Thuế là gì? Đặc điểm của thuế?

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 13/08/2021 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 744 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Trong đời sống hiện nay, mỗi cá nhân, tổ chức khi tham gia mua bán, giao dịch hay sử dụng dịch vụ đều phải chịu các loại thuế nhất định tùy theo mỗi trường hợp. Vậy thuế là gì? Đặc điểm của thuế? Có bao nhiêu loại thuế, thuế có tác dụng như thế nào? Luật TBT Việt Nam xin cung cấp tới quý vị những thông tin hữu ích về thuế qua bài viết sau đây:

Thuế là gì?

Thuế là khoản thu nộp mang tính chất bắt buộc mà các tổ chức hoặc cá nhân phải nộp cho nhà nước khi có đủ những điều kiện nhất định, là loại quan hệ giữa nhà nước với người nộp thuế, loại quan hệ phân phối gắn với nhà nước.

Đặc điểm của thuế?

Thứ nhất: Thuế do cơ quan quyền lực nhà nước là Quốc hội ban hành được thể hiện dưới hình thức là luật.

Thứ hai: Thuế là khoản thu nộp bắt buộc vào ngân sách. Do thuế không mang tính hoàn trả, nên khó tìm thấy sự tự nguyện khi nộp thuế, để có thể thu thuế ổn định trong quá trình xây dựng pháp luật thuế sẽ buộc phải đưa ra biện pháp bắt buộc, cưỡng chế.

Thứ ba: Thuế gắn với yếu tố quyền lực nhà nước. Thuế xuất hiện cùng với sự xuất hiện của nhà nước, thực hiện việc cùng cấp cơ sở vật chất cho nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Bằng quyền lực chính trị, nhà nước tạo ra cho thuế tính cố định, sự tuân thủ của đối tượng nộp thuế. Các yếu tố như đối tượng nộp thuế, thuế suất được quy định trước và mang tính ổn định, chỉ gắn với yếu tố quyền lực, thuế mới đảm bảo thành nhiệm vụ tạo nguồn thu nhập tài chính cho nhà nước. Để gắn được yếu tố quyền lực nhà nước cho thuế nên khi xây dựng và ban hành pháp luật thuế đều ghi nhận thuế ở văn bản pháp lí cao nhất là luật thuế

Thứ tư: Thuế không mang tính đối giá, không hoàn trả trực tiếp. Bất kì cá nhân, tổ chức nào khi đủ điều kiện đều phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, không phân biệt họ đã nhận được những lợi ích công cộng nào. Vì vậy, đặc tính này mang lại ý nghĩa cho việc thực thi pháp luật thuế: việc thực thi pháp luật bình đẳng, không có sự phân biệt đối xử.

Những nội dung trên đây đã giúp Quý vị giải đáp được thuế là gì? Đặc điểm của thuế? Trong các nội dung tiếp theo của bài viết, chúng tôi sẽ đem đến những thông tin hữu ích có liên quan.

Tác dụng của thuế?

– Tăng nguồn thu vào ngân sách nhà nước, tạo cơ sở pháp lý quan trọng vtrong việc ổn định cho nguồn thu, đáp ứng các yêu cầu chi tiêu của nhà nước. Từ đó Nhà nước có khoản ngân sách để giải quyết các vấn đề để đảm bảo các phúc lợi về xã hội, các dự án xây dựng hạ tầng công cộng phục vụ nhu cầu cần thiết cho cuộc sống người dân.

– Thuế được sử dụng như một công cụ điều tiết nền kinh tế, hỗ trợ việc cân bằng mức độ giàu nghèo, thực hiện đường lối trong một thời kỳ nhất định của nhà nước

– Khi mỗi tổ chức cá nhân thuộc đối tượng phải nộp thuế, thì cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện việc xác nhận, kê khai về các khoản và nguồn thu nhập. Từ đó Nhà nước có thể sử dụng công cụ pháp luật thuế để kiểm tra gián tiếp nguồn thu của các tổ chức, cá nhân, các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Các loại thuế phổ biến hiện nay

Hiện nay, theo pháp luật về tài chính, các loại thuế phổ biến hiện nay bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng (VAT): là loại thuế tiêu dùng, thu trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Thuế thu nhập cá nhân: là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập thực nhận của các cá nhân trong một năm, từng tháng hoặc từng lần. Thuế này thu vào một số khoản thu nhập cao chính đáng của cá nhân nhằm thực hiện việc điều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, góp phần thực hiện công bằng xã hội và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Thuế thu nhập doanh nghiệp: là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của các cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế.

– Thuế tiêu thụ đặc biệt: là loại thuế đánh vào một số loại hàng hóa dịch vụ đặc biệt (mang tính chất xa xỉ, không thiết yếu, có hại cho sức khỏe con người như: rượu, thuốc lá, dịch vụ golf…), cần điều tiết mạnh nhằm hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng đông thời tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước

– Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:  Là loại thuế gián thu, thu vào các loại hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam, độc lập trong hệ thống pháp luật thuế Việt Nam và các nước trên thế giới. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

– Thuế sử dụng đất nông nghiệp: Là thuế trực thu đánh vào quyền sử dụng đất nông nghiệp nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và góp phần sử dụng đất có hiệu quả.

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Là loại thuế trực thu đánh vào quyền sử dung đất phi nông nghiệp theo quy định luật đất đai

Thuế tài nguyên: Là loại thuế gián thu đánh vào hoạt động khai thác tài nguyên thuộc tài sản quốc gia của tổ chức, cá nhân khai thác nhằm khuyến khích việc khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý, tiết kiệm, có hquả, góp phần bảo vệ vệ tài nguyên đất nước, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước để bảo vệ, tái tạo, tìm kiếm, thăm dò tài nguyên.

Thuế môn bài: Là loại thuế thu hàng năm vào các cơ sở kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm giúp nhà nước thực hiện việc kiểm kê, kiểm soát, quản lý các cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế.

Bài viết thuế là gì? Đặc điểm của thuế? Không tránh khỏi những thiếu sót, trong trường hợp có những đóng góp hay cần được hỗ trợ thêm, Quý vị hãy liên hệ ngay tới chúng tôi theo số 1900 6560.

>>>>> Tham khảo: Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp?

5/5 - (5 bình chọn)