Tổ chức nào là tiền thân của Eu ngày nay?

  • Tác giả: Phạm Thị Kim Oanh |
  • Cập nhật: 27/12/2022 |
  • Giáo dục |
  • 3266 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Câu hỏi:

Tổ chức nào là tiền thân của Eu ngày nay?

A. Cộng đồng nguyên tử Châu Âu.

B. Cộng đồng kinh tế Châu Âu

C. Cộng đồng Châu Âu (EC).

D. Cộng đồng than và thép Châu Âu.

Đáp án đúng C

Tổ chức là tiền thân của Eu ngày nay là Cộng đồng Châu Âu (EC), Cộng đồng châu Âu là một trong ba trụ cột của Liên minh châu Âu, được thành lập bởi Hiệp ước Maastricht (1992), dựa trên nguyên tắc chủ nghĩa siêu quốc gia và thay thế Cộng đồng Kinh tế châu Âu.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là C

– Trải qua một quá trình chuẩn bị, ngày 18-4-1951, 6 nước Tây Âu (gồm Pháp,  CHLB Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lúcxămbua) đã thành lập Cộng đồng than – thép châu Âu (ECSC).

– Sau đó, ngày 25-3-1957, 6 nước này lại kí Hiệp ước Rôma thành lập “Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu” (EURATOM) và Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC).

– Ngày 1-7-1967, ba tổ chức trên được hợp nhất lại thành Cộng đồng châu Âu (EC).

– Tháng 12-1991, được đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU).

Cộng đồng châu Âu là một trong ba trụ cột của Liên minh châu Âu, được thành lập bởi Hiệp ước Maastricht (1992), dựa trên nguyên tắc chủ nghĩa siêu quốc gia và thay thế Cộng đồng Kinh tế châu Âu (bỏ 2 từ Kinh tế), tiền thân của Liên minh châu Âu.

– Cộng đồng châu Âu bao gồm ba tổ chức của Liên minh châu Âu (EU), nhằm giải quyết các chính sách và quản lí theo hình thức cộng đồng tất cả các quốc gia thành viên.

Sự liên kết khu vực các nước Tây Âu

– Nguyên nhân:

+ Có chung nền văn minh, kinh tế không có sự cách biệt nhau lắm, có quan hệ mật thiết từ lâu đời.

+ Muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ.

– Quá trình liên kết:

+ Tháng 4 – 1951, 6 nước Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan thành lập “Cộng đồng than thép châu Âu”.

+ Tháng 3 – 1957, “Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu” và “Cộng đồng kinh tế châu Âu” ra đời.

+ Tháng 7 – 1967, ba cộng đồng trên sáp nhập thành Cộng đồng châu Âu (EC).

+ Tháng 12 – 1991, các nước EC họp hội nghị cấp cao tại Maxtrich, thông qua hai quyết định quan trọng:

+ Xây dựng thị trường châu Âu với liên minh kinh tế và tiền tệ châu Âu, có một đồng tiền chung duy nhất. Ngày 1 – 1 – 1999, phát hành đồng EURO.

+ Xây dựng liên minh chính trị, mở rộng liên kết chính sách đối ngoại và an ninh, tiến tới một nhà nước chung.

+ Năm 1993, Cộng đồng châu Âu được đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU), trở thành một trong ba trung tâm kinh tế thế giới.

+ Sau hơn 40 năm tồn tại, EU đã tạo ra một cộng đồng kinh tế và một thị chung với sức mạnh của dân số 320 triệu người có trình độ khoa học, kĩ thuật cao.

+ Năm 2000, các nước EU dự kiến sẽ tiến hành một liên bang nhất thể hoá châu Âu về kinh tế và chính trị.

+ Năm 2004, số thành viên của EU là 25 nước.

5/5 - (6 bình chọn)