Tổng hợp mẫu hợp đồng dịch vụ mới nhất năm 2024

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 09/01/2024 |
  • Biểu mẫu |
  • 1740 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Hầu hết các giao dịch dù là nhằm mục đích kinh doanh hay đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt đều cần thiết lập hợp đồng để các bên tự nguyện thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận theo hợp đồng.

Cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội hiện nay không chỉ có hợp đồng dân sự về tài sản mà các hợp đồng dịch vụ cũng ngày càng phổ biến. Muốn cập nhật các mẫu hợp đồng dịch vụ mới nhất quý khách hãy liên hệ đến tổng đài 19006560 để được hỗ trợ nhanh chóng.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất

Hợp đồng dịch vụ là gì?

Bộ luật dân sự 2015 quy định về khái niệm hợp đồng dịch vụ như sau: Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận của các bên, trong đó bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện một số công việc cho bên sử dụng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ sẽ trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ như đã thỏa thuận.

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là một công việc có thể thực hiện được và không vi phạm các quy định của pháp luật.

Nội dung của hợp đồng bao gồm các điều khoản thỏa thuận của các bên như: Nội dung công việc thực hiện, thời gian hoàn thành công việc, giá dịch vụ, thời gian thanh toán,…

Thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ. Bên sử dụng dịch vụ có quyền yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện theo đúng các điều khoản đã thỏa thuận về công việc phải thực hiện, chất lượng công việc, thời gian hoàn thành công việc,…và các công việc khác theo thỏa thuận.

Tương ứng với quyền của bên sử dụng dịch vụ bên cung ứng dịch vụ sẽ phải thực hiện công việc theo yêu cầu của bên sử dụng dịch vụ về số lượng công việc, chất lượng công việc và phải đảm bảo hoàn thành công việc theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất

So sánh hợp đồng dịch vụ và hợp đồng kinh tế

  Hợp đồng dịch vụ Hợp đồng kinh tế
Khái niệm Là sự thỏa thuận của bên sử dụng dịch vụ và cung ứng dịch vụ về vấn đề thực hiện một công việc nhất định. – Là sự thỏa thuận giữa các bên về việc sản xuất, trao đổi hàng hóa nhằm mục đích kinh doanh.
Đặc điểm – Bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện công việc theo thỏa thuận và bàn giao cho bên sử dụng dịch vụ theo thời gian thỏa thuận.

– Chủ thể của hợp đồng dịch vụ là bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ.

– Bên thuê dịch vụ phải trả tiền cho bên cung cấp dịch vụ sau khi đã hoàn thành công việc theo thỏa thuận.

– Hợp đồng dịch vụ có thể tự thỏa thuận bằng lời nói hoặc bằng văn bản.

Hợp đồng kinh kế được kí kết nhằm mục đích kinh doanh.

– Chủ thể trong hợp đồng kinh tế ít nhất một bên phải là pháp nhân, bên còn lại có thể là cá nhân có đăng kí kinh doanh hoặc pháp nhân.

– Hình thức của hợp đồng kinh tế phải là văn bản.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất đơn giản

Mẫu hợp đồng dịch vụ phổ biến hiện nay

Với sự phát triển của xã hội hiện nay có rất nhiều hợp đồng dịch vụ phổ biến được thỏa thuận giữa các bên như hợp đồng dịch vụ tư vấn, hợp đồng dịch vụ pháp lý, hợp đồng dịch vụ vận tải,…Dưới đây là một số mẫu hợp đồng dịch vụ được sử dụng phổ biến hiện nay:

Mẫu hợp đồng dịch vụ với cá nhân

Trên thực tế có hợp đồng được kí kết giữa cá nhân với cá nhân hoặc kí kết giữa cá nhân với một bên là pháp nhân. Dù đối tượng kí kết hợp đồng trong trường hợp này là chủ thể nào thì hợp đồng vẫn cần có những nội dung cụ thể dưới đây:

– Trong phần đầu của hợp đồng dịch vụ thường là phần quốc hiệu, tiêu ngữ.

– Tiếp theo là nội dung đơn. Tùy thuộc vào dịch vụ mà các bên thỏa thuận là gì thì nội dung hợp đồng dịch vụ cũng bao gồm các nội dung: tên dịch vụ của bên cung ứng; thời gian để hoàn thành công việc theo thỏa thuận; thời gian thực hiện thanh toán hợp đồng; thỏa thuận về phạt vi phạm hợp đồng;…Cuối cùng là chữ kí của các bên giao kết hợp đồng.

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn

Hoạt động cung ứng dịch vụ đang chiếm phần lớn trong nền kinh tế hiện nay. Nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ như tư vấn thiết kế, xây dựng; tư vấn pháp luật;…Để xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên thông thường bên cung ứng dịch vụ sẽ đưa ra hợp đồng để các bên thỏa thuận và kí kết.

– Tương tự như các hợp đồng khác ở phần đầu của hợp đồng thường là quốc hiệu, tiêu ngữ và tên của hợp đồng. (Ví dụ hợp đồng tư vấn thiết kế,…).

– Hình thức của hợp đồng dịch vụ có thể được xác lập bằng lời nói, văn bản. Tuy nhiên để đảm bảo rõ ràng, chắc chắn hình thức bằng văn bản luôn được ưu tiên áp dụng.

– Khi soạn thảo hợp đồng dịch vụ tư vấn cần lưu ý những nội dung: ghi cụ thể thông tin của bên cung ứng dịch vụ và khách hàng; dịch vụ cụ thể cung ứng (ví dụ dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng nhà ở,…); quyền và nghĩa vụ của các bên; thời hạn thực hiện công việc, giá dịch vụ; thời gian thanh toán;…

– Sau khi đã thỏa thuận về hợp đồng dịch vụ tư vấn các bên kí vào hợp đồng và giao cho mỗi bên giữ một bản.

Mẫu hợp đồng cộng tác viên dịch vụ

Công tác viên là cụm từ khá quen thuộc trong những năm gần đây. Có thể hiểu cộng tác viên là những người làm việc tự do không bị ràng buộc bất cứ cơ quan, tổ chức nào.

Trường hợp công ty, doanh nghiệp tuyển dụng cộng tác viên vào làm việc theo dự án hoặc làm việc trong một thời gian nhất định trong đó nhân viên không bị ràng buộc bởi nội quy, quy chế của công ty, được trả thù lao theo công việc. Lúc này bản chất của hợp đồng cộng tác viên dịch vụ tuân theo quy định của bộ luật dân sự.

Tuy nhiên khi soạn thảo nội dung của hợp đồng này cần lưu ý thỏa thuận cụ thể về nội dung công việc mà cộng tác viên phải thực hiện; thời hạn thực hiện công việc cụ thể là bao lâu; địa điểm làm việc (nếu có); thù lao được trả sau khi hoàn thành công việc;…

Ngoài ra cần thỏa thuận cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm đặt ra khi một trong hai bên không thực hiện quyền và nghĩa vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Sau khi đã thỏa thuận thì hai bên sẽ kí kết hợp đồng và mỗi bên giữ một bản.

Trên đây là các mẫu hợp đồng dịch vụ thường xuyên sử dụng trên thực tế, khi có thắc mắc về tư vấn soạn thảo hợp đồng hãy liên hệ đến số 19006560.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng mới nhất

5/5 - (5 bình chọn)