Tổng cục thuế tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 19/08/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1221 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Các cơ quan thuế có nhiều cấp bậc được phân cấp từ trung ương đến địa phương và mỗi cấp lại có một vị trí, chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Nhưng tựu chung lại các cơ quan này được lập ra nhằm thực hiện công tác quản lý về thuế trên lãnh thổ Việt Nam.

Nhằm quý khách hàng hiểu rõ cơ quan cao nhất của ngành thuế Tổng cục thuế tiếng Anh là gì? Tổng đài TBT Việt Nam cung cấp khái niệm tổng cục thuế thông qua bài viết này.

Tổng cục thuế là cơ quan nào?

Tổng cục thuế là cơ quan có cấp bậc cao nhất trong hệ thống cơ quan thuế từ trung ương đến địa phương, thuộc sự quản lý của Bộ Tài chính, thực hiện công tác tham mưu, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính các khoản thu chi về thuế, phí và lệ phí trong phạm vi lãnh thổ quốc gia.

Tổng cục thuế có tư cách độc lập, có con dấu riêng, có tài khoản và địa chỉ trụ sở chính tại Hà Nội.

>>> Tham khảo: Chi Cục thuế tiếng Anh là gì?

Tổng cục thuế tiếng Anh là gì?

Tổng cục thuế tiếng Anh là General Department of Taxation.

Với câu hỏi Tổng cục thuế trong tiếng Anh là gì? Tổng đài TBT xin được định nghĩa như sau:

The General Department of Taxation is the highest-ranking agency in the tax office system from the central to local levels, under the management of the Ministry of Finance, carries out advisory work, reports to the Minister of Finance on revenues and expenditures on taxes, fees, and charges within the national territory.

The General Department of Taxation has an independent status, its own seal, bank account and head office address in Hanoi.

>>> Tham khảo: Cục quản lý xuất nhập cảnh tiếng Anh là gì?

Danh sách cơ quan khác tương ứng với tổng cục thuế tiếng Anh là gì?

Sau đây là danh sách các tổ chức hành chính làm nhiệm vụ về công tác quản lý nhà nước giúp Tổng Cục thuế và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục thuế:

STT Tiếng Anh Tiếng Việt
Tổ chức hành chính
1 Department of Policy Vụ chính sách
2 Department of Legislation Vụ pháp chế
3 Department of Tax Revenue Estimation Vụ dự toán thu thuế
4 Department of Propaganda – Support for taxpayers Vụ thu thuế – tuyên truyền hỗ trợ người thu thuế
5 Department of Tax Declaration and Accounting Vụ Kê khai và Kế toán thuế
6 Department of Debt Management and Tax Enforcement Vụ quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế
7 Tax Inspection – Inspection Department Vụ thanh tra – kiểm tra thuế
8 Department of Large Enterprise Tax Administration Vụ quản lý thuế doanh nghiệp lớn
9 Department of Tax Administration of Small and Medium Enterprises and Business Households and individuals Vụ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh, cá nhân
10 Department of International Cooperation Vụ hợp tác quốc tế
11 Department of Internal Inspection Vụ kiểm tra nội bộ
12 Department of Organization and Personnel Vụ tổ chức cán bộ
13 Department of Finance – Administration Vụ tài vụ – quản trị
14 Office Văn phòng
15 Department of Information Technology Cục công nghệ thông tin
Đơn vị sự nghiệp công lập
16 Tax business school Trường nghiệp vụ thuế
17 Tax magazine Tạp chí thuế

>>> Tham khảo: Thuế môn bài tiếng Anh là gì?

Ví dụ cụm từ thường được sử dụng tổng cục thuế tiếng Anh viết như thế nào?

1/ The positions of the General Department of Taxation include: The General Director and a Deputy General Director of a maximum of 04 people.

Dịch: Các chức vụ trong Tổng cục thuế bao gồm: Tổng cục trưởng và Phó tổng cục trưởng tối đa là 04 người.

2/ The Minister of Finance is the person who is competent to appoint, dismiss and dismiss titles of the General Director and Deputy Directors of the General Department of Taxation.

Dịch: Bộ trưởng Bộ Tài chính là người có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức các chức danh Tổng cục trưởng và Phó tổng cục trưởng Tổng cục thuế.

3/ Tax Departments in provinces and centrally run cities are local tax authorities before the General Department of Taxation.

Dịch: Cục thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan thuế ở địa phương trưc thuộc Tổng cục thuế.

Trên đây là toàn bộ bài viết của tổng đài TBT Việt Nam về Tổng cục thuế tiếng Anh là gì? Hy vọng qua bài viết này, quý vị hiểu rõ hơn về cái khái niệm cũng như các từ vựng tiếng Anh cơ quan nhà nước tại Việt Nam.

>>> Tham khảo: Chứng từ tiếng Anh là gì?

5/5 - (5 bình chọn)