Tiêu chí của giống cây trồng tốt gồm

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2579 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi: Tiêu chí của giống cây trồng tốt gồm:

A. Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.

B. Có chất lượng tốt.

C. Có năng suất cao và ổn định.

D. Tất cả đều đúng

Đáp án đúng D.

Tiêu chí của giống cây trồng tốt gồm Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương; Có chất lượng tốt; Có năng suất cao và ổn định.

Lý giải việc chọn đáp án D là do:

– Vai trò của giống cây trồng là có tác dụng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng.

Tiêu chí của giống cây trồng tốt bao gồm:

– Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.

– Có năng suất cao.

– Có chất lượng tốt.

– Có năng suất cao và ổn định.

– Chống, chịu được sâu bệnh.

Vai trò của giống cây trồng là có tác dụng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng.

Phương pháp chọn tạo giống cây trồng

1. Phương pháp chọn lọc

– Chọn cây có đặc tính tốt thu lấy hạt so sánh với giống ban đầu sau đó đem nhân giống sản xuất đại trà.

2. Phương pháp lai

– Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn lên đầu nhụy của cây mẹ → đem hạt cây mẹ gieo trồng → cây lai → đem nhân giống.

3. Phương pháp gây đột biến

– Dùng tia α,γα,γ hoặc chất hóa học gây đột biến ở một số bộ phận của cây → chọn cây đột biến có lợi để nhân giống.

4. Phương pháp nuôi cấy mô

– Tách lấy mô (hoặc tế bào) sống của cây, nuôi cấy trong môi trường đặc biệt. Sau một thời gian, từ mô (hoặc tế bào) sống đó sẽ hình thành cây mới, đem trồng và chọn lọc ta được giống mới.

Như vậy Để đánh giá một giống cây trồng tốt người ta dựa vào: Năng suất cao và ổn định, chống chịu được sâu bệnh, chất lượng tốt, thích nghi với mọi điều kiên khí hậu và đất đai.

– Bằng các phương pháp chọn lọc, lai, gây đột biến, nuôi cấy mô đã tạo được nhiều loại giống cây trồng tốt.

– Lấy hạt của cây tốt trong quần thể đem gieo ở vụ sau và so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương là phương pháp chọn lọc.

– Lấy hạt lúa nảy mầm đặt trong tia phóng xạ trong điều kiện nhất định, rồi đem trồng, chọn lọc là phương pháp gây đột biến.

5/5 - (5 bình chọn)