Tổng hợp các mẫu đơn xin bảo lãnh mới nhất năm 2023

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 03/01/2023 |
  • Biểu mẫu |
  • 2235 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Bảo lãnh là một trong những biện pháp nhằm đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ theo đó người thứ ba cam kết với bên có quyền thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh.

Căn cứ theo Khoản 7 Điều 292 Bộ Luật Dân sự 2015 thì bảo lãnh là biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ. Việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh có thể do hai bên thỏa thuận về thời gian, về phạm vi thực hiện nghĩa vụ hay thù lao, trách nhiệm của các bên… và được lập thành văn bản.

Vậy có quy định gì về bảo lãnh, mẫu đơn xin bảo lãnh như thế nào sẽ được TBT Việt Nam đưa ra trong bài viết này.

>>> Tham khảo: Tổng hợp mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất

Mẫu đơn xin bảo lãnh là gì?

Mẫu đơn xin bảo lãnh là biểu mẫu được lập sẵn với những thông tin cần thiết yêu cầu người kê khai phải hoàn thiện những thông tin nhân thân, những nội dung phù hợp với trường hợp bảo lãnh.

Đối tượng bảo lãnh là những cam kết thực hiện nghĩa vụ thay của bên bảo lãnh đối với bên nhận bảo lãnh. Việc bảo lãnh có thể sẽ có thù lao theo thỏa thuận của các bên và được quy định tại Điều 337 Bộ Luật Dân sự 2015.

Phạm vi bảo lãnh: các bên có thể tự thỏa thuận với nhau về phạm vi bảo lãnh một phần hay toàn bộ nghĩa vụ bao gồm cả nghĩa vụ về tiền bồi thường, tiền phạt, tiền lãi… theo quy định tại Khoản 2 Điều 336 Bộ luật dân sự.

Đối với những nghĩa vụ phát sinh trong tương lai thì sẽ không bao gồm những nghĩa vụ phát sinh sau thời điểm người bảo lãnh chết hoặc pháp nhân bảo lãnh không tồn tại.

Thời điểm thực hiện bảo lãnh có thể được xác định theo 02 cách:

– Thời điểm của bên bảo lãnh được thực hiện khi đến thời hạn nghĩa vụ bảo lãnh đã đến thời hạn hoặc có thỏa thuận khác về thời điểm. Như vậy, có thể hiểu, bên được bảo lãnh có thể yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không đủ điều kiện và năng lực để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ.

– Trường hợp bên được bảo lãnh được có đủ căn cứ về việc không còn khả năng để thực hiện nghĩa vụ thì khi đó sẽ là thời điểm thực hiện nghĩa vụ của bên nhận bảo lãnh.

Nội dung bảo lãnh: bên nhận bảo lãnh sẽ sử dụng tài sản của mình hoặc bằng công sức của mình thực hiện một công việc thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không tự thực hiện. Quan hệ bào lãnh này sẽ kết thúc khi bên nhận bảo lãnh hoàn thành các công việc đã cam kết với bên được bảo lãnh. Ngoài ra, trong một số trường hợp theo Điều 343 Bộ Luật Dân sự sẽ chấm dứt quan hệ bảo lãnh, cụ thể:

– Việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc bảo lãnh được thay thế bằng một biện pháp bảo đảm khác.

– Căn cứ phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt.

– Các bên có thỏa thuận khác.

>>> Tham khảo: Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất

Khi nào cần sử dụng mẫu đơn xin bảo lãnh?

Bảo lãnh được đặt ra khi người được bảo lãnh không có đủ khả năng để thực hiện nghĩa vụ nào đó khi đến thời hạn hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Việc bảo lãnh được ghi nhận và thực hiện dựa trên văn bản. Văn bản này sẽ do bên nhận bảo lãnh thực hiện và gửi cho cơ quan chức năng có quyền.

Dưới đây là một số các loại mẫu đơn xin bảo lãnh thường gặp:

+ Mẫu đơn bảo lãnh xin việc hay còn gọi là giấy cam kết bảo lãnh nhân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY CAM KẾT BẢO LÃNH NHÂN SỰ

Kính gửi: Công ty………………………………………………………….

Họ và tên (người bảo lãnh): ……………………………………………

Ngày sinh:…………………………………. tại: ………………………….

Chứng minh thư/ Căn cước công dân:……………………………….

Ngày cấp:………………………………….. Nơi cấp:…………………..

Địa chỉ:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………

Quan hệ với người được bảo lãnh:………………………………

Trong quá trình thực hiện công việc, nếu ông/ bà………………………. có bất kỳ hành động gây tổn hai đến tài sản của Công ty…………………………………thì sẽ phải bồi thường thiệt hại gây ra.

Nếu ông, bà…………………… không có khả năng bồi thường thiệt hại cho Công ty thì người bảo lãnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đó.

Tôi cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp luật nếu có gì sai sót.

                                                                                                                   …………, ngày….. tháng….. năm…..

Xác nhận của UBND Xã/ Phường                                                                             Người bảo lãnh

                                                                                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

+ Mẫu đơn xin bảo lãnh người thân

Đối với đơn xin bảo lãnh người thân sẽ có những mẫu và nội dung khác nhau với những mục đích cụ thể. Ví dụ như bảo lãnh để làm thẻ tạm trú hay bảo lãnh cho bị can bị cáo đang tại ngoại, bảo lãnh cho đối tượng đang cai nghiện…Vì thế, mỗi một đơn bảo lãnh sẽ có những nội dung khác nhau nhưng vẫn cần phải đảm bảo các nội dung chính:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ và cơ quan nhận đơn.

– Thông tin cá nhân chi tiết của người hay tổ chức bảo lãnh.

– Lý do bảo lãnh cho người được bảo lãnh.

– Những cam kết của người bảo lãnh.

– Chữ ký của người bảo lãnh, một số trường hợp phải có thêm xác nhận của chính quyền địa phương.

>>> Tham khảo: Mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sản mới nhất hiện nay

+ Mẫu đơn bảo lãnh nhập hộ khẩu

Hiện nay, theo quy định của pháp luật về cư trú được ghi nhận trong Luật Cư trú 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 về việc đăng ký thường trú không quy định về việc bảo lãnh nhập hộ khẩu. Nhưng bên cạnh đó, căn cứ tại Điều 19 và 20 Luật Cư trú thì để có thể đăng ký thường trú thì cá nhân phải chứng minh được nơi ở hợp pháp. Đặc biệt đối với những cá nhân chưa có nơi ở riêng và muốn đăng ký thường trú tại địa chỉ của người khác thì trong trường hợp này phải có sự đồng ý của chủ nhà bằng văn bản và trường hợp này sẽ phải có văn bản chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của người đó.

+ Mẫu đơn xin bảo lãnh tại ngoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN BẢO LÃNH CHO BỊ CAN ĐƯỢC TẠI NGOẠI

Kính gửi: Trưởng công an huyện……………………………

                Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện……..

Người bảo lãnh (tổ chức bảo lãnh):……………………………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Tôi là:………(1) …………..quan hệ với………..(2) …………………

Lý do bị bắt:……………………………………………………………

Hiện đang thực hiện biện pháp tạm giam, tạm giữ ở:…………………

Nay tôi làm đơn này gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra xin được bảo lãnh cho ông/ bà………………… được thay đổi biện pháp từ tạm giam sang tại ngoại vì lý do:

…………………………………………………………………………….

………………………………(3)…………………………………………

…………………………………………………………………………….

Tôi cam kết sau khi………………….. được tại ngoại sẽ:

Cam đoan không cho…………………… rời khỏi nơi cư trú.

Quản lý chặt chẽ, giám sát hành vi của……………………….

Nhắc nhở, giáo dục, tuyên truyền để…………………. hiểu biết hơn về pháp luật và thành khẩn khai báo.

Đảm bảo sẽ đưa…………………… sẽ có mặt đúng thời gian, địa điểm khi có giấy triệu tập.

Tôi xin cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc những nội dung trên, nếu có sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                         ………….., ngày…… tháng…… năm…..

                                                                                                                          Người bảo lãnh

                                                                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

Trong đó:

(1) Là người có mối quan hệ với người được bảo lãnh: anh, chị, bố mẹ, vợ, chồng…

(2) Tên của bị can

(3) Nêu lên một số lý do như về thân nhân, sức khỏe…

>>> Tham khảo: Mẫu 01B-HSB Mới Nhất? Hướng Dẫn Cách Điền Mẫu 01B-HSB

5/5 - (5 bình chọn)