Thực vật hấp thụ kali dưới dạng?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1234 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Câu hỏi:

Thực vật hấp thụ kali dưới dạng?

A. Nguyên tố K.

B. K2SO4 hoặc KCl.

C. Hợp chất chứa kali.

D. K+.

Đáp án đúng D.

Thực vật hấp thụ kali dưới dạng K+, kali là nguyên tố đại lượng trong cây, các loài thực vật khác nhau có khả năng hấp thụ Kali từ nguồn khoáng sơ cấp là khác nhau, thiếu kali: lá úa vàng, mô thực vật chết dần, thành tế bào và cutin mỏng, giảm khả năng hút nước.

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Kali là nguyên tố đại lượng trong cây. Chúng có một số đặc điểm sau:

– Nguồn cung cấp: rất giàu trong đất

– Dạng hấp thụ: muối Kali tan (K+)

Kali tồn tại trong thổ nhưỡng dưới 3 dạng: dạng Ion (K+), dạng Kali cố định, dạng Kali tồn tại trong khoáng sơ cấp.

Trong đó dạng Ion (K+) được kết dính vào keo đất là trạng thái cây trồng có thể hấp thụ được ngay. Dạng Kali cố định là trạng thái Kali được kết tinh vào đất sét, ở trạng thái này cây trồng hấp thụ Kali chậm. Dạng Kali tồn tại trong khoáng sơ cấp là trạng thái Kali tồn tại với số lượng lớn và ổn định nhất, dưới tác dụng phong hóa Kali được tan ra một cách chậm rãi.

Các loài thực vật khác nhau có khả năng hấp thụ Kali từ nguồn khoáng sơ cấp là khác nhau. Cây họ lúa có khả năng hấp thụ Kali từ nguồn khoáng sơ cấp là lớn nhất (72% đến 93% nhu cầu về lượng Kali cần thiết). Rễ của cây họ lúa tác động vào khoáng sơ cấp giải phóng các nguyên tố chính cấu thành lên khoáng sơ cấp như Silic, Nhôm, Kali đưa về dạng ion cây trồng có thể hấp thụ được. Đồng thời với quá trình hấp thụ Kali cây họ lúa cũng hấp thụ mạnh Silic từ nguồn khoáng sơ cấp này.

Như vậy để sử dụng Kali hiệu quả trong canh tác nông nghiệp chúng ta cần cân đối giữa khả năng hấp thụ Kali từ thổ nhưỡng của từng loại cây trồng với giá trị phân tích thổ nhưỡng, trên cơ sở đó thiết kế dinh dưỡng, thực hiện bón phân cho cây trồng.

– Vai trò:

+ Trong tế bào chất nó ảnh hưởng tới tính chất của hệ keo, từ đó ảnh hưởng tới các quá trình trao đổi chất

+ Liên quan qua trình tổng hợp sắc tố lá

+ Làm tăng tính chống chịu của cây ở nhiệt độ thấp, khô hạn

+ Tăng quá trình hô hấp

+ Xúc tiến hấp thụ NH4+

– Thiếu kali: lá úa vàng, mô thực vật chết dần, thành Tế bào và cutin mỏng, giảm khả năng hút nước.

Hiện nay cách phân tích chỉ số Kali được tiến hành bằng cách hòa tan đất vào dung dịch Amoni axetat thu được lượng Kali hòa tan, từ lượng Kali hòa tan này tính ra lượng Kali có trong thổ nhưỡng. Cách phân tích này đã bỏ qua một lượng lớn Kali tồn tại trong khoáng sơ cấp không tan trong Amino axetat.

5/5 - (6 bình chọn)