Tiền thù lao là gì?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 24/05/2022 |
  • Là gì? |
  • 3754 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Có thể thấy khi thực hiện công việc, dịch vụ thì các bên có thể thỏa thuận tiền thù lao với nhau. Vậy tiền thù lao là gì? Hãy theo dõi bài viết để có câu trả lời.

Tiền thù lao là gì?

Tiền thù lao trong tiếng Anh là Honorarium. Tiền thù lao hiện được hiểu là khoản tiền công bù đắp cho sức lao động đã bỏ ra để thực hiện một công việc, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc theo thời gian lao động hoặc theo thỏa thuận giữa các bên. Về nguyên tắc, thù lao chỉ được trả khi công việc đã hoàn thành. Tuy nhiên thực tế tiền thù lao thường do các bên thỏa thuận với nhau nên có sự linh hoạt và không cố định.

Thuật ngữ “thù lao” có nghĩa là bồi thường hoặc trả tiền, nhưng nó có nghĩa rộng hơn là chỉ trả lương cơ bản. Ở các quốc gia phát triển người ta dùng khái niệm trả công lao động hay thù lao lao động để chỉ các giá trị vật chất và phi vật chất mà người lao động nhận được trong quá trình làm thuê. Hiểu cách khác “Thù lao lao động bao gồm mọi hình thức lợi ích về tài chính và phi tài chính và những dịch vụ đích thực mà nhân viên được hưởng trong quá trình làm thuê”. Thù lao bao mức lương cơ bản, tiền thưởng, hoa hồng và các khoản thanh toán khác, cũng như tiền bồi thường hoặc lợi ích trả chậm theo các điều khoản của hợp đồng lao động.

Tiền thù lao bao gồm những gì?

Như đã trình bày ở mục tiền thù lao là gì phía trên bài viết thì có thể thấy thù lao bao gồm thù lao cơ bản (tiền lương, tiền công); các khuyến khích và các phúc lợi.

Thù lao cơ bản là phần thù lao cố định mà người lao động nhận được một cách thường kỳ dưới dạng tiền lương (theo tuần, theo tháng) hay là tiền công theo giờ. Thù lao cơ bản được trả dựa trên cơ sở của loại công việc cụ thể, mức độ thực hiện công việc, trình độ và thâm niên của người lao động. Trong đó tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

Các khuyến khích là khoản thù lao ngoài tiền công hay tiền lương để trả cho những người lao động thực hiện tốt công việc. Các khuyến khích có thể là tiền hoa hồng, các loại tiền thưởng, phân chia năng suất, phân chia lợi nhuận trong quá trình thực hiện công việc tốt. Hoa hồng được dựa trên doanh số sẽ duy trì một tiêu chí nghiêm ngặt về số lượng bán hàng hoặc giá trị giao dịch tối thiểu và sau khi đạt được sẽ thực hiện thanh toán hoa hồng với số tiền hoặc phần trăm giá trị cố định. Nhân viên được trả tiền cho mỗi phần, vật phẩm hoặc nhiệm vụ hoàn thành.

Bên cạnh đó người lao động còn được hưởng chế độ phúc lợi là phần thù lao gián tiếp được trả dưới dạng các hỗ trợ cuộc sống của người lao động như: bảo hiểm y tế; bảo đảm xã hội; bảo hiểm nhân thọ; tiền lương hưu; tiền ốm đau; tiền cho những ngày nghỉ: nghỉ lễ; nghỉ phép; các chương trình giải trí, nghỉ mát; nhà ở; phương tiện đi lại và các phúc lợi khác gắn liền với các quan hệ làm việc hoặc là thành viên trong tổ chức.

Cách tính thuế tiền thù lao

Giống như các hình thức thu nhập khác, tiền thù lao phải chịu thuế. Căn cứ theo Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất. Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các Khoản giảm trừ như các khoản giảm trừ gia cảnh; các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; các Khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Người nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP, tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như sau sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân:

 + Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới.

+ Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

 + Tiền tham gia các dự án, đề án.

+ Tiền nhuận bút theo qui định của pháp luật về chế độ nhuận bút.

+ Tiền tham gia các hoạt động giảng dạy.

+ Tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao.

+ Tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác. Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho:

+ Cá nhân cư trú không kí hợp đồng lao động.

+ Hoặc cá nhân kí hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân đó.

Trên đây là những giải đáp của chúng tôi về vấn đề Tiền thù lao là gì? đến bạn đọc. Mong rằng những thông tin sẽ giúp ích cho độc giả quan tâm tìm hiểu.

5/5 - (5 bình chọn)

Một cốc là bao nhiêu aoxơ?

Cập nhật: 24/05/2022

Mbti là gì?

Cập nhật: 24/05/2022

Pồ cô sịp pồ là gì?

Cập nhật: 24/05/2022