực hiện các giao dịch. Còn đối với nội dung về hàng hóa, dịch vụ giao dịch thì không thỏa thuận cụ thể mà sẽ thỏa thuận ký kết trong hợp đồng kinh tế sau này.

Hợp đồng nguyên tắc thông thường được ký kết qua các năm, mỗi năm một lần do sự thay đổi về điều khoản, mục đích. Tuy nhiên trong thời gian hợp đồng nguyên tắc đang có hiệu lực thì có thể ký một hoặc nhiều giao dịch khác.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng ủy quyền mới nhất hiện nay

Mẫu hợp đồng nguyên tắc mới nhất

Mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa

Cũng như các loại hợp đồng thông thường khác, hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa cũng cần đáp ứng các điều kiện về thể thức theo quy định pháp luật. Cách viết hợp đông nguyên tắc mua bán hàng hóa như sau:

+ Sau phần quốc hiệu tiêu ngữ là phần tên hợp đồng viết in hoa, số hợp đồng

Ví dụ:     HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

               (V/v mua bán hàng hóa………)

                           Số: …..

+ Các căn cứ: Có thể căn cứ vào Bộ luật dân sự, Luật thương mại, Căn cứ nhu cầu của hai bên

+ Thời gian, địa điểm ký kết hợp đồng

+ Thông tin của các bên: Bên bán, bên mua bao gồm các thông tin như: Họ và tên, địa chỉ, điện thoại, số ĐKKD, mã số thuế, đại diện, chức vụ.

+ Các điều khoản trong hợp đồng

Điều 1: Các nguyên tắcchung

Điều 2: Giải thích từ ngữ

Điều 3: Hàng hóa mua bán

Điều 4: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các bên

Điều 6: Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng

Điều 7: Bảo mật

Điều 8: Loại trừ trách nhiệm của mỗi bên ( áp dụng với trường hợp bất khả kháng)

Điều 9: Giải quyết tranh chấp

Điều 10: Điều khoản quy định về hiệu lực và giải quyết tranh chấp hợp đồng

+ Ký, ghi rõ họ tên đại diện hai bên.

Tất cả các điều khoản trên hai bên có thể tự thỏa thuận và ghi vào hợp đồng, thứ tự các điều khoản có thể thay đổi. Tuy nhiên, nội dung thỏa thuận của hai bên không được vi phạm điều cấm của pháp luật nếu không hợp đồng sẽ bị vô hiệu.

Download Tại đây

Mẫu hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng

Mẫu hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng có nhiều dạng như: Hợp đồng nguyên tắc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hoặc hợp đồng nguyên tắc cung ứng vật liệu xây dựng,…

Tuy nhiên, đối với mẫu hợp đồng này sẽ có hình thức chung bao gồm:

+ Tên hợp đồng viết in hoa

+ Các căn cứ

+ Thời gian, địa điểm ký hợp đồng

+ Thông tin các bên : Họ và tên, chức vụ, địa chỉ, điện thoại, mã số thuế, tài khoản,..

+ Các điều khoản trong hợp đồng bao gồm:

Điều 1: Nội dung công việc

Điều 2: Thời gian thực hiện và giao nộp hồ sơ

Điều 3; Giá trị thực hiện hợp đồng và phương thức thanh toán

Điều 4: Trách nhiệm của mỗi bên

Điều 5: Điều khoản chung

+ Ký và ghi rõ họ tên đại diện hai bên

Mẫu hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ

Mẫu hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ mới nhất được trình bày theo hình thức sau đây:

+ Tên hợp đồng viết in hoa : HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC CUNG CẤP DỊCH VỤ và số hợp đồng.

+ Thời gian, địa điểm ký hợp đồng

+ Thông tin cuả các bên tham gia hợp đồng: Họ và tên, địa chỉ, người đại diện, chức vụ, mã số thuế

+ Các điều khoản trong hợp đồng mà bạn có thể tham khảo như:

Điều 1: Nội dung dịch vụ thực hiện

Điều 2: Giá trị dịch vụ và phương thức thanh toán

Điều 3: Thời hạn thỏa thuận

Điều 4: Quyền lợi và nghĩa vụ của bên A

Điều 5: Quyền lợi và nghĩa vụ của bên B

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

+ Ký và ghi rõ họ tên đại diện hai bên

Download Tại đây

Trên đây là một số gợi ý về hình thức cơ bản của các hợp đồng nguyên tắc. Về nội dung chi tiết từng loại hợp đồng bạn có thể liên hệ dịch vụ soạn thảo hợp đồng trực tiếp với luật sư để được tư vấn cụ thể hơn.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất

5/5 - (5 bình chọn)