Thuế môn bài tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 19/08/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1224 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là một loại sắc thuế trực thu, theo đó là định ngạch tác động vào giấy phép kinh doanh và đối tượng phải chịu khoản lệ phí này bao gồm hộ kinh doanh và các doanh nghiệp

>>> Tham khảo: Chứng từ tiếng Anh là gì?

Thuế môn bài tiếng Anh là gì?

Thuế môn bài tiếng Anh là: License tax

Thuế môn bài tiếng Anh được định nghĩa như sau:
License tax is a direct tax, where by the quotas impact on the business license and the subjects subject to this fee include business households and businesses.

>>> Tham khảo: Chung cư tiếng Anh là gì?

Danh mục từ khác liên quan thuế môn bài tiếng Anh là gì?

Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiểu mục thuế môn bài Subscription tax license
Tờ khai thuế môn bài License tax return
Tài khoản thuế môn bài License tax account
Miễn thuế môn bài 2020 License tax exemption 2020
Tiểu mục nộp thuế môn bài 2020 Sub-section license tax 2020
Lệ phí môn bài License fees
Tư vấn pháp luật thuế môn bài Consulting legal tax license
Bậc thuế môn bài License tax level
Chi cục thuế Tax department
Mẫu số 01/MBAI tờ khai thuế môn bài Form No. 01 / MBAI license tax return
Miễn lệ phí môn bài License fee waiver
Hạch toán thuế môn bài License tax accounting
Quy định về thuế môn bài License tax
Thuế trực thu Direct tax

>>> Tham khảo thêm: Chuyên ngành tiếng Anh là gì?

Ví dụ đoạn văn thường sử dụng thuế môn bài tiếng Anh viết như thế nào?

Tiếng Việt Tiếng Anh
Các mức đóng thuế môn bài 2020 mới nhất The latest 2020 license tax rates
Cách nộp thuế môn bài How to pay license tax
Nộp thuế môn bài ở đâu? Where to pay license tax?
Thuế môn bài hay lệ phí môn bài theo quy định mới nhất License tax or license fee according to the latest regulations
Lệ phí môn bài là gì? Tại sao phải đóng? Số tiền phải đóng What is license fee? Why close? Amount to pay
Đóng thuế môn bài 2 lần Paying license tax 2 times
Cách hạch toán thuế môn How to calculate subject tax
Thời hạn nộp thuế môn bài License tax payment deadline
Thuế môn bài và một số điểm cần lưu ý về thuế môn bài License tax and some points to note about license tax
Mức đóng thuế môn bài 2020 – cách nộp lệ phí môn bài License tax payment 2020 – how to pay license fees
Xác định mức của thế tháng, thuế môn bài thế nào? Determine the level of the month, how license tax?
Từ a – z các mức thuế môn bài 2020 và mã chương nộp tiền From a – z license tax rates 2020 and payment code chapter
Miễn lệ phí môn bài năm đầu thành lập mới Waiver of license fees for the first year of establishment
Một số thay đổi trong quy định về lệ phí môn bài Some changes in regulations on license fees
Thuế môn bài là gì? What is excise tax?
Giải pháp phương pháp hạch toán thuế môn bài chuẩn nhất The most standard method of accounting license tax
Khi đổi giấy phép kinh doanh thì phải nộp thuế môn bài như thế nào? How to pay license tax when changing business license?
Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài năm qua mạng Instructions on how to declare license tax online
Thuế môn bài có áp dụng cho văn phòng đại diện không? Does the excise tax apply to representative offices?
Thời hạn kê khai, nộp thuế và nơi nộp tờ khai thuế môn bài Deadline for tax declaration and payment and place of license tax return
Mức phạt chậm nộp thuế môn bài 2020 Penalty for late payment of license tax 2020
Hộ kinh doanh nộp thuế môn bài bao nhiêu? Business license tax how much?

 

 

 

>>> Tham khảo: Đánh giá tiếng Anh là gì?

5/5 - (6 bình chọn)