Tính chất giữ nguyên vận tốc của vật là

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1208 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi: Tính chất giữ nguyên vận tốc của vật là:

A. Hai lực không cân bằng

B. Hai lực cân bằng

C. Quán tính

D. Khối lượng

Đáp án đúng C.

Tính chất giữ nguyên vận tốc của vật là Quán tính      

Lý giải việc chọn đáp án C là do:

– Quán tính là tính chất giữ nguyên độ lớn và hướng của vận tốc, khi có lực tác dụng, mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì mọi vật đều có quán tính, có thể nói quán tính là tính chất giữ nguyên vận tốc và hướng chuyển động của vật.

– Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng lên một vật, có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau.

– Dưới tác dụng của lực cân bằng:

+ Vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên

+ Vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

=> Chuyển động này được gọi là chuyển động theo quán tính.

– Hệ lực cân bằng khi tác dụng vào một vật thì không làm thay đổi vận tốc của vật.

=>Một vật sẽ đứng yên hay chuyển động thẳng đều khi không có lực tác dụng lên vật và ngay cả khi các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau”.

– Việc dự đoán tác dụng của hai lực cân bằng lên vật chuyển động thực hiện trên cơ sở suy luận lôgic. Vì lực gây ra sự thay đổi vận tốc chuyển động, còn hai lực cân bằng khi đặt lên vật đang đứng yên thì sẽ đứng yên mãi, như vậy nó không làm thay đổi vận tốc. Do đó lực cân bằng tác dụng lên vật đang chuyển động cũng không làm thay đổi vận tốc nên vật sẽ chuyển động thẳng đều mãi.

Khi có lực tác dụng, mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì mọi vật đều có quán tính. Có thể nói quán tính là tính chất giữ nguyên vận tốc và hướng chuyển động của vật.

– Lực tác dụng càng lớn thì sự biến đổi chuyển động diễn ra càng nhanh.

– Vật có khối lượng càng lớn thì sự biến đổi chuyển động diễn ra càng chậm.

5/5 - (5 bình chọn)